Esquema Psicologia de la transcendència, Ejercicios de Psicología. Universitat Ramon Llull (URL)
sinsuspensos
sinsuspensos

Esquema Psicologia de la transcendència, Ejercicios de Psicología. Universitat Ramon Llull (URL)

1 página
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: PSICOLOGIA DE LA TRASCENDÈNCIA, Profesor: Xavier Marin, Carrera: Psicologia, Universidad: URL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Microsoft Word - esquema transcendencia.docx

Psicología empírica Psicología experimental //positivisme Coneixement = experiència Coneixement = afirmació d’hipotèsis

(experiments) Brentano Wundt Percepció interior de Brentano parla sobre la base de la tradició cartesiana (percepció dels propis actes conscients), mentre que la noció d'autoconeixement es basa en la tradició kantiana (coneixement d'un mateix). Brentano estipula que 'autoconeixement és el coneixement sobre la substància que es té en propietat i que aquesta substància, en la mesura que té consciència de si mateix, és el que anomenem self o jo.


Els continguts de la consciència i els processos sensorials bàsics els abordava amb el mètode de la introspecció, que era la percepció interna dels elements de la consciència pròpia. Les variables psíquiques eren quantificades i controlades. Autoexperimentació.

Romanticisme Racionalisme //Ilustració Ruptura amb la tradició, amb l'ordre i la jerarquia dels valors culturals i socials imperants.

L'única manera de conèixer, comprendre o interpretar la realitat és per mitjà de la raó. La raó és la facultat que consisteix a aplicar normes i lògica al pensament.

Metodologia comprensiva Metodologia explicativa Direcció del coneixement cap a dins. Experiència.

Direcció del coneixement de dins cap a fora. Vivència.

Hi ha 3 causes: Coses que passen (llençades al davant), coses que em passen (llençades a dins) i coses que em transpassen (que ve de fora i surt) (experiencia- símptoma-trauma-cicatriu (freud)). Tres propostes epistemològiques i metodològiques: Grom Dittes Vergote Treballa amb el conductisme i en com aquest ens proporciona informació

Partint de dades empíriques, aspira a fer generalitzacions aplicables a l’experiència


Refunda el laboratori de la psicologia de Wundt sobre el model alternatiu de Freud

Teories de la motivació: Paulov Malinowski Allport Freud Recerca instintiva de protecció 
 (Adaptació, món caòtic)

Esperança d’immortalitat 
 (Destí, propòsit)

Sentit de la realitat total

(Seguretat, anticipar)

Obsessió i desig regressiu de la protecció d’un pare omnipotent 
 (Dependència, amparo)

No hay comentarios
Descarga el documento