kkjk, Apuntes de Ciencias de la Educación. Universitat Rovira i Virgili (URV)
xem90
xem90

kkjk, Apuntes de Ciencias de la Educación. Universitat Rovira i Virgili (URV)

30 páginas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: Didàctica diferencial, Profesor: no ho se, Carrera: Educació Social, Universidad: URV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 30
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 30 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 30 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 30 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 30 páginas totales
Descarga el documento
Microsoft PowerPoint - 12-Animación Sociocultural [Modo de compatibilidad]

Animación Sociocultural

Barbara Biglia

[email protected] `

Animación (RAE) (Del lat. animatĭo, -ōnis).

1. f. Acción y efecto de animar o animarse. 2. f. Viveza, expresión en las acciones, palabras o

movimientos. 3. f. Concurso de gente en una fiesta, regocijo o

esparcimiento. 4. f. Conjunto de acciones destinadas a impulsar la

participación de las personas en una determinada actividad, y especialmente en el desarrollo sociocultural del grupo de que forman parte.

ETIMOLOGICAMENT Deriva de

Anima ‘donar vida’,

Animus ‘posar en relació’

(Calvo, 2002)

(Calvo, 2002)

Dar vida o poner en relación: ¿Cuál de las dos

visiones en este step by step?

(Calvo, 2002)

Algunes característiques comuns a les accions de ASC

(Herrera, 1993)

Antecedents del ASC • Universidades Populares (U.P.) Historia:

http://www.feup.org/public_html/staticpages /index.php?page=HistoriaFEUP

“Las Universidades Populares tienen como objetivo prioritario facilitar el acceso, de

todas las personas, a la educación, formación y a los bienes culturales en sus respectivas

comunidades.” • Las JOC (Joventudes Obreras Catolicas) • Els Ateneus Llibertaris • Els ateneus literaris i las cases del poble.

El nascement de l’ASC

• Inici ASC a Europa: França, 1945, on agents socials desenvolupaven accions socieducatives i culturals amb persones, grups i comunitats en els seus àmbits territorials de vida quotidiana.

Primera etapa: militantisme i vocació ’60-’70

El terme es encara poc utilitzat.

Confusió entre educació popular i ASC

Moltes iniciatives de grups joves i moviments socials

Militantisme i vocació (no professionals) en un context de necessitat i manca de llibertats.

ASC propugna intervencions mes puntuals i està molt relacionat amb lo lúdic i DC actuacions mes integrals més educatives o ‘politiques’ (objectius comuns: dinamització i autogestió).

ARRRELS

ASC vs Educaci

ón Popular

(Calvo, 2002)

Referents teòrics i el seu desenvolupament

(Herrera, 1993)

Segona etapa: el reconeixement ’80-’90

Consolidació de l’ASC com una metodologia de la intervenció socioeducativa.

Perspectiva comunitària com acció educativa

Primeres escoles de formació especifiques: la formació dels animadors va a càrrec d’ajuntaments i diputacions.

Democràcia e interès cap a la alfabetització

ASC com a element que facilita aproparse a altres realitats culturals

Tercera etapa: institucionalització i normalització ’80-’90

L’ASC entra a la universitat i es constitueix en una professió socioeducativa. + cicle formatiu de grau superior en ASC.

Finals de la dècada: la polarització entre les dues corrents és superada per la pròpia complexitat de la realitat educativa.

Es crea el Col.legi Professional d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

Participació i model de gobernança

(Úcar, 2002).

Actualitat: la reseca

Es parla poc d’ASC. Especialment a Catalunya, es decanta cap el model

anglosaxó de desenvolupament comunitari. Convergència de lo educatiu, polític i sociològic.

(Herrera, 1993)

El centro, el ¿sujeto/comunid ad o la cultura? ASC vs Gestión

Cultural (Calvo, 2002)

Paradigmes

Diferents postures en la animació

sociocultural: els

paradigmes

(Calvo, 2002)

(Gillet, 2006)

(Gillet, 2006)

Contexts, relacions, processos

(Herrera, 1993)

(Herrera, 1993)

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 30 páginas totales
Descarga el documento