projecte final C3 integració social. habilitats soacials, Proyectos de Psicología. Universitat de Barcelona (UB)
claudiamaca-1
claudiamaca-1

projecte final C3 integració social. habilitats soacials, Proyectos de Psicología. Universitat de Barcelona (UB)

DOCX (282 KB)
25 páginas
4Número de descargas
15Número de visitas
Descripción
Asignatura: Habilidades Sociales, Integración Social, Profesor: , Carrera: Psicologia, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 25
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 25 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 25 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 25 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 25 páginas totales
Descarga el documento

Índex: 1. Descripció del usuari....................................................pàg. 2 2. Diagnòstic ................................................................... pàg. 2 3. Habilitats a entrenar.................................................... pàg.3 4. Planificació................................................................... pàg. 4 4.1 Objectius ................................................................... pàg. 4 4.2 Metodologia ...............................................................pàg. 4 4.3 Temporització............................................................. pàg. 16 4.4 Recursos.....................................................................pàg. 17 5. Execució ...................................................................... pàg. 19 6. Avaluació...................................................................... pàg. 20 7.Annexos.........................................................................pàg. 23 7.1Entrevista semi estructurada...................................... pàg. 23 7.2 Mapa conceptual activitat Expliquem les nostres idees. I tu, que ho saps?........................................................................................... pàg. 23

1

1. Descripció del usuari: El David, és un jove de 22 anys que té Síndrome de Down. Aquest trastorn és genètic i està causat per la presència d'una còpia extra del cromosoma 21 (o una part del mateix), en comptes dels dos habituals, per això es denomina també trisomia del parell 21. En el David aquest trastorn li afecta tan físicament com psíquicament ja que pateix un retard mental lleu. És caracteritza per ser una persona independent, responsable amb ganes d’aprendre. Gracies a la seva constància i la seva bona predisposició per aprendre coses noves, li resulta bastant fàcil l’aprenentatge. Forma part d’una família estructurada i viuen tots a Granollers, són quatre germans (2 noies i 2 nois) el qual ell és el mes petit de la família. Va cursar el graduat escolar en una Escola de Granollers ordinària i un PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) d’administració i gestió que li ha permès treballar realitzant tasques dins de l’empresa on va realitzar les practiques com a auxiliar d’activitats d’oficina i dins els serveis administratius generals. Com el David ja disposa d’una estabilitat econòmica, i un contracte estable dins l’empresa, ha decidit emancipar-se a un pis adaptat amb dos ex-companys de l’escola a Granollers. Com l’usuari té un retard mental lleu i és una persona independent amb moltes habilitats adquirides no es necessari que vagui a un pis tutelat.

2. Diagnòstic El David ja te una estabilitat econòmica i laboral i ha pres la decisió de emancipar-se amb uns companys de feina en un pis situat al centre de Granollers. Els seus pares recolzen la idea ja que creuen que el David ha de crear la seva pròpia vida, i el veuen capaç de poder fer aquest pas. La dificultat principal que han detectat és que l’usuari mostra una mancança en el saber el manteniment i la preparació dels aliments.

2

Per començar a elaborar al projecte, és necessari realitzar un anàlisi mitjançant diferents recursos, que permetran tenir una visió més global de les necessites mes especifiques que presenta l’usuari. El recursos que utilitzarem abans de començar serà mitjançant una entrevista semi estructurada *1, la qual l’elaboració ja estarà feta prèviament, i la mitjançant l’observació.

*1 anexos 3. Habilitats a entrenar Desprès de realitzar una entrevista amb l’usuari i extraure’n les necessitats principals relacionades amb la mancança d’habilitat del manteniment dels aliments i la preparació que presenta el David. Per això he cregut oportú realitzar el projecte per entrenar principalment les següents habilitats:

• Saber quin és l’origen dels aliments • Tenir la habilitat de reconèixer els aliments • Tenir la capacitat de saber quins dels productes alimentaris que

caduquen amb un període mes ràpid i quins són els que tenen una conserva de llarga durada.

