Metodologia d'Estudi i escriptura Acadèmica, Apuntes de Literatura Clásica. Universitat Pompeu Fabra (UPF)
davidgv4
davidgv4

Metodologia d'Estudi i escriptura Acadèmica, Apuntes de Literatura Clásica. Universitat Pompeu Fabra (UPF)

1 página
1Número de descargas
10Número de visitas
Descripción
Asignatura: Mètodes i Tècniques d'Investigació, Profesor: Carla González, Carrera: Humanitats, Universidad: UPF
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

MEDEA (Metodologia d’Estudi i Escriptura Acadèmica) Exercici: Correcció d’errors de la bibliografia Aracil, Lluís V. (1982): Papers de sociolingüística, Barcelona: La Magrana.

Badia i Margarit, Antoni Maria (falta l’any: 1982): Llengua i cultura als Països Catalans, Barcelona: Edicions 62.

Bañeres, Jordi (1999): “El català. Un debat a final del segle XX. De la normalització a la normalitat”, Llengua i ús, núm.15, (falten les pàgines) pàg. 65.

Bassols, (Nom: Margarida); Rico, Albert; Torrent, Anna Maria (eds.) (1997): La llengua de TV3, Barcelona: Empúries.

Bassols, Margarida et al. (ed.) (1997): La llengua de TV3, Barcelona: Empúries.

Babiloni, G. (nom sencer: Gabriel) (1995): “L’estandardització del català: un debat obert”, Revista de Catalunya, núm. 97, pàg. 9-24.

Branchadell, Albert (1996): (amb cursiva, no subratllat) La normalitat improbable: obstacles a la normalització lingüística, Barcelona: Empúries.

Boix, Emili i Vila, Xavier (no X.) (1998 (falta un número de l’any)): Sociolingüística de la llengua catalana, Barcelona: Ariel.

Casals, Daniel i Faura, Neus (2010): El català als mitjans de comunicació, Barcelona (no BCN): UOC (segons si els crèdits posa UOC o Universitat Oberta de Catalunya)

Castells (amb versaleta), Manuel (2003): La galaxia Internet. Barcelona: Debolsillo.

Colomines Puig, Joan (1985) (falta any): “La llei de normalització lingüística”, Serra d’Or, núm. 301, pàg. 69-73.

Creus, Imma; (punt i coma, no coma) Julià, Joan i/; (ha de ser igual en tots els casos de la bibliografia) Romero, Sílvia (eds.): Llengua i mitjans de comunicació, Lleida: (falta editorial) Pagès.

Cros, Anna; Segarra, Mila; Torrent, Anna M. (cur.) (2000): Llengua oral i llengua escrita a la televisió, Barcelona: Publicacions (falta editorial) de l’Abadia de Montserrat.

Faura, Neus; Paloma, David; Torrent, Anna Maria (1998): La llengua de la Televisió de Catalunya. Materials per a l’anàlisi (subtítol també en cursiva), Bellatera: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Gifreu, Josep (1991): Construir l’espai català de comunicació, Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre d’Investigació de la Comunicació (hi ha 2 editors).

Els títols de treball han d’anar centrats i en negreta. No molt grans ni amb un tipus de lletra diferent.

Apartat Párrafo i mirar: Sangría i Espaciado. Han d’estar les 4 caselles a 0.

No hay comentarios
Descarga el documento