pa c1 PEdagogia social, Ejercicios de Cálculo. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
gils-105
gils-105

pa c1 PEdagogia social, Ejercicios de Cálculo. Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

2 páginas
1Número de descargas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: calculo, Profesor: garrido n, Carrera: Ingeniería de Organización Industrial, Universidad: UDIMA
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

Bon dia! Sóc la Clàudia Descamps Moral i en aquesta Pac he escollit el tema de la funcio social en els centres de menors. És un tema que sempre m’ha cridat l’atenció i també perqè l’any passat a la Universitat on estaba estudiant vaig tenir la oportunitat de conèixer els centres de menors i practicar activitats complementàries de l’assignatura que es tractava. És per aquesta serie de motius que he escollit aqueta opció.

Bé, després de llegir-me el modul i visualitzats els diferents documents per poder fer aquesta Pac, començare a definir que es un centre de menors.

Són centres residencials d’acció educativa propis de la DGAIA que és la máxima institució general.Aquets,tenen la funció d’oferir al menor que es troba en un alt risc social, un recurs alternatiu al medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir les seves necessitats bàsiques. És un recurs temporal que treballa pel retorn al domicili biològic sempre que sigui posible.

Responent a la qüestió que se’ns planteja quina és la funció dels centres de tutela juvenil en la societat actual?

El treball educatiu té molta importància ja que tenir un referent professional pot arribar ajudar a un menor que pateix una exclusió social o en risc en reconductar-lo per tal de tenir una vida mes digne.

El modul didàctic, de les Institucions i control ens parla que els professioals q treballen en aqesta institucio ajuden aquets menors p ser un adult competen per tan, el treball educatiu és molt important p aquest col·lectiu. Tenir un referent que els ajudi aconseguir uns valors, drets i deures fa que tinguin el dret de participar en una societat justa. A més a més, dona molta importancia aquesta professió ja que no és senzilla i de vegades no surt com un s’espera, però a la llarga les millores de cada menor fan que t’enrriqueixis moralment.

Quan aquestes institucions no funcionen correctament, en el text de Marta Venceslaus, mostra clarament que passa quan no es fa una correcta tasca de millora. A través d’aquest text , Vencelasus potencia que s’ha d’erradicar i avisar al responsable major d’aquets centres que promuen aquesta mala pràctica perque no donen tanta importancia als drets i deures de la societat i provoquen que aquts menors en risc social, no puguin tenir una vida digne.

A més a més, en el documental de Tv3 de corredor de fons, don una gran importancia d’aquest centres a través de tres histories d’uns joves que per falta de competències no poden insercirs-se en el món laboral. En els centres que están ens mostren el seu dia a dia i com treballen per aconseguir aquesta millora a través d’uns diferents seguiments i pautes proposades prèviament per educadors socials.

Per acabar, resaltar l’autor del llibre Vigilar y castigar de Michael Focaut,ja que fa una crida panòptic al que avui anomenem el políticament correcta. Foucault explica la societat i el poder, com es regula el comportament humà, com es autoculturaliza l'humà, i resulta interessant com es pot embastar amb tanta ideologia donant volta i com pretenen utilitzar els mateixos mecanismes en

aquetes institucions i la radicalitat que imposa en un incompliment de les normes. Així doncs ell creu que el poder és una operació relacional que s’exerceix entre dues persones.

No hay comentarios
Descarga el documento