Enunciat PAC1, Ejercicios de Sociología de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
cigonci
cigonci

Enunciat PAC1, Ejercicios de Sociología de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

3 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Acció socioeducativa i diversitat funcional, Profesor: no ho se, Carrera: Educació Social, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento

Enunciat PAC 1 -“Acció social i Diversitat Funcional” Inici : 21 de febrer Debat: 7 a 19 de març Entrega PAC: 26 març

Aquesta activitat està plantejada com a una introducció a l’assignatura “Acció social i Diversitat Funcional” i està associada als tres primer mòduls de l’assignatura que cal anar llegint des de l’inici paral·lelament a la resta de propostes.

L’exercici a realitzar consisteix en diferents parts:

A.- Visionat del curt “The Butterfly Circus” del director Joshua Weigel.

B.- Lectura de l’article: Martínez-Rivera, Ó. (2014) "Entre la discapacitat i la diversitat funcional: El professional davant dels canvis de paradigmes i no només de paraules". Educació social. Revista d'intervenció sòcioeducativa [en línia], 2014, Núm. 58, p. 11-24.

C.- Lectura de l’article: Allué, M. (2012). Inválidos, feos i freaks. Revista de Antropología Social. 2012, 21 273-286.

D.- Posteriorment hi haurà un debat obligatori en el que haurem de fer aportacions basant- nos en el vídeo i la relació que trobem amb els materials dels 3 primers mòduls de l’assignatura, així com el material complementari (articles, vídeo, etc).

E.- Entrega d’un treball de crítica entorn a allò treballat amb els materials de l’assignatura, el vídeo i els articles de Calderón et al. i Martínez-Rivera.

NOTA SOBRE EL VISIONAT DEL VIDEO: Si us plau, intenteu tenir 20 minuts seguits per poder veure el vídeo sencer, val molt la pena fer-ho així. Per suposat podeu compartir el vídeo amb la família (els agradarà). També us recomanem, si és possible que us concentreu en el visionat i no feu altra cosa que mirar-lo i escoltar-lo (l’experiència de fer-ho amb auriculars també és molt recomanable). El podeu trobar al Youtube pel títol original o bé per “El circo de la mariposa”. Després de la lectura dels mòdul el podeu tornar a veure per comprendre més detalls.

EL DEBAT Les aportacions, obligatòries, han de tenir certa precisió i no ser generalistes. Cal centrar-se en el contingut dels materials i ser concisos ja que heu de demostrar que domineu tot allò que heu llegit i que teniu capacitat de fer la relació entre el material escrit i el vídeo. S’aconsella que les aportacions les prepareu abans de fer-les en base al que s’està debatent al foro perquè realment pugueu establir un diàleg i no plantegem l’activitat com a aportacions inconnexes.

Per tal de poder organitzar endreçadament els debats trobareu tres espais diferenciats. Només haureu de participar del debat que us correspongui tenint en compte la vostra inicial del cognom. 3 espais de debat: Cognoms de la lletra A a la E Cognoms de la lletra F a la P Cognoms de la lletra Q a la Z (aquests grups poden ser modificats pel consultor/a)

El debat també tindrà certes normes que son importants tenir-les en compte a l’hora de portar-lo a terme perquè el diàleg sigui efectiu:

1.- La primera aportació ha de fer-se durant els 6 primers dies del debat

2.- No es podran fer més d’una aportació cada 24 hores

3.- És obligatori fer 4 aportacions: les 2 primeres han de ser aportacions lliures en funció del contingut de la PAC, i les 2 següents sempre hauran de ser responent alguna de les aportacions dels companys/companyes (d’aquesta manera establirem un veritable diàleg.

4.- Les aportacions no poden tenir més de 120 paraules aproximadament. Cal que siguin aportacions denses i clares (la comunicació virtual requereix concreció)

5.- Les primeres 2 aportacions hauran de tenir el títol del missatge que faci referència a la idea principal de l’aportació.

D’entrada aquestes normes de participació poden semblar massa estrictes però estan fetes amb la intenció de generar un veritable debat.

Un cop hagueu fet les 4 aportacions podeu fer voluntàriament, si ho considereu oportú, un parell d’aportacions més (però cal fer-ho els darrers dies del debat).

La participació en el debat, en aquests termes, és obligatòria per obtenir al menys una C a l’activitat.

EL TREBALL

El treball que heu de fer un cop finalitzat el debat (tot i que el podeu anar fent a mesura que aneu debatent) és un document escrit d’entre 900 i 1100 paraules.

Al principi del document es recomana fer un paràgraf d’introducció i al final un text de conclusió.

Aquest document NO és un resum del debat, NO és un resum del vídeo, NO és un resum dels materials i tampoc NO és el resum de l’article. És un document de construcció de coneixement a partir del que heu debatut entorn al vídeo i de relació amb els materials de l’assignatura (al tres primers mòduls), així com els articles i video. Tots aquests materials han de sortir reflectits d’alguna manera en el text del treball.

És un document d’integració i de crítica de tot plegat (crítica en el sentit de construcció i no en el sentit negatiu) on haureu d’anar més enllà del resum dels documents treballats.

Aquest treball es fa per demostrar que s’ha llegit i comprés la lectura dels mòduls, tot i que s’entén que no hi podran constar totes les idees dels mòduls. Al treball han d’estar reflectits els materials de l’assignatura, l’article i el vídeo.

El document cal que sigui dens de idees i que no hi hagin repeticions ni paràgrafs buits de contingut. Aquest és un treball acadèmic, per tant, ha de ser en aquesta clau. Cal anar fent certes referències als textos del mòduls (no cal repetir-los textualment donat el caràcter breu del treball, tot i que sí que es pot adjuntar alguna frase concreta).

Evidentment es pot utilitzar bibliografia complementària (sempre referenciada dintre del text) i al final del document caldrà fer-la constar en un apartat de bibliografia. L’apartat de bibliografia no entra dintre del còmput de número de paraules. Aquesta bibliografia cal que estigui ben feta tenint en compte que estem en un context universitari. Cal que segueixi alguna norma (en general la més utilitzada és l’ APA, però podeu utilitzar alguna altra que considereu oportuna).

És MOLT important que quedin clares les idees de l’estudiant i les que son extretes d’altres autors. Es recomana la utilització de les cometes (“) per fer aquesta diferenciació.

Qualsevol treball que contingui fragments copiats/plagiats, sense fer-ne referència, de qualsevol document serà considerat com a suspès i l’estudiant deixarà l’avaluació continua.

És recomanable destacar les frases importants amb “negretes”.

ALTRES ASPECTES La PAC cal entregar-la en les dates establertes i cal fer-ho mitjançant l’apartat del campus destinat a l’entrega de treballs. Al final del document caldrà adjuntar aquest quadre d’autoavaluació omplert (les paraules d’aquesta autoavaluació tampoc no entren en al còmput del número de paraules de l’exercici). L’entrega d’aquest quadre omplert és obligatòria.

Autoavaluació

En quin percentatge has seguit totes les instruccions del debat?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge has fet les aportacions denses sense repeticions?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge has introduït els materials i els articles?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge has seguit les instruccions del text entregat?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge el document l’has revisat perquè no hi hagin faltes d’ortografia, errors de picatge, etc....?

(de l’1 al 100)

Quina nota et posaries en aquest treball?

(de l’1 al 10)

Perquè consideres bàsicament que has de tenir aquesta nota?

No hay comentarios
Descarga el documento