marttt99

En l'exàmen de desenvolupament de la infància només entra Shufer a nivell de teoria?

En l'exàmen de desenvolupament de la Infància amb Montse Moreno només entra la informació del llibre (Shuffer) o també tot lo explicat a classe?
Añade un comentario
0%