estadistica matematicas, Preguntas de examen de Matemáticas
nabbel
nabbel

estadistica matematicas, Preguntas de examen de Matemáticas

PDF (115 KB)
1 página
237Número de visitas
Descripción
ejercicios de secundaria matematicas
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS EXERCICIS_3

3.1.-Les despeses que una empresa va tenir en la publicitat d’un article en milions

d’euros i les vendes, també en milions d’euros, de l’article s’arrepleguen en la

següent taula:

Despeses (milions) 1 2 3 4 5 6 7 8

Vendes (milions) 15 16 14 17 20 18 18 19

Calcula les mitjanes, i les desviacions típiques de les distribucions marginals, i la

covariància de la distribució.

3.2.-La següent taula replega les mesures dels pesos en kg i de les alçades en m de 20

alumnes de 4ESO:

Nº d’alumnes 4 3 2 5 4 2

Pes (kg) 73 76 73 78 80 82

Alçada (m) 1,65 1,68 1,70 1,72 1,76 1,80

Calcula les mitjanes, i les desviacions típiques de les distribucions marginals, i la

covariància de la distribució.

3.3.-Calcula els paràmetres que caracteritzen la distribució estadística de dos variables

X i Y de la taula:

Y

0 2 4

1 2 1 2

X 2 1 4 5

3 3 2 0

Es a dir, mitjanes, desviacions i covariància

3.4.-Els nombres 0,1; 0,99; 0,6 i 0,89 son els valors absoluts del coeficient de correlació

de les distribucions bidimensionals dels núvols de punts de les següents figures.

Assigna a cada gràfica el coeficient de correlació canviant el signe si es necessari.

3.5.-Explica el significat que en una distribució bidimensional el coeficient de

correlació siga?

a) r = 1 b) r = - 1 c) r = 0,75 d) r = - 0,1 e) r = 0 f) r = 0,5

No hay comentarios
Descarga el documento