Exámenes de historia del arte selectividad Galicia, Exámenes selectividad de Historia del Arte
yerbamate
yerbamate

Exámenes de historia del arte selectividad Galicia, Exámenes selectividad de Historia del Arte

6 páginas
428Número de visitas
Descripción
Consigue ahora los exámenes de selectividad historia del arte para el curso 2012 de Galicia
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
OPCIÓN A: Escolle unha destas dúas láminas e analízaa

PAU

XUÑO 2012

Código: 33

HISTORIA DA ARTE

OPCIÓN A

+

1) Escolle dúas destas tres láminas (ata 4 puntos por

cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas

empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas

tres láminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada

una de las obras escogidas empleando el siguiente

esquema: a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/

estilo/movemento; cronoloxía; título e autor (ata un

punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/

estilo /movimiento; cronología; título y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un

punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra

seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y

comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de

la historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)

// Destas oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha. 1.- ¿Qué es un aparejo almohadillado?/ ¿Que é un aparello almofadado?

2.- ¿Qué entendemos por estilo? / ¿Que entendemos por estilo?

3.- ¿A qué llamamos paisaje?/ ¿A que chamamos paisaxe?

4.- Define veladura./ Define veladura.

5.- ¿Qué es un arbotante?/ ¿Que é un arcobotantte?

6.- ¿Qué entendemos por arco fajón? / ¿Que entendemos por arco de faixa?

7.- ¿A qué llamamos color plana? / ¿A que chamamos color plana?

8.- Define iconografía. / Define iconografía.

PAU

XUÑO 2012

Código: 33

HISTORIA DA ARTE

OPCIÓN B

1) Escolle dúas destas tres láminas (ata 4 puntos por

cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas

empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas

tres láminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada

una de las obras escogidas empleando el siguiente

esquema: a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/

estilo/movemento; cronoloxía; título e autor (ata un

punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/

estilo /movimiento; cronología; título y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un

punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra

seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y

comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de

la historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)

// Destas oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha. 1.- ¿Qué es un aparejo almohadillado?/ ¿Que é un aparello almofadado?

2.- ¿Qué entendemos por estilo? / ¿Que entendemos por estilo?

3.- ¿A qué llamamos paisaje?/ ¿A que chamamos paisaxe?

4.- Define veladura./ Define veladura.

5.- ¿Qué es un arbotante?/ ¿Que é un arcobotantte?

6.- ¿Qué entendemos por arco fajón? / ¿Que entendemos por arco de faixa?

7.- ¿A qué llamamos color plana? / ¿A que chamamos color plana?

8.- Define iconografía. / Define iconografía.

PAU

SETEMBRO 2012

Código: 33

HISTORIA DA ARTE

OPCIÓN A

+

1) Escolle dúas destas tres láminas (ata 4 puntos por

cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas

empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas

tres láminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada

una de las obras escogidas empleando el siguiente

esquema: a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/

estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un

punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/

estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un

punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra

seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y

comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de

la historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)

// Destas oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha. 1.- ¿Cuales son los órdenes griegos? / ¿Cales son as ordes gregas?

2.- Define “ménsula” / Define “ménsula”

3.- ¿A que llamamos perspectiva aérea? / ¿A que chamamos perspectiva aérea?

4 - ¿Qué es una estatua-columna?/ ¿Que é unha estatua-columna?

5.- ¿Qué es un torso? / ¿Que é un torso?

6.- ¿Qué entendemos por arco peraltado? / ¿Que entendemos por arco peraltado?

7.- ¿A qué llamamos plan central? / ¿A que chamamos plan central?

8.- Define jamba. / Define xamba.

PAU

SETEMBRO 2012

Código: 33

HISTORIA DA ARTE

OPCIÓN B

1) Escolle dúas destas tres láminas (ata 4 puntos por

cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas

empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas

tres láminas (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada

una de las obras escogidas empleando el siguiente

esquema: a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/

estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un

punto) // Clasificación señalando, si procede, cultura/

estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un

punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra

seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y

comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de

la historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una)

// Destas oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha. 1.- ¿Cuales son los órdenes griegos? / ¿Cales son as ordes gregas?

2.- Define “ménsula” / Define “ménsula”

3.- ¿ A que llamamos perspectiva aérea? / ¿A que chamamos perspectiva aérea?

4 - ¿Qué es una estatua-columna?/ ¿Que é unha estatua-columna?

