esquema crani, Esquemas de Biología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
vampi87__
vampi87__

esquema crani, Esquemas de Biología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

DOC (303 KB)
1 página
50Número de descargas
21Número de visitas
Descripción
Asignatura: biologia hu, Profesor: assumpció malgosa, Carrera: Biologia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

La fenilcetonuria és una malaltia que: a) Es pot detectar des de els primers dies de vida b) Provoca nivell alts de tirosina c) Només provoca trastorns gàstrics d) Es deu només a una mutació en la fenilalanina hidroxilasa

En la tècnica d’absorció-elució el darrer pas consisteix en enfrontar: a) l’antígen de la taca amb anticossos coneguts b) l’anticòs segrestat per l’antígen de la taca, amb sang coneguda c) els anticossos de la taca amb sang coneguda d) l’antígen de la taca amb sang coneguda

Quina metodologia utilitzaries per estimar amb precisió l’edat d’un esquelet d’un menor a 12 anys. a) el grau de sinostosi de les sutures cranials b) la unió de les epífisis amb les diàfisis en els ossos llargs c) el grau de mineralització i calcificació de les peces dentals d) la longitud dels ossos llargs

La formació d’adipocera es dóna per: a) degradació de teixits tous b) la saponificació del lípids del cos c) l’acumulació de H2S en teixits i l’oxidació dels pigments biliars d) la invasió d’ions Ca als sarcomers

Es tracta de: - la cara externa d’un temporal dret, i s’aprecien l’apòfisi zigomàtica, l’estiloide i la mastoides - la cara externa d’un temporal esquerre, i s’aprecien l’apòfisi zigomàtica, el forat auditiu extern i la mastoides - la cara interna d’un temporal esquerre, i s’aprecien l’apòfisi zigomàtica, l’estiloide i la mastoides NO!! la cara externa d’un parietal esquerre, i s’aprecien l’apòfisi zigomàtica, l’estiloide i el forat auditiu extern

No hay comentarios
Descarga el documento