PAC 3 PSICOMETRIA, Ejercicios de Arquitectura. Universidad Antonio de Nebrija
chufla007
chufla007

PAC 3 PSICOMETRIA, Ejercicios de Arquitectura. Universidad Antonio de Nebrija

3 páginas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: Ciencia y sociedad, Profesor: Umberto Eco, Carrera: Fundamentos de la Arquitectura + Bellas Artes, Universidad: Nebrija
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 3
Descarga el documento

Dinàmica de grups- Psicologia curs 2018 (2)

Comentari PAC 3

En aquesta última PAC es pretenia que tanquéssiu la vostra trajectòria

com a grup focalitzant la vostra atenció sobre en les tècniques de dinàmica

de grups i la seva aplicació. Per tant, com ja us havíem indicat, es tractava

sobretot d’aprofundir en el tercer mòdul dels materials de l’assignatura i les

seves lectures associades.

En la primera qüestió, us demanàvem que expliquéssiu què són i per què

serveixen les tècniques de dinàmica de grups. Tot i que una pregunta com

aquesta us podia predisposar a oferir una resposta breu i genèrica, ens ha agradat

que la major part dels vostres treballs continguin respostes que van una mica més

enllà i ofereixen una mica més de detall i aprofundiment.

Més enllà de la definició en particular, era important mostrar que heu entès què

constitueix una tècnica de dinàmica de grups i, encara més important, assenyalar el

seu valor relatiu a la necessitat que origina la seva utilització, la situació (o context)

grupal, els objectius a assolir i els criteris bàsics a tenir en compte per la seva

aplicació (com la maduresa del grup, la mida, el temps disponible, etc.). Una qüestió

especialment interessant a notar en el context de la vostra resposta, era que si

aquests elements clau no estan alineats amb els principis, objectius i premisses de

la tècnica escollida, la seva utilització podria acabar sent irrellevant o, fins i tot,

contraproduent.

A continuació, us demanàvem que expliquéssiu què són els T-Groups o grups

de formació i que argumentéssiu si els grups de treball d’aquesta

assignatura es poden considerar grups de formació. De nou, la primera part de

descripció del concepte ha anat prou bé a tots els grups i, com en l’anterior pregunta,

en alguns casos heu optat per respostes més breus i genèriques i en altres heu ofert

més detall i aprofundiment en la vostra explicació. No obstant això, les vostres

respostes han estat totes fonamentalment encertades.

Respecte la segona part de la pregunta, les respostes han estat diverses. Mentre que

alguns de vosaltres heu argumentat que els grups d’aquesta assignatura no es poden

considerar grups de treball, altres heu argumentat que sí. I bé, estrictament, totes

dues opcions eren correctes. Tot i que, des del nostre punt de vista, era més “fàcil”

argumentar el “no” que no pas el “si”, especialment si anàveu una mica més enllà de

la lectura del mòdul.

Fonamentalment, el què ha fet decantar les vostres posicions ha estat la mesura en

qual heu considerat que nosaltres, com a consultors/es de l’assignatura, hem estat

els dinamitzadors del vostre grup. Però alguns grups heu obviat que la figura del

dinamitzador d’un T-group requereix d’un coneixement molt més detallat dels

processos, interaccions i relacions especifiques que es donen en el sí del T-group.

Un altre element que la majoria heu passat per alt és el caràcter virtual dels grups

d’aquesta assignatura, és a dir, en quina mesura un grup de formació purament

virtual pot articular els processos grupals que requereix un T-group?

Bé, no obstant això, la clau d’aquesta pregunta era l’argumentació que oferíeu, més

que no pas si dèieu que sí o que no. Val a dir, però, que alguns grups aquí no han

acabat de posicionar-se i han centrat la seva resposta a comentar de manera

descriptiva, si es complien o no, les característiques dels T-groups que s’inclouen als

Mòdul 3. Això no era ben bé el què s’esperava en aquesta pregunta, estava bé

comentar cadascuna de les característiques, però també calia fer una valoració global

de caràcter més analític.

A la darrera pregunta us presentàvem un supòsit basat en una situació de teràpia familiar

i, a partir d’aquest supòsit, us demanàvem que responguéssiu a un parell de qüestions:

En primer lloc, us demanàvem que argumentéssiu quina tècnica de dinàmica

de grups de les que apareixen en el Mòdul 3 us podia ser d’utilitat alhora de

treballar amb la família que se us presenta a l’enunciat. Majoritariament us

heu decantat d’una manera pràcticament unànime per la tècnica del joc de rol.

Sens dubte és una bona elecció, especialment per facilitar la implicació dels més

joves com alguns grups heu destacat. Però la major part de grups heu passat per alt

que això també pot posar en risc el desenvolupament de la tècnica si, com es diu en

els materials, els actors més joves acaben barrejant les seves vivències personals

amb les del personatge que estan interpretant. Altres heu argumentat que el joc de

rol seria especialment adequat per estimular que pares i fills es posessin l’un al lloc

de l’altre. Però la majoria no heu tingut en compte el procés d’identificació amb els

papers (rols) pot ser problemàtic tan pels pares com pels fills si justament aquest és

un dels problemes que es manifesten.

Per evitar o contrarestar aquests dos aspectes disposàveu de vàries opcions,

depenent d’on poséssiu l’èmfasi. Però per exemple podríeu haver proposat un grup

nominal, o fins i tot un T-group, en ambdós casos conduit de manera apropiada (i

creativa) per facilitar la inclusió dels més joves.

Finalment, us demanàvem com plantejaríeu la vostra tècnica escollida i aquí no hi ha

hagut sorpreses. Tots els grups heu exposat com planificaríeu la dinàmica, detallant

les diferents fases o moments, de manera consistent amb la vostra elecció a la

pregunta anterior. Felicitats, aquest apartat ens ha agradat especialment.

No hay comentarios
Descarga el documento