ejercicios estadistica, Preguntas de examen de Matemáticas. alicante
nabbel
nabbel

ejercicios estadistica, Preguntas de examen de Matemáticas. alicante

1 página
4Número de descargas
176Número de visitas
1Número de comentarios
Descripción
otro documento de ejercicios de estadistica
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS EXERCICIS_2

1.- Les notes de 10 alumnes d’una classe en Matemàtiques i en Física han segut les

següents:

Matemàtiques 7 6 4 5 9 10 3 1 10 6

Física 8 6 3 6 10 9 1 2 10 5

Calcula la covariància, el coeficient de correlació i la recta de regressió de y sobre

x. Calcula la nota que obtindrà en Física l’alumne que ha tret un 8 en

Matemàtiques.

2.- Un grup de 10 amics s’han presentat a una oposició. Cada un va anotar el nombre

d’hores que va estudiar la setmana d’abans de l’examen i la nota que va obtenir a la

prova, com s’indica a la taula següent:

Hores d’estudi 21 15 10 15 20 30 18 20 25 16

Nota 9 7 5 2 7 8 8 6 5 4

Calcula la covariància, el coeficient de correlació i la recta de regressió de y sobre

x. Calcula la Nota que obtindrà si ha estudiat 19 hores.

3.- En una empresa de venda telefònica s’ha anotat el termini d’entrega, en dies, que

anunciaven en els productes i el termini real, també en dies, d’entrega dels

productes, obtenint la següent taula:

Termini anunciat 5 10 7 5 5 5 10 5 10 10

Termini real 3 3 12 3 5 2 3 4 7 6

Calcula la covariància, el coeficient de correlació i la recta de regressió de y sobre

x. Calcula el termini real quan el termini anunciat és de 8 dies.

4.- Considera la següent distribució:

X 9 5 4 3 7 5 6 7 8 3

Y 6 7 2 4 8 5 6 4 5 5

Calcula la covariància, el coeficient de correlació i la recta de regressió de y sobre

x.

5.- En un reconeixement mèdic als xiquets i xiquetes d’un col·legi, se’ls ha preguntat

per el número de calcer, i se’ls ha mesurat l’alçada, en cm. En la taula tenim les

dades dels primer sis alumnes:

Alçada 120 110 140 130 125 115

Número 33 30 38 35 34 30

Calcula el centre de gravetat o de masses, la covariança i el coeficient de correlació.

Com és la relació entre les dos variables?