per aconseguir punts, Apuntes de Administración de Empresas. Universitat de Barcelona (UB)
abrilmosi
abrilmosi

per aconseguir punts, Apuntes de Administración de Empresas. Universitat de Barcelona (UB)

1 página
4Número de visitas
Descripción
Asignatura: direccion financiera, Profesor: no lo recuerdo (era un poco cojo), Carrera: Administració i Direcció d'Empreses, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

COMENTARI DE TEXT: LA DONA ENTRA EN ESCENA

Aquest fragment de text pretén establir la lluita que tenim per la igualtat de les dones. Ens mostra els passos que ha hagut de seguir la dona per poder aconseguir aquesta igualtat, encara que a molts llocs seguim sense tenir els mateixos drets.

Des de l’inici de la Història, la discriminació cap a les dones ha estat un fet universal. En totes les cultures i tradicions les dones han patit diferents tipus de discriminació. Des de sempre se li ha donat més protagonisme a l’home abans que a la dona, ja que era considerat el cap de família. Per sort, al llarg de les generacions el paper de l’home i de la dona han anat evolucionan.

L’autor del text ens nombra a Olympe de Gouges. Al 1791, va redactar la Declaració dels drets de la dona i la ciutadana on defensava de manera ben clara que la dona neix lliure i ha de romandre igual a l’home en drets. Olympe denunciava que la revolució oblidés a les dones en el seu projecte d’igualtat i llibertat ireclamava els mateixos drets que es van imposar en la Declaració dels drets de l’home i el ciutadà. No disposàvem del dret del vot, de l’accés de institucions públiques, a les llibertats professionals, als drets de propietat, etc. Com es nombra en el text, al 1848 es va crear la Declaració de Seneca Falls, escrit per Elizabeth Cady Stanton i Lucrecia Mott. El feminisme va tenir un paper fonamental en la lluita per la igualtat entre els homes i les dones. En la declaració de Seneca Falls les dones denunciaven les restriccions a les que estaven sotmeses. Finalment, es va aconseguir la plena igualtat dels sexes, gràcies a la Declaració dels drets humans al 1948.

No hay comentarios
Descarga el documento