Intorudcció a la societat xarxa, Ejercicios de Diseño de Interiores. Escola d'Art i Superior de Disseny de València - EASD
miquel-benitez
miquel-benitez

Intorudcció a la societat xarxa, Ejercicios de Diseño de Interiores. Escola d'Art i Superior de Disseny de València - EASD

PDF (42 KB)
2 páginas
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: Fotografía y Medios Audiovisuales, Profesor: Algebra Algebra, Carrera: Diseny d'Interiors, Universidad: arte-diseño
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

- 1 -

Universitat Oberta de Catalunya

Aula

16.507 - Estructura de la comunicació aula 1

PAC 1: INTRODUCCIÓ A LA SOCIETAT XARXA. BRETXA DIGITAL I NOVES ALFABETITZACIONS.

Inici:

22/09/17

Lliurament:

10/10/17

Recursos de l�activitat

Descripció i enunciat

Del model de societat industrial dels inicis del segle XX, on els mitjans de comunicació de massa

es repartien l'atenció i la capacitat d'influir al gruix de la població, hem passat a una nova societat

globalitzada, informacional, on el sistema de mitjans s'organitza a cavall entre les societats que

mantenen models comunicatius i socials analògics (les Societats en Transició ), i les que han abraçat de

ple els models digitals (les Societats en Xarxa ).

Tot i que es poden detectar estructures en xarxa en tota la història de la humanitat, el cert és que la

revolució tecnològica -fomentada primer per les invencions tècniques que van donar lloc als mitjans

de comunicació de masses (premsa, ràdio, televisió, però també cinema, telèfon o telègraf) i després

per la proliferació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)- ha provocat que les

xarxes esdevinguin estructures comunicatives predominants, que cada cop més defineixen les nostres

societats, economies, i també maneres de fer política i de consumir cultura. 

Autors com Manuel Castells estableixen que ens trobem en una Societat Xarxa global perquè les

principals activitats humanes s'organitzen en xarxes d'abast mundial: les finances, l'intercanvi de béns

i serveis, les feines qualificades, els espectacles de tot tipus i les relacions entre països. En definitiva,

estar “connectat” està deixant de ser una opció per esdevenir una obligació.

Tanmateix, si bé és cert que la “virtualitat” és, cada vegada més, una “realitat”, també és cert que

aquestes tecnologies no arriben a tothom ni arriben de manera absoluta. En aquest punt, una de les

principals característiques de la Societat Xarxa és que inevitablement activa mecanismes d’inclusió i

exclusió ; de manera que les estructures sociocomunicatives es veuen condicionades per processos de

globalització imperfecta. Aquesta globalització va més enllà de la dimensió purament econòmica, per

situar-se en la dimensió comunicativa, social, cultural i generacional.

- 2 -

En definitiva, l a coexistència del model de Societat Xarxa amb el de Societat en T ransició continua

evidenciant una divisòria o bretxa digital entre països, societats, grups socials i també generacions

capaces ( o no ) d’utilitzar i dominar les tecnologies existents.

Tal i com analitzarem a la PAC1, aquesta bretxa digital no depèn, exclusivament, de l’ accés a la

tecnologia sinó –cada vegada més– de les condicions d’ús; i, per tant, d’una certa alfabetització digital

. Per aquest motiu, els projectes d’ educació mediàtica o alfabetització digital comencen a guanyar

pes als currículums educatius dels denominats nadius digitals , però també en projectes d’educació

permanent adreçats a immigrants digitals , amb la finalitat i el repte de fer front a la bretxa digital

intergeneracional. 

L’objectiu d’aquest exercici és familiaritzar l’estudiant amb les nocions de bretxa digital i

alfabetització digital dins del context de la Societat Informacional o en Xarxa.

ENUNCIAT  

•      Cerca un projecte (desenvolupat per un govern, institució o col·lectiu) centrat específicament en la superació de la bretxa digital i/o la necessitat d’alfabetització digital.

Haureu d’especificar: Títol o títols del projecte/Autors/Cronologia/Característiques bàsiques (en què

consisteix, a qui s’adreça, què busca). Com s’articula el projecte localitzat respecte a la denominada

bretxa digital? Promou, veritablement, l’alfabetització digital? Quins són els seus principals reptes? 

Raoneu la resposta.

*Si us plau, descarregueu el document PAC1 per consultar tota la informació necessària per a

realitzar la PAC.

 

PAC1_1718_1SEM.docx

Materials i fonts d'informació

Materials Estructura de la comunicació: una introducció

PDF

Comunicació i poder

PDF

Fonts d'informació Citació bibliogràfica

Web

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Descarga el documento