Exam de Estructuras metálicas y construccion mixta - Septiembre '10-'11 - Ejercicio 2 - Universidad A Coruña, Ejercicios de Estructuras metálicas y construccion mixta
alejandro_portin91
alejandro_portin91

Exam de Estructuras metálicas y construccion mixta - Septiembre '10-'11 - Ejercicio 2 - Universidad A Coruña, Ejercicios de Estructuras metálicas y construccion mixta

1 página
1000+Número de visitas
Descripción
Exam de Ingeniería Estructuras metálicas y construccion mixta Septiembre '10-'11 - Ejercicio 2 Unha viga armada de aceiro S355 biapoiada sobre horquillas simples de lonxitude L = 4 m ten unha sección transversal como a a...
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Microsoft Word - Setembro2.doc

UNIVERSIDADE DA CORUÑA - E. T. S. DE ENXEÑEIROS DE CAMIÑOS, CANAIS E PORTOS EXAME DE E.M.C.M.

APELIDO 1º DATA APELIDO 2º NOME SINATURA

Exercicio nº 2.- (25% da nota) (1h 15’) Unha viga armada de aceiro S355 biapoiada sobre horquillas simples de lonxitude L = 4 m ten unha sección transversal como a amosada na figura 1 (clase 1).

b

wt

ft

t f

z

G y

CEC

d' d

h

h'

h'

h = 20 cm b = 10 cm h’= 7 cm

tf = 1.1 cm tw = 0.8 cm

d = 3.192 cm d’ = 2.987 cm

Iy = 1527.1 cm4 Iz = 367.0 cm4 IT = 12.7 cm4

Iw = 14334 cm6

A

D

B

C

E

F

G

Figura 1. Sección transversal. Figura 2. Puntos a considerar.

Sobre a viga actúan dúas cargas puntuais maioradas P = 8 kN e Q = 5 kN situadas en terzos de luz da viga e nos extremos da sección transversal como se representa na figura 3.

P Q

L/3L/3L/3 x

x = L/3

z

y

G

P

x = 2L/3

G

Q

y

z

Figura 3. Cargas actuantes. Dado que é unha sección aberta con pouca inercia a torsión, a torsión suporase non uniforme. Pídese: a. Calcular a distribución de tensións normais por torsión en /x L 3 (indicar dirección). (3 ptos.). b. Calcular a distribución de tensións tanxenciais por torsión en /x L 3 (indicar sentido). (2 ptos.). c. Comprobar cos criterios do CTE a resistencia da sección transversal pésima (non usar Von Mises)

(tomar como área a cortante da sección: yV f

A 2 b t   ). (2 ptos.).

ω ≡ área varrida. S A    ≡ coordenada sectorial normalizada.

S

0 S dA   ≡ momento estático da área varrida entre “0” e “S” (maiúscula). A ≡ área da sección.

s

0 S 2 dA    ≡ momento estático da coordenada sectorial normalizada entre “0” e “s” (minúscula).

Fórmulas de torsión non uniforme

3 – setembro – 2011

No hay comentarios
Descarga el documento