Pauta informe PCAM, Ejercicios de Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
trissik
trissik

Pauta informe PCAM, Ejercicios de Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

1 página
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: Arqueologia agrària de l'edat mitjana, Profesor: Josep Maria Vila Carabassa, Carrera: Arqueologia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
Pauta informe_PCAM

Esquema amb els apartats que ha de tenir l'informe de la pràctica de camp d'Arqueologia Agrària de l'Edat Mitjana.

Utilitzeu TIMES NEW ROMAN 12

1. Situació: amb coordenades UTM i plànol de situació. Podeu utilitzar el ICC. Municipi, comarca. Mínima descripció de l'entorn (3 línies). 2. Context històric: Explicació genèrica del mas de l’Agustí. 3. Objectius específics de les pràctiques (10 línies)

4. Mètode (10 línies) 4.1. Rasa feta amb excavadora.

4.2. Parcel·lari.

5.1. Explicació del que s'ha fet en la pràctica del sondeig fet amb excavadora (15 línies): Descripció de l’estratigrafia i interpretació de l’estratigrafia (de la UE més moderna a la més antiga). La secció dibuixada ha de servir de referència.

Extracció de la mostra (10 línies): com s’ha fet l’extracció de la mostra i amb quin objectiu es fa.

5.2 Explicació de l’organització del parcel·lari i de la relació amb les rases i la distribució dels conreus. El plànol dibuixat ha de servir de referència (20 línies)

6. Conclusions: Explicació dels resultats obtinguts: què sabem del parcel·lari i del sistema de construcció de les seves terrasses (10 línies)

7. Apèndix - Fitxes de les UE (segons model) - Dibuix de la secció de la terrassa - Plànol del parcel·lari - Alguna fotografia significativa

No hay comentarios
Descarga el documento