ESQUEMA OOGÈNESI, Esquemas de Biología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
san2282
san2282

ESQUEMA OOGÈNESI, Esquemas de Biología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

2 páginas
50Número de descargas
19Número de visitas
75%de 4 votosNúmero de votos
1Número de comentarios
Descripción
Asignatura: Biologia de la Reproducció, Profesor: Fany Vidal, Carrera: Biologia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento
OOGÈNESI

MITOSIS (oogònies=2n) - Inici: 5ª setmana de gestació fins 5è mes de gestació - número finit de divisions - Asincrònic

MEIOSIS (oogònies=2n → oòcits=n) - Inici: setmana 11 de gestació - Asincrònic - MEI I: Profase I → 4 o 5 setmanes Dictioté →1ª aturada meiòtica →oòcit en VG

CREIXEMENT OOCITARI FOLICULAR

-↑ citoplasma (↑ volum)

- Acumula material: RNA ↑ activitat transcripcional Síntesi de proteïnes de manteniment (enzims, RNA pol, prot d'estructurament) Proteïnes per si fecunda: DNA pol, histones i tubulina ↑ síntesi proteica

- Adquireix competència meiòtica: Qualitat del citoplasma varia: Si reben estímul poden reemprendre MEI i ↑ mida

F. Primordial: 1 oòcit VG (sense ZP) + 1 capa cèl. granulosa

F. Pre-Antrals: augmenten el número de cavitats i de cèl·lules

F. Antral o de Graaf: 1 única cavitat gran → F. de Graaf madur (màx. diàmetre)

- Asincrònic - 7 mesos (de primordial a graaf)

MADURACIÓ OOCITÀRIA FOLICULAR

NUCLI CITOPLASMA

-Senyal i trencament VG

- Reiniciar MEI I Acabar 1ª MEI - Extrusió CP

- Comença MEI II. S'atura en MII

- Senyal i trencament VG. S'atura la transcripció. ↓ RNA ↓ sint proteica Prot de nova sint

- Distribució mitocondris: VG: al voltant trencament VG: dispersió MEI I: al voltant fus dispersió MEI II: al voltant fus

- Distribució GC: migració centrífuga prevenció polispèrmia

- Sensibles a l'alliberament de Ca

-Fase de selecció i dominància fol·licular: FSH -Fol·licles dependents de FSH: efecte negatiu del fol·licle dominant sobre els subordinats -cel. foliculars: + estrògens i inhibina → -FSH: 1. Dominant creix pq té més receptors per FSH i ja no és dependent. 2. quan moren els subordinats: ↓ estrògens i inhibina 3. torna a ↑ FSH.

OVULACIÓ: 24h després del pic LH -vasos sanguinis augmenten la seva permeabilitat → extravasació de líquids al fol·licle (edema tisular) -↑ metabolisme de lípids en la primera capa de cèl·lules -activació de col·lagenases: degraden el col·lagen de la matriu extracel·lular que cimenta les cèl·ules -la pressió provoca el trencament i desestructuració per l'àpex

Dos pàginas de oogènesi muy resumidas
Descarga el documento