• El reconeixement del mètode de conserva que té cada categoria de aliments.

• Identificar els canvis en alguns aliments i relacionar-los amb els usos.

• Saber quines són les condicions d’higiene dels aliments des de l’origen fins al consum.

• Tenir la habilitat de reconèixer els aliments. • Saber preparar de manera adequada els diferents tipus de

aliment.

Per tal que el David assoleixi totes aquestes habilitats realitzarem unes activitats relacionades amb els anteriors punts.

3

4. Planificació

4.1 Objectius

1. Introduir-se en el gran món dels aliments. • Situar al usuari en el context del menjar i l’alimentació • Saber reconèixer diferents aliments

2.Saber conservar els aliments de manera correcte • Diferenciar les diferents maneres de conservació. • Saber reconèixer les dates de caducitat • Tenir l’habilitat de saber quins aliments porten data de

caducitat i quins no. • Saber diferenciar les diferencies dels productes envasats i els

conservats. • Tenir la capacitat de diferenciar entre data de caducitat i data

preferent. 3. Aprendre els comportaments per evitar els riscos en la seguretat alimentaria.

• Tenir la capacitat de mantenir seguretat alimentaria.

4. Tenir la capacitat per preparar els aliments • Saber elaborar un menú. • Saber manejar i cuinar els diferents aliments.

4.2 Metodologia El projecte és realitzarà mitjançant unes activitats dirigides per el professional. Totes aquestes activitats tindran relació amb als objectius preestablerts prèviament, segons les necessitats que presenta l’usuari. El procediment per adquirir l’habilitat, és realitzarà mitjançant el moldejament,que és basa en a observació i/o imitació.

4

El professional tindrà una predisposició positiva per tal de que l’usuari s’involucri al màxim al llarg de l’aprenentatge, i hi ha de haver una comunicació afectiva per tal que en el principi del projecte el David accepti aquest aprenentatge i cregui que ho podrà fer. També haurà de recolzar afectivament i verbalment al usuari per arribar així a aconseguir l’autonomia real i adquireixi els hàbits ensenyats.

4.3 Activitats

COM CREUS QUE ÉS UN BANQUET IMAGINARI. OBJECTIUS: Situar al usuari en el context del menjar i l’alimentació. Saber reconèixer diferents aliments RECURSOS:

MATERIALS: Ordinador ECONOMICS: 0€ INFRAESTRUCTURA: Casa l’usuari HUMANS: 1 integrador social

TEMPORITZACIÓ: 30 min DESENVOLUPAMENT: L’integrador li realitzarà al usuari diferents preguntes relacionades amb un banquet. L’usuari ha de contestar aquestes amb el que ell cregui corresponent. Les preguntes seran les següents: • Què penses que és un banquet?

• Has anat alguna vegada a un banquet?

• Quants plats has menjat? Recordes el menú?

Seguidament es farà una recerca per Internet de la informació de cada pregunta i es llegirà per tal de tenir una mica mes de coneixement sobre diferents aliments.

AVALUACIÓ:

5

Al ser la primera activitat l’avaluació es realitzarà mitjançant una posada en comú entre l’usuari i l’integrador sobre que li ha semblat l’activitat.

INVESTIGUEM OBJECTIUS: Saber reconèixer diferents aliments RECURSOS:

MATERIALS: sèmola de cuscús, curri, xocolata desfeta, xocolata en pols i xocolata desfeta, forquilla, llapis/boli, foli d4 ECONOMICS: 10 euros INFRAESTRUCTURA: Casa l’usuari HUMANS un integrador social.

TEMPORITZACIÓ: 1.30H DESENVOLUPAMENT: Primer li explicarem en que consisteix l’activitat que realitzarem i seguidament li mostrarem al usuari els diferents aliments amb als quals treballarem al llarg de l’activitat. Seguidament procedirem a investigar mitjançant els sentits com són aquests aliments tastant-los, olorant-los, tocant-los... Un cop investigats tots aquests aliments procedirem a omplir la següent taula:

Completa la taula Quin color té?

Quin gust té? Quina textura té?

Quina olor fa?

(dolç, salat, (suau, aspre, (bona olor, agre o amarg) granulosa, pudor...)

viscosa)

Sèmola de cuscús

Curri

6

Xocolata desfeta

Xocolata en pols

Rajola de xocolata

AVALUACIÓ: Aquesta activitat l’avaluarem mitjançant una enquesta d’avaluació al finalitzar l’activitat. Aquesta enquesta és la següent: Ha sabut reconèixer els diferents aliments? SI NO Ha sabut diferenciar els gustos? SI NO Ha sabut reconèixer les textures? SI NO Les olors les ha diferenciat? SI NO

FEM L’AMANIDA: QUÈ ENS CALDRÀ?

7

OBJECTIUS: Tenir l’habilitat de saber quins aliments porten data de caducitat i quins no. Saber diferenciar les diferencies dels productes envasats i els conservats. RECURSOS:

MATERIALS: Enciam, 1 bol, els tomàquet, un ganivet, el pollastre, aigua, les olives, sabó, l’oli, un davantal, la sal,un drap blanc de cuina.

INFRAESTRUCTURA: Casa l’usuari ECONOMICS: 8€ HUMANS: 1 integrador social

TEMPORITZACIÓ: 1.30h DESENVOLUPAMENT: Aquesta activitat consisteix en elaborar una amanida. És començarà preparant els aliments rentant-los els que siguin necessaris, i tallant els que ho requereixin. Un cop aquests aliments és realitzarà una petita investigació sobre l’enciam i els altres ingredients. L’enciam podrà ser envasat o sense envasar, s’ha li explicara al usuari les diferencies que té, en aquest cas un enciam, envasat o sense envasar.

• Sense envasar, com els recullen els pagesos, els netegen i els posen en capses. Tenen un preu molt més assequible. N’hi ha de moltes menes.

• Envasats. Preparats amb vista al consum immediat, el cost és més alt. Tenen marcada la data de caducitat i sabem fins quan ens el podem menjar sense cap inconvenient.

Un cop explicades les diferencies entre els productes l’usuari haurà de omplir la següent taula on haurà de mirar els ingredients que utilitzarem i anotar la data de caducitat.

Aliment Data de caducitat

8

Un cop finalitzada la taula, es procedirà a elaborar l’amanida. Un cop acabada ens la menjarem conjuntament. AVALUACIÓ: Aquesta activitat es valorarà amb una enquesta de preguntes tancades on i constaran els següents ítems. Coneixia la diferencia entre els productes envasats i el no envasats? SI NO He sabut reconèixer les dades de caducitat de tots els productes?

SI NO He seguit el procés d’higiene dels aliments abans de començar elaborar l’amanida?

SI NO He après coses noves?

SI quines? NO

M’ha agradat l’activitat? SI NO

9

LA DATA DE CADUCITAT I/O DE CONSUM PREFERENT OBJECTIUS: Saber reconèixer les dates de caducitat Tenir la capacitat de diferenciar entre data de caducitat i data preferent. RECURSOS:

MATERIALS: Etiquetes de caducitat d’un producte del supermercat,Boli INFRAESTRUCTURA: Casa l’usuari ECONOMICS: 0€ HUMANS: 1 integrador social

TEMPORITZACIÓ: 30 minuts DESENVOLUPAMENT: Abans de començar l’activitat s’ha li realitzaran les seguents preguntes al usuari: Sabeu què vol dir data de caducitat en l’etiqueta del menjar? I data de consum preferent? En el cas que l’usuari no sapiga diferenciar aquestes dues dades li explicarem.

• La data de caducitat indica que l’aliment no es pot menjar després de la data indicada perquè ens podria fer mal. És dolent per a la nostra salut; per tant, cal llençar-lo.

• La data de consum preferent ens informa que, després de la data indicada, el producte ha perdut alguna de les propietats que té o n’ha canviat alguna, com l’olor, el gust... però l’aliment no és dolent i ens el podem menjar.

Seguidament si l’usuari no te cap dubte procedirem a omplir la següent taula:

Confecciona una etiqueta per a un pollastre amb Compara la teva etiqueta amb una

les dades següents: de debò. Què hi falta? Denominació: pollastre Pes: 2 kg Data de caducitat: desembre de 2012

10

País d’origen: Espanya Conservació: al frigorífic

La meva etiqueta Etiqueta de:

AVALUACIÓ: Aquesta avaluació és farà una posada en comú amb l’usuari, que ens expliqui que li ha semblat, quines coses coneixia quines no. El professional també pot preguntar alguna cosa com : És molt important quan anem a comprar mirar la data de caducitat dels productes. No podem comprar menjar que tingui la data de caducitat passada. Per què?

Podem comprar algun producte amb una data de consum preferent que hagi passat? Per què?

TOT VE DEL MATEIX LLOC?

OBJECTIUS: Saber l’origen dels aliments Aprendre les normes d’higiene. RECURSOS:

MATERIALS: capsa de cartró, imatges, taula gran ECONOMICS: 5 € impressió fotografies. INFRAESTRUCTURA: Casa l’usuari HUMANS: 1 integrador social

TEMPORITZACIÓ: 1:30h DESENVOLUPAMENT:

11

S’inicia l’activitat mostrant-li al usuari totes les imatges que hi ha dins d’una caixa de cartró. Aquestes seran exposades sobre la taula de manera que es vegin amb claredat i sigui fàcil de reconèixer. L’integrador anirà fen preguntes al usuari relacionades amb les imatges, que va treien de la caixa, relacionades amb tots tipus de conceptes. Aquestes preguntes seran les següents. ( poso la resposta que serià adequada en cada cas).

Pregunta Imatge Observació

Quins ingredients té Amanida i pit de

aquest plat? pollastre

Com col·loquem els Tomàquet, enciam, Convé ordenar les fotografies dels

ingredients? tomàquets, pit de ingredients en diferents zones de

pollastre l’espai segons l’origen

(vegetal,

animal o mineral, en el cas de la sal).

D’on provenen aquests Hort, granja És recomanable posar

aquests

aliments? rètols ben separats, ja que haurem d’afegir el

s passos

intermedis fins arribar a taula.

Podríem anar a l’hort i Terra, aigua, Hem de parar atenció a la terra,

menjar directament l’enci- animalons, les aigües, les restes d’animals i als

am i els tomàquets? plaguicides? plaguicides utilitzats pel pagès que

Què creieu que passaria si impregnen les fulles i la pell i que ho féssim? poden passar al nostre

organisme. Es pot parlar de l’agricultura ecològic a.

On comprem els tomàquets Fruiteria-verdureria Cal destacar que tothom toca el

i els enciams? menjar per escollir les millors 12

a la fruiteria-verdureria peces (a vegades es prohibeix Com estan els enciams i els

explícitament tocar-lo), la fruita

tomàquets? i la verdura no està tapada; i per tant està exposada a tots els bacteris procedents de les persones, els diners, etc.

On hem de posar els

Nevera oberta Cal pensar en quina part de

tomàquets i l’enciam fins a la nevera els posem i per què.

l’hora de preparar el dinar? Remarcar la idea que a la nevera s’han de mantenir els aliments separats. En el cas de les verdures, s’han de posar en el calaix per evitar que es cremin a causa del fred.

Què deu passar des de Camp d’oliveres, Seria interessant fer una menció

l’olivera a la llauna? enllaunament Especial a la conservació amb aigua

salada i amb la llauna que evita l’entrada de microorganismes i aire, al mateix temps que protegeix del sol. Aquesta forma de conserve

s s’utilitza també

en altres productes. La llauna d’olives la podem conservar fora de la nevera.

Quina llauna agafaries? Supermercat La data de caducitat i l’estat de la

llauna són dos aspectes que cal tenir en compte. Podríem pensa

r què passa

quan deixem una llauna oberta (olives, tomàquet triturat, etc.) destapada fora de la nevera.

