Examen final física gener 2015, Exámenes de Física. Universitat Rovira i Virgili (URV)
adri_mirall_perez
adri_mirall_perez

Examen final física gener 2015, Exámenes de Física. Universitat Rovira i Virgili (URV)

1 página
5Número de descargas
11Número de visitas
Descripción
Asignatura: fisica, Profesor: xavier freixas, Carrera: Enologia, Universidad: URV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Microsoft Word - Examen final de Física Gener 2015.doc

Examen final de Física. Ensenyament d’Enologia. Gener 2015. Curs: 2014-2015 Nom:………………………………………………………………………………….. PROBLEMA 1. (10 punts). Un gran dipòsit cilíndric de 10 m de diàmetre i 15 m d’alçada, obert per la seva part superior, és ple de 10000 Hl de vi blanc jove. Si l’esmentat dipòsit fuga per un orifici circular de 20 mm de diàmetre situat a la paret lateral i tal que el seu centre es troba a una profunditat de 125 cm sota el nivell del líquid, es demana:

a) El cabal de sortida. b) La velocitat del vi a la sortida de l’orifici c) La distància, mesurada a partir de la base del dipòsit, a la qual el rajolí de vi impacta

amb el terra. Si, en aquesta mateixa posició es col·loca un recipient de 5 litres de capacitat, quan temps trigarà en omplir-se?

d) A quina distància, mesurada igualment a partir de la base del dipòsit, s’ha de col·locar una persona per poder beure a galet dreta si, en aquesta posició, la boca d’aquesta persona es troba situada a una alçada de 150 cm respecte al terra? Quina serà llavors la velocitat del vi a l’entrada de la boca?

PROBLEMA 2. (10 punts). Després de la verema hem col·locat uns ~200 l de most de chardonnay en una barrica bordelesa. En plena fermentació la reacció per la qual el sucre del most es converteix en etanol (entalpia de reacció negativa) fa que la temperatura a l’interior de la barrica sigui de 22ºC en estat estacionari. La sala de barriques està a 15ºC. Calculeu la densitat de flux de calor (φ) que travessa la paret de roure i calculeu el flux de calor (Φ) assumint que la superfície interna de la barrica és de 2 m2. Dades: Conductivitat tèrmica del roure = 0.15 kcal·m-1·h-1·K-1. Gruix de la pared de roure = 3 cm. QÜESTIÓ 1. (5 punts). Una partícula esfèrica de diàmetre 2 mm i densitat 2 g/cm3 es deixa caure en un dipòsit cilíndric d’1 m d’alçada ple de líquid. Si el coeficient de fregament entre la partícula i el líquid és de 0.5 g/s, es demana:

a) La velocitat amb que arribarà al fons de dipòsit . b) El temps que trigarà a arribar al fons del dipòsit.

Notes: Considereu que la partícula es deixa caure des de la superfície del líquid amb una velocitat inicial nul·la. Suposeu que la velocitat límit s’assoleix instantàniament. Menyspreeu l’empenta d’Arquímedes QÜESTIÓ 2. (5 punts). Les vitisines del vi presenten un màxim d’absorció de llum als 510 nm. De quin color són les vitisines?. Quina tècnica (basada en un fenòmen físic) utilitzaries per determinar la seva concentració i quina llei estaries fent servir?

No hay comentarios
Descarga el documento