Enunciat PAC3, Ejercicios de Sociología de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
cigonci
cigonci

Enunciat PAC3, Ejercicios de Sociología de la Educación. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

3 páginas
7Número de visitas
Descripción
Asignatura: Acció socioeducativa i diversitat funcional, Profesor: no ho se, Carrera: Educació Social, Universidad: UOC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento

ENUNCIAT pac 3 DIVERSITAT

EL CONTINGUT

Cal que feu l’anàlisi d’un cas, d’una persona. Ens centrarem en una persona amb diversitat funcional que coneixeu directa o indirectament. Conèixer el cas amb certa profunditat ens pot ajudar a donar-li més realisme a l’exercici, però si hi ha alguns aspectes que no els coneixem podem suposar-los o directament imaginar-los com si fossin certs. La importància de l’exercici no recau en la veracitat al 100% de la situació de la persona si no en la construcció acadèmica que fem de tot plegat i que hi hagi coherència interna.

Caldrà fer l’anàlisi des dels punts que toquen els dos mòduls principals (tenint en compte el present però també el futur i el passat del subjecte). Caldrà fer l’anàlisi passant pels continguts dels mòduls i també als de l’article.

Es tracta que m’expliqueu el cas a partir de la teoria. Per tant, no cal entrar en detalls d’aspectes que no siguin rellevants. Recordeu el caràcter sintètic i acadèmic del treball.

Al principi de l’exercici cal fer una breu descripció del cas que exposareu. Amb un parell o tres de línies (màxim) situeu el marc en el que ens mourem per facilitar la lectura posterior. És a dir, cal fer una introducció de presentació de la persona.

El cas que escolliu pot ser proper a vosaltres (un amic, un familiar, un veí…) o bé una persona que conegueu mitjançant ficció, literatura o notícies (un personatge d’una pel·lícula, d’un reportatge, d’un llibre…). La prioritat és poder escollir un personatge del que disposem d’informació per no haver d’inventar el 90% de la història/cas.

El centre de l’exercici és la persona i heu d’anar relacionant la situació amb els mòduls. Cal treure profit de la situació actual, però també es poden fer supòsits de millora o altres alternatives sobre el seu futur. Per exemple, si està institucionalitzat potser podem posar en dubte la institucionalització o fer-ne una valoració des del punt de vista d’alguns dels fragments dels mòduls.

La relació d’acompanyament no cal que es descrigui únicament des del punt de vista dels educadors que l’envoltin si no de la família, amics, institucions amb les que es relacioni…

La idea és poder reconèixer el que estem estudiant en una persona en concret i encara que no utilitzi algun tipus de recurs també podem fer un breu anàlisi de què succeiria, així podem fer el recorregut per més parts dels mòduls que hem estudiat.

Hi ha diferents eixos que son fonamentals en el treball i que ho conformen la relació de la persona amb:

F 0 B 7 Educació (i sistema educatiu) F 0 B 7 Treball (ocupació) F 0 B 7 Habitatge F 0 B 7 Institucionalització (si existeix) F 0 B 7 Sexualitat

Mireu de plantejar un equilibri amb tots els temes però també podeu donar més importància a alguns. Per aconseguir-ho és recomanable que sigui una persona adulta, perquè si és un nen o nena no ho podreu desenvolupar.

Sobre el darrer punt, ens agradaria puntualitzar diferents aspectes que us poden ajudar en aquesta part.

Als darrers anys, hi ha una efervescència en el debat sobre la sexualitat i les persones amb diversitat funcional. Anys enrere havia un silenci i ara es comença a parlar. Hi ha una verborrea també, però en aquest sentit s’estan creant iniciatives que ajuden a organitzar-se, a reconèixer i acceptar de ple els drets i en definitiva aportar noves representacions sobre la construcció social del cos, el desig i la sexualitat.

Als mòduls didàctics i als materials compartits a l’aula, hem pogut veure que encara existeixen molts prejudicis, uns falsos mites sobre els afectes, l’eròtica i la sexualitat tot i la intenció latent d’un canvi de repertori, de paradigma on posar en primer pla la reivindicació política front el model tradicional de la discapacitat. Recordarem alguns d’aquests falsos mites entorn al tema central d’aquesta PAC per seguir desmuntant els discursos estàtics i tradicionals:

1- Les persones amb DF són éssers asexuats que no tenen necessitats ni desitjos sexuals

2- No saben reprimir-se i tenen una sexualitat “desenfrenada” que no són capaços de controlar, així que millor no despertar la seva sexualitat “dormida”

3- Les persones amb DF no poden agradar a ningú, no tenen atractiu

4- La discapacitat pot transmetre’s com herència genètica als fills (visió eugenèsica)

5- Es tendeix a centrar la sexualitat als òrgans genitals de les persones

6- Totes les persones amb DF es defineixen com promiscues

7- La masturbació és un vici

8- Utilitzar accessoris o suports materials és degradant per la persona discapacitada

Tot plegat ho heu d’acabar presentant amb un text en format PAC, però també us suggerim que les persones que vulgueu poguéssiu fer un vídeo de vosaltres mateixes explicant els punts fonamentals de la vostra pac i fent tres preguntes al final perquè les puguem debatre a l’aula. El vídeo és millor que no sigui llarg per poder seguir-los de manera eficient. Amb un màxim de tres o quatre minuts estaria bé. Ens agradarà molt poder veure les vostres aportacions en aquest canal. Els podeu penjar mitjançant l’enllaç d’allà on el pengeu (vimeo, youtube, un tweet o altres llocs que considereu).

EL TREBALL

El treball que heu de fer és un document escrit d’entre 1500 i 1700 paraules.

- Al principi del document es recomana fer un paràgraf d’introducció amb una breu descripció de la situació i al final un text de conclusió, tal i com ja hem dit.

És un document de crítica de tot plegat (crítica en el sentit de construcció i no en el sentit negatiu) on haureu d’anar més enllà del resum dels documents treballats. Aquest treball es fa per demostrar que s’ha llegit i comprés la lectura dels mòduls, tot i que s’entén que no hi podran constar totes les idees dels mòduls.

El document cal que sigui dens en idees i que no hi hagin repeticions ni paràgrafs buits de contingut. Aquest és un treball acadèmic, per tant, ha de ser en aquesta clau. Cal anar fent certes referències als textos del mòduls (no cal repetir-los textualment donat el caràcter breu del treball, tot i que sí que es pot adjuntar alguna frase concreta). En aquest sentit no és un treball literari d’una història, cal fer un treball acadèmic.

Es recomana poder dividir el text en diferents punts i evitar els paràgrafs molt llargs.

El document ha de demostrar haver estudiat i entès els mòduls. Com diem, no és un treball literari. Evidentment es pot utilitzar bibliografia complementària (sempre referenciada dintre del text) i al final del document caldrà fer-la constar en un apartat de bibliografia.

L’apartat de bibliografia no entra dintre del còmput de número de paraules. Aquesta bibliografia cal que estigui ben feta tenint en compte que estem en un context universitari. Cal que segueixi alguna norma (en general la més utilitzada és l’ APA, però podeu utilitzar alguna altra que considereu oportuna). És MOLT important que quedin clares les idees de l’estudiant i les que son extretes d’altres autors. Es recomana la utilització de les cometes (“) per fer aquesta diferenciació.

Qualsevol treball que contingui fragments copiats/plagiats, sense fer-ne referència, de qualsevol document serà considerat com a suspès i l’estudiant passarà a fer examen final (prèvia consideració de la direcció de la titulació o qui correspongui). És recomanable destacar les frases/conceptes importants amb “negretes”.

No hay comentarios
Descarga el documento