Esquema, Esquemas y mapas conceptuales de Turismo
carlasplus
carlasplus

Esquema, Esquemas y mapas conceptuales de Turismo

1 página
41Número de descargas
43Número de visitas
Descripción
Asignatura: Organització i gestió d'empreses, Profesor: Jordi Comas, Carrera: Turisme, Universidad: UdG
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

Balanç Situació Actiu Passiu

Compte PiG Desp. Ing.

Volum/Benefici

Supòsits

Metodologia Punts d’interès

- Identificació del punt d’interès. - Obtenció de les funcions

necessàries. - Resolució numèrica del problema. - Elaboració de les conclusions.

- Llindar de rendibilitat (VP1) - Punt mort financer (VP2) - Punt d’abandonament (VP3) - Benefici mínim abans Impost

societats. (VP4) - Benefici mínim desprès Impost

societats. (VP5)

- Model uniperíode. - Relació lineal entre les

variables. - Context de certesa. - Tota la producció es

ven. - Totes les vendes es

cobren.

AEC

ESQUEMA RESUM RELACIÓ VOLUM/BENEFICI

No hay comentarios
Descarga el documento