Enunciat PAC2, Ejercicios de Sociología de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
cigonci
cigonci

Enunciat PAC2, Ejercicios de Sociología de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

2 páginas
7Número de visitas
Descripción
Asignatura: Acció socioeducativa i diversitat funcional, Profesor: no ho se, Carrera: Educació Social, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

Aquests són un dels interrogants presents als serveis, projectes, institucions on ens movem de l'educació social i us convidem a que us atreviu a escriure en primera persona, a reflexionar i donar resposta a aquests interrogant a partir de l'escriptura sobre alguna qüestió personal que relacioneu amb la diversitat, amb espais o llocs on hagueu viscut la diversitat vs diferència com a pròpia.

Aquests són alguns referents creatius com a punt de partida:

L'exercici consisteix en tres parts que cal segueixis progressivament:

1- VISIONAT del REEL de l'espectacle de la Marta Carrasco “No sé si..” https://www.youtube.com/watch?v=1NZnHcXE5G4&feature=youtu.be

2- TRIA 1 de les imatges (o combina-les) que t'oferim a continuació i afegeix una de pròpia que facis tu i determina: un TÍTOL, MÚSICA/ CANÇÓ, UN OBJECTE i comparteix-lo a la carpeta del fòrum de l'aula “PAC2”. Justifica la tria en 3 línies com si fos un manifest (evita explicacions!)

Fotografies: Mur de la Biblioteca Francesc Boix-Poblesec, Marcelí Antúnez-Sistematúrgia, Marta Carrasco/Alberto Velasco, Graffitti a NukölnStrabe-Berlín 3- Escriu un RELAT CURT, un ASSAIG BREU d'entre 900 i 1100 paraules on entrin en joc les teves limitacions personals i incorporant tant la PARAULA TRIADA com elements que has descobert, t'han sacsejat al triar i manifestar-te en l'apartat nº2. És un relat, un assaig que requereix del risc, d'evitar les falses modèsties i que ha de seguir la següent estructura narrativa per afrontar-lo amb honestedat i rigor a la vegada:

F 0 B 7 Estableix una estructura dramàtica, de les accions representades: seqüència o seqüències

que continguin una situació-problema (conflicte) i els agents han participat (subjectes, professionals, comunitat).

F 0 B 7

F 0 2 0Determina un to retòric (amb risc, valentia i convicció), una atmòsfera narrativa (que

provoqui comprensió i interès al lector/a): t'ajudarà si estableixes una metàfora, un símbol, un arquetip

F 0 B 7 Passa de la idea al text: la persecució dels pensaments!

Escriu sense falses modèsties i seguint una línia del temps, determinant un text- context- pretext. Utilitza estratègies retòriques que posin de manifest l'experiència adquirida, les característiques (i mancances) heu posat més i menys en joc (i que anireu vigilant) en relació l'eix transversal del treball: la limitació i la veritat personal

EL TREBALL

El treball és un document escrit d’entre 900 i 1100 paraules.

És un document d'escriptura creativa i de crítica, de tot plegat (crítica en el sentit de construcció i no en el sentit negatiu) on haureu d’anar més enllà del resum dels documents treballats. Aquest treball es fa per demostrar que s’ha llegit i acumulat la lectura dels mòduls i que podeu escriure un discurs propi en la reflexió, l'exercici de metaconeixement, d'autoetnografia requereix la funció educativa.

Al treball han d’estar reflectits els materials de l’assignatura, el reel, la paraula triada, les fotografies, el manifest. El document cal que sigui dens de idees i que no hi hagin repeticions ni paràgrafs buits de contingut. Aquest és un treball acadèmic, per tant, ha de ser en aquesta clau. Cal anar fent certes referències als textos del mòduls (no cal repetir-los textualment donat el carácter breu del treball, tot i que sí que es pot adjuntar alguna frase concreta). Evidentment es pot utilitzar bibliografia complementària (sempre referenciada dintre del text) i al final del document caldrà fer-la constar en un apartat de bibliografia. L’apartat de bibliografia no entra dintre del còmput de número de paraules. Aquesta bibliografia cal que estigui ben feta tenint en compte que estem en un context universitari. Cal que segueixi alguna norma (en general la més utilitzada és l’ APA, però podeu utilitzar alguna altra que considereu oportuna).

És MOLT important que quedin clares les idees de l’estudiant i les que son extretes d’altres autors. Es recomana la utilització de les cometes (“) per fer aquesta diferenciació.

És recomenable destacar les frases importants amb “negretes”. Al final del document caldrà adjuntar aquest quadre d’autoavaluació omplert (les paraules d’aquesta autoavaluació tampoc no entren en al còmput del número de paraules de l’excercici)

Autoavaluació En quin percentatge has seguit les instruccions del debat?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge has fet aportacions denses sense repeticions?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge has seguit les instruccions del text entregat?

(de l’1 al 100)

En quin percentatge el document l’has revisat perquè no hi hagin faltes d’ortografia, errors de picatge, etc….?

(de l’1 al 100)

Quina nota et posaries en aquest treball?

(de l’1 al 10)

Perquè consideres bàsicament que has de tenir aquesta nota?

No hay comentarios
Descarga el documento