5.- ¿Qué es un torso? / ¿Que é un torso?

6.- ¿Qué entendemos por arco peraltado? / ¿Que entendemos por arco peraltado?

7.- ¿A qué llamamos plan central? / ¿A que chamamos plan central?

8.- Define jamba. / Define xamba.

CONVOCATORIA DE XUÑO

Opción A:

1) Escolle dúas destas tres láminas: Interior de Santa María de Oseira; Creación de Adán na Capela

Sixtina de Miguel Anxo e Despois do Sermón de Paul Gauguin (ata 4 puntos por cada unha) e analiza

cada unha das obras escollidas empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas tres láminas :

Interior de Santa María de Oseira; Creación de Adán en la capilla Sixtina de Miguel Ángely Después del

Sermón de Paul Gauguin (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada una de las obras escogidas

empleando el siguiente esquema:

a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un punto)

// Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da Historia da

arte (ata dous puntos) // Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de la

historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una) // Destas

oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha).

Opción B:

1) Escolle dúas de estas tres láminas: Exterior de San Miguel de Celanova; O Partenón e Impresión, Sol

nacente de Claude Monet (ata 4 puntos por cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas

empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas tres láminas : Exterior de San Miguel de

Celanova; El Partenón e Impresión, sol naciente de Claude Monet (hasta 4 puntos por cada una) y

analiza cada una de las obras escogidas empleando el siguiente esquema:

a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un punto)

// Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da Historia da

arte (ata dous puntos) // Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de la

historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una) // Destas

oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha).

CONVOCATORIA DE SETEMBRO

Opción A:

1) Escolle dúas de estas tres láminas: Enterro do Conde de Orgaz, El Greco , Manierismo −se aceptará

tamén Renacimiento−, siglo XVI; Tímpano de Platerías −se aceptará como autor maestro de Platerías,

maestro Esteban o maestro de la puerta del Perdón−, Románico, siglo XII; e O Grito; Munch,

Expresionismo −se aceptará también vangardas históricas− finaís do século XIX, primer tercio do século

XX)- ata 4 puntos por cada unha) e analiza cada unha das obras escollidas empregando o seguinte

esquema: // Escoge dos de estas tres láminas : Entierro del Conde de Orgaz, El Greco , Manierismo −se

aceptará también Renacimiento−, siglo XVI; Tímpano de Platerías −se aceptará como autor maestro de

Platerías, maestro Esteban o maestro de la puerta del Perdón−, Románico, siglo XII y El Grito,Munch,

Expresionismo −se aceptará también vanguardias históricas− finales del siglo XIX, primer tercio del

siglo XX (hasta 4 puntos por cada una) y analiza cada una de las obras escogidas empleando el siguiente

esquema: a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un punto)

// Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de la

historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una) // De estas

oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha.

Opción B:

1) Escolle dúas de estas tres láminas: O aposiomeno, Lisipo, Grego clásico, séculos V-IV; A Fragua de

Vulcano,Velázquez, Barroco, século XVII e Giotto, Lamentación sobre Cristo morto, Gotico -aunque

tamén se aceptará protorrenacimiento (ata 4 puntos por cada unha) e analiza cada unha das obras

escollidas empregando o seguinte esquema: // Escoge dos de estas tres láminas : El aposiomeno, Lisipo,

Griego clásico, siglos V-IV; La Fragua de Vulcano,Velázquez, Barroco, siglo XVII y Giotto,

Lamentación sobre Cristo muerto, Gotico -aunque también se aceptará protorrenacimiento− (hasta 4

puntos por cada una) y analiza cada una de las obras escogidas empleando el siguiente esquema: a.- Clasificación sinalando, se procede, cultura/ estilo/movemento; cronoloxía; título; e autor (ata un punto)

// Clasificación señalando, si procede, cultura/ estilo /movimiento; cronología; título; y autor (hasta un

punto).

b.- Análise do seu contexto histórico-artístico (ata un punto).// Análisis de su contexto histórico-artístico

(hasta un punto).

c.-Xustificación da clasificación e comentario da obra seguindo os enfoques metodolóxicos da historia da

arte(ata dous puntos).// Justificar la clasificación y comentar la obra siguiendo enfoques metodológicos de la

historia del arte (hasta dos puntos)

2) De estas ocho definiciones elige sólo cuatro y contéstalas (hasta 0,50 puntos por cada una) // De estas

oito definicións elixe só catro e contéstaas (ata 0,50 puntos por cada unha.

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento