dtrhedgc, Ejercicios de Física. Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
carmeeeee-2
carmeeeee-2

dtrhedgc, Ejercicios de Física. Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

1 página
5Número de visitas
Descripción
Asignatura: fisica, Profesor: Jose Maria Coronado, Carrera: E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos, Universidad: UCLM
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

Gluckman fa una analisi del cas zulú a través de diversos punts:

1. Context històric: Descriu el transcurs de la història i com la organització

entre pobles i de la pròpia nació zulú ha anat variant com a conseqüència

de les conquestes i les dominacions entre pobles. Segons Gluckman i les

fonts en què es basa aquestes conquestes eren fruit del caràcter personal.

Tot i així els pobles es començaren a redistribuir i jerarquitzar per clans i

llinatges, fins l’arribada les europeus, que suposa una nova fase

d’organització social i territorial.

2. Reorganització de les relacions:

a. Com funciona l’estat i el regne: Tan abans com despres de la

colonització, els sistemes tenen mecanismes temporals per a mantenir

l’equilibri social.

b. Jerarquia social diferencies d’estatus i riquesa: El poder recau en el rei,

i es distribueix segons la proximitat de parent, tot i així també existeix

un rivalitat entre aquests. Es respecta, a més, l’antiguitat de la posició

de poder. Així, veiem com abans de la colonització la jerarquia ja està

present i no apareix amb la subordinació envers els europeus. Però en

el cas europeu és la utilització de la força el que acaba determinant

aquest status i jerarquia.

No hay comentarios
Descarga el documento