PAC 3 historia de l'educació uoc, Apuntes de Ingeniería de Telecomunicaciones. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)
rida-96
rida-96

PAC 3 historia de l'educació uoc, Apuntes de Ingeniería de Telecomunicaciones. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (UPC)

1 página
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Sistemes Electrònics, Profesor: No No, Carrera: Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, Universidad: UPC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

En el documental sens presenten les experiències traumàtiques que van patir molts homes i dones durant el seu pas per Col·legis religiosos, orfenats, preventoris antituberculosos o centres d'Auxilio Social.

Després de d’escoltar els nombrosos testimonis de les víctimes d’aquell infern, no puc evitar sentir ràbia, més ràbia i una profunda sensació d’impotència.

com es van convertir en una mena de presó per a aquests infants.

Una de les idees que més crida l’atenció del documental, són els motius pels que eren internats els infants. Per exemple, per tenir una mare divorciada o soltera, per evitar possibles contagis d’algunes malalties, per besar-se en públic, pobresa, etc. Per entendre aquestes pràctiques, hem de recordar que ens trobem en l’època franquista on l’objectiu del regim era assentar-se en el poder i construir una societat afina a la seva ideologia. I la millor manera de fer-ho va ser mitjançant l’internament i adoctrinament basat en el model higienista de tots els infants que sigues possible.

És evident que tant sols comptant amb els testimonis que han aparegut al documental ja estem parlant d’una autentica tragèdia. Però, també és evident que el documental s’ha centrat especialment en els víctimes d’aquests centres, encara que tant deixava entreveure que hi havia d’altres centres on els infants ja adults no tenien un record tant amarg. Crec que cal fer un estudi integral dels centres, per veure quin era el percentatge de centres on es cometien aquests abusos esgarrifosos i en quins es respectava la dignitat dels infants. És important perquè d’aquesta manera sabrien si aquestes pràctiques eren

No hay comentarios
Descarga el documento