examen c.del sòl, Exámenes de Ciencias Ambientales. Universitat de Barcelona (UB)
maxiwitas
maxiwitas

examen c.del sòl, Exámenes de Ciencias Ambientales. Universitat de Barcelona (UB)

1 página
2Número de descargas
10Número de visitas
Descripción
Asignatura: Ciencia del sol, Profesor: roca, Nuria, Carrera: Ciències Ambientals, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

PREGUNTES EXÀMENS C.DEL SÒL

1. Comenta breument quins sóns els factors formadors i quines interracions importants poden haver-hi entre ells.

2. Enumera els paràmetres que determinen l’erosió hídrica dels sòls.

3. Comenta quines propietats se’n deriven d’un sòl que té en l’horitzó de llaurada(0-15cm) un 15% CaCO3, un 3 % de materia orgánica i un 20% d’argiles(il.lites).

4. Quines efectes pot tenir(positius i negatius) l’incorporació de palla de blat al sòl? (C/N palla-100)

5. Explica la sequència d’acidificació dels sòls a partir del material parental i enumera els sistemes tampó més importants als sòls i en quin rang de pH operen.

6. Enumera les propietats més importants en la classificació dels sòls segons la ‘’Soil Taxanomy’’.

7. Fertilitzants:Palla c/n-100, alfals c/n-18 i no compactada c/n-25. Efectes sobre el cicle de nitrogen. Quin seleccionaries?Quin millora propietats químiques-físiques? Capacitat de retenció d’aigua, disponibilitat de nutriens, CIC

8. Comentar sòl alfisòl

9. En quins ambients podem esperar trovar sòls àcids i per què? Quiné s el principal mètode de control de l’acidesa i en quines reaccions és basa?

10. Comenta quines propietats se’n deriven d’un sòl qye té en l’horitzó de llaurada(0-15cm) un pH de 5,2, un 1% de M.O i un 80% de sorres.

11. Classifica aquest sòl segons la Soil Taxonomy i justifa breument la resposta.

A. Topografia: pla, elevació:87m, ús del sòl:agrícola, règim temperatura:mèssic, règim d’humitat:àquic, roca mare:loess, profunditat del nivel freàtic:210cm.Horitzons genètics:Ap(fondària:0-30cm, pH:7,6,%SB:94%), Bssgk(fondària 55-85 cm, pH:8,1,%SB:100%) Cg(fondària +85cm, pH8,1,%SB:100).Horitzons diagnòstic:horitzó mòllic i horitzó càlcic.

12. Què té més volum 1 kg d’argila o 1kg de sorres?Raona

13. Capacitat de camp.Punt de marciment permanent

14. Defineix el concepte de potencial hídric .Enumera i comenta els diferents components del potencial hídric total.

15. Ordena els seguents sòls del menys evolucionat: Ultisòl, Inceptisòl, Oxisòl, Mollisòl i Aridisòl.

No hay comentarios
Descarga el documento