Preguntes examen sociolingüística GENER 2018, Ejercicios de Filología Catalana. Universitat de València (UV)
joan_molina_galiana
joan_molina_galiana

Preguntes examen sociolingüística GENER 2018, Ejercicios de Filología Catalana. Universitat de València (UV)

1 página
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: Sociolingüística Catalana, Profesor: Lluís Polanco, Carrera: Filologia Catalana, Universidad: UV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

EXAMEN SOCIOLINGÜÍSTICA CATALANA GENER 2018 (PRIMER CONVOCATÒRIA)

1. Crítiques als plantejaments de la dialectologia més tradicional.

2. Enuncia els diversos axiomes sobre l'estil (Lavob) com un dels fonaments de la

recerca sociolingüística variacionista.

3. Conclusions sobre les percepcions subjectives (significats socials) de la

variació lingüística, en situacions tant de canvi lingüístic com estables

(Lavob/Lambert).

4. Dos grans tipus d'ètnia (Smith) en funció de la seua distribució al llarg dels

diferents estrats socials (definició, denominació) i quin és el procés de

formació de les nacions.

5. Denominació i definició de tres dimensions de les identitats ètniques (Fishman)

6. Article Polanco

7. Qüestió B de Apunts i contrapunts sociolingüístics de Francesc Vallverdú.

No hay comentarios
Descarga el documento