Exemple de fitxa UEs, Ejercicios de Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
trissik
trissik

Exemple de fitxa UEs, Ejercicios de Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

1 página
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: Arqueologia agrària de l'edat mitjana, Profesor: Josep Maria Vila Carabassa, Carrera: Arqueologia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

Nº Fitxa: 1

Cobreix a: 2 i 6

Cobert per:

Talla a:

Tallat per:

Adossat a:

S’hi adossa:

Rebleix a:

Reblert per:

Recolza en:

Hi recolza:

Coetani de:

Solidari de:

Datació relativa:

Datació absoluta:

DEFINICIÓ: Compost de terres, pedres i matèria orgànica com restes d’arrels, és poc

compacte.

RELACIONS FÍSIQUES:

JACIMENT

MAS L’AGUSTÍ

Sondeig del Pla de l’Om

UE: 1

CRÒQUIS

INTERPRETACIÓ Correspon al nivell de circulació present en l’actualitat, amb un ús

de pastura actual i de conreu d’abans del segle XVIII.

No hay comentarios
Descarga el documento