13

Com aconseguim tants pits Granja de pollastres Es pot esmentar la diferència

de pollastre? entre els pollastres de granja, de pota blava, els d’engreix, etc. També podem comprar pollastre empaquetat (aclariu la diferència entre la data de caducitat, data de consum preferent, etc.)

Pe r

què la dependenta Polleria Els bacteris no els veiem però són

o e l

dependent neteja a la carn crua, per tant, hem de

contínuament les tisores, netejar contínuament els estris el tallant i la fusta on talla que estan en contacte. el pollastre? Parar atenció en el fet que, a la

polleria, la carn està protegida per un vidre; al contrari que a la fruiteria. Com és això?

Com conservem el pit de Nevera Al segon prestatge de la nevera i

pollastre a casa fins que el separat de la resta de menjar (dins

cuinem? d’un recipient) per evitar que els bacteris arribin a altres aliments.

Seguidament penjarem aquesta taula omplerta a la nevera del usuari per tal de que tingui una ajuda tècnica per recordar alguns aspectes importants pel que fa la higiene, el manteniment... dels aliments. AVALUACIÓ: Es farà una posada en comú amb l’usuari, valorant que li a semblat l’activitat, quines coses li han sorprès mes, quines menys, que ha après...

EXPLIQUEM LES NOSTRES IDEES. I TU, QUE HO SAPS?

OBJECTIUS:

14

Tenir la capacitat de mantenir seguretat alimentaria. RECURSOS:

MATERIALS: cartolina, retoladors, llapis, goma INFRAESTRUCTURA: casa del usuari ECONOMICS: 5 euros HUMANS: 1 integrador social

TEMPORITZACIÓ: 1:30 DESENVOLUPAMENT: És realitzarà un pòster amb els diferents conceptes assolits al llarg de les activitats anteriors. Aquest pòster al penjarem a la cuina del pis nou per tal que l’usuari pugui consultar qualsevol dubte relacionat amb la seguretat alimentaria. Un exemple de mapa conceptual és pot trobar al apartat de anexos. AVALUACIÓ: Aquesta avaluació es realitzarà conjuntament amb l’usuari i valorarem si a interioritzat els conceptes que es volien aconseguir.

EMPRENEM A FER UN MENÚ OBJECTIUS: Saber elaborar un menú. Saber manejar i cuinar els diferents aliments. RECURSOS:

MATERIALS: Els recursos materials que necessitarem aquesta activitat transversal dependrà del menú i els plats que vulgui preparar el David cada divendres de la setmana que és quan es portarà a terme l’activitat.

INFRAESTRUCTURA: casa de l’usuari ECONOMICS: depenent del menú que realitzi el David el

primer dia de l’activitat HUMANS: 1 integrador social.

TEMPORITZACIÓ: és transversal que dura 5 setmanes i cada sessió es de 3 hores DESENVOLUPAMENT:

15

Aquesta activitat és de caràcter transversal, es a dir es realitzarà cada divendres de la setmana començant el dia 14 de juny i acabant- la el 28 de juliol. El dia 14 es realitzarà un calendari on figuraran els següents divendres on el David decidirà quin és el menú que vol realitzar cada dia que tinguem aquesta activitat. Aquest menú constarà d’un primer i un segon que el David buscarà per Internet la recepta, la única condició que és posarà és que han de ser plats del dia a dia es a dir habituals en seva alimentació. Un cop fet aquest calendari, el David amb l’ajuda de l’integrador que li anirà explicant com s’ha de fer, i el David seguirà els passos a través de la imitació. Un cop cuinat el menú el integrador i el David dinen junts i comparteixen experiències així com si l’usuari té dubtes pot aprofitar per consultar-los durant aquesta estona.

AVALUACIÓ: L’avaluació es realitza a traves de l’observació i per tant mitjançant una graella de avaluació. En aquest cas també es farà una avaluació conjunta durant el dinar.

DATA OBSERVACIÓ Divendres 14 (JUNY) Divendres 21 Divendres 28 Divendres 5 (JULIOL) Divendres 12

4.3.Temporització El projecte es portarà a terme durant els mesos de juny i juliol del 2013. Es realitzaran les activitats els dilluns i dimecres durant tres setmanes iniciant-lo al dia 17 i finalitza’ns-les al dia 3 de juliol.

16

JUNY DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

17

PLANIFICACIÓ COM CREUS QUE ÉS UN BANQUET IMAGINARI. INVESTIGUEM FEM L’AMANIDA: QUÈ ENS CALDRÀ? LA DATA DE CADUCITAT I/O DE CONSUM PREFERENT

JULIOL DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

TOT VE DEL MATEIX LLOC? EXPLIQUEM LES NOSTRES IDEES. I TU, QUE HO SAPS? EMPRENEM A FER UN MENÚ AVALUACIÓ

4.4 Recursos • Recursos humans:

En totes les activitats el recursos humans serà 1 integrador que s’haurà de encarregar de: - Encarregar de la preparació de les dinàmiques, tallers i els desplaçaments de les sortides.

- Elaboració dels plannings, calendari,...

- Realització de les dinàmiques i tallers.

- Proporcionar ajuda en tot el possible.

- Encarrega de comprar el material necessari per a la realització de les activitats.

- Garantir la viabilitat i la continuació del projecte. • Infrastructures:

18

Totes les activitats es portaran a terme a casa l’usuari. • Materials no fungibles:

Taula, cadira • Material fungible:

Ordinador, sèmola de cuscús, curri, xocolata desfeta, xocolata en pols i xocolata desfeta, forquilla, llapis/boli, foli d4, capsa de cartró, imatges, taula gran, Enciam, 1 bol, els tomàquet, un ganivet, el pollastre, aigua, les olives, sabó, l’oli, un davantal, la sal,un drap blanc de cuina, Etiquetes de caducitat d’un producte del supermercat, ,cartolina, retoladors, llapis, goma

Recursos econòmics:

COM CREUS QUE ÉS UN BANQUET IMAGINARI. Ordinador 0€ INVESTIGUEM sèmola de cuscús, curri, xocolata desfeta, xocolata en pols i xocolata desfeta, forquilla, llapis/boli, foli d4 10 € FEM L’AMANIDA: QUÈ ENS CALDRÀ? Enciam, 1 bol, els tomàquet, un ganivet, el pollastre, aigua, les olives, sabó, l’oli, un davantal, la sal,un drap blanc de cuina. 8€ LA DATA DE CADUCITAT I/O DE CONSUM PREFERENT Etiquetes de caducitat d’un producte del supermercat,Boli 0€ TOT VE DEL MATEIX LLOC? capsa de cartró, imatges, taula gran 5 € impressió fotografies. EXPLIQUEM LES NOSTRES IDEES. I TU, QUE HO SAPS? cartolina, retoladors, llapis, goma 5 euros EMPRENEM A FER UN MENÚ

19

Els recursos materials que necessitarem aquesta activitat transversal dependrà del menú i els plats que vulgui preparar el David cada divendres de la setmana que és quan es portarà a terme l’activitat.

5. Execució

Desprès de cada activitat sempre hi ha una avaluació ja sigui mitjançant la observació, la posada en comú... però tots aquests sistemes aniran acompanyats d’una graella de seguiment. Aquesta serà la següent:

REGISTRE DE SEGUIMENT USUARI: DATA:

ACTIVITAT DATA D’OBSERVACIÓ

FASE EN LA QUE ES TROBA VALORACIÓ OBSERVACIONS

PROGRE SA

NO PROGRESA

L’Execusió està dividia en 4 fases o parts que aquestes són les següents:

• FASE DE PREPARACIÓ: en aquesta fase el que es farà es explicar-li al David tot el procés que durem a terme, que tindrà una duració de 5 setmanes on es realitzaran diferents activitats per millorar la seva habilitat en el manteniment i preparació dels aliments per tal que pugui emancipar-se amb mes independència.

• FASE D’ADQUISISCIÓ O APRENENTATGE: durant la realització de les activitats l’individu es trobarà mes còmode ja que es faran en un espai conegut per ell ja que és casