Dret Processal, tribunals supranacionals, Apuntes de Derecho Procesal. Universitat Rovira i Virgili (URV)
pauula210
pauula210

Dret Processal, tribunals supranacionals, Apuntes de Derecho Procesal. Universitat Rovira i Virgili (URV)

2 páginas
7Número de visitas
Descripción
Asignatura: Derecho Procesal, Profesor: Federic Adan, Carrera: Administració i Direcció d'Empreses, Universidad: URV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

COMPETÈNCIES TRIBUNAL SUPREM- TRIBUNAL SUPRANACIONAL

Tribunal suprem Cort penal internacional

Tedh tjue

Composició Col·legiat Col·legiat Col·legiat Col·legiat Territori Estat Tot el món Europa Europa Seu Capital La Haya Estrasburg Luxemburg Numero 1 1 1 1 Competències Totes Penals Drets Fonamentals Totes

Tribunal Suprem

1a Sala Civil Demandes de responsabilitat civil contra alts càrrecs de l'estat (diputats, senadors, ministres, presidents, etc) Peticions d'execució de sentències estrangeres, compliment de sentències dictades a l'estranger.

2a Sala, Penal Delictes penals contra alts càrrecs de l'estat Recursos de casació i de revisió

3a Sala Contenciosa-Administrativa Coneix de lesimpugnacions contra els acord que s'hagin pres al consell de ministres.

4a Sala Social Recursos de casació i de revisió

5a Sala Militar Conèixer de determinats procediments que tenen com a parts a militars.

Cort Penal Internacional

Creada per l'Estatut de Roma, òrgan col·legiat, competència a tot el món i la seu és a la Haya, només competència penal, jutja genocidis, crims de guerra i crims contra la humanitat

TEDH

Màxima autoritat judicial per la garantia dels drets humans i les llibertats fonamentals a tota europa. És un òrgan col·legiat compost per 27 jutjes, un de cada Estat, la seu és a Estrasburg, i té competència pel compliment dels drets fonamentals de la carta Europea de Drets Humans

TJUE

Vetlla per a que el dret comunitari s'interpreti i s'apliqui de la mateixa manera en tots els països de la ue. Organ col·legiat, territori europa, seu luxemburg, recursos d'anulació i d'omissió interposats per un estat membre de la UE o una institució, recursos d'incompliment, de casació, contra resolucions dictades pel tribunal general de la UE.

No hay comentarios
Descarga el documento