estadistica secundaria, Preguntas de examen de Matemáticas
nabbel
nabbel

estadistica secundaria, Preguntas de examen de Matemáticas

PDF (59 KB)
1 página
164Número de visitas
Descripción
estadistica (matematicas) secundaria para practicar, son 4 documentos
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

DISTRIBUCIONS BIDIMENSIONALS EXERCICIS_1

1.- Les notes de 10 alumnes d’una classe en Matemàtiques i en Física han segut les següents: Matemàtiques 7 6 4 5 9 10 3 1 10 6 Física 8 6 3 6 10 9 1 2 10 5

Representa les dades mitjançant un núvol de punts. Fes la taula de doble entrada. Quin valor dels següents et pareix mes apropiat per al coeficient de correlació 0,23; 0,94; -0,37; -0,94?

2.- Un grup de 10 amics s’han presentat a una oposició. Cada un va anotar el nombre d’hores que va estudiar la setmana d’abans de l’examen i la nota que va obtenir a la prova, com s’indica a la taula següent: Hores d’estudi 21 15 10 15 20 30 18 20 25 16 Nota 9 7 5 2 7 8 8 6 5 4

Representa les dades mitjançant un núvol de punts. Fes la taula de doble entrada. Quin valor dels següents et pareix mes apropiat per al coeficient de correlació 0,92; -0,44; -0,92; 0,44?

3.- En una empresa de venda telefònica s’ha anotat el termini d’entrega, en dies, que anunciaven en els productes i el termini real, també en dies, d’entrega dels productes, obtenint la següent taula: Termini anunciat 5 10 7 5 5 5 10 5 10 10 Termini real 3 3 12 3 5 2 3 4 7 6

Representa les dades mitjançant un núvol de punts. Fes la taula de doble entrada. Quin valor dels següents et pareix mes apropiat per al coeficient de correlació 0,87; 0,2; -0,87; -0,2?

4.- Considera la següent distribució: X 9 5 4 3 7 5 6 7 8 3 Y 6 7 2 4 8 5 6 4 5 5

Representa les dades mitjançant un núvol de punts. Fes la taula de doble entrada. Quin valor dels següents et pareix mes apropiat per al coeficient de correlació 0,99; -0,4; -0,83; 0,4?

5.- En un reconeixement mèdic als xiquets i xiquetes d’un col·legi, se’ls ha pesat, en kg, i se’ls ha mesurat l’alçada, en cm. En la taula tenim les dades dels primer sis alumnes:

Alçada 120 110 140 130 125 115 Pes 25 30 35 25 20 20

Calcula el centre de gravetat o de masses, la covariança i el coeficient de correlació. Com és la relació entre les dos variables?

No hay comentarios
Descarga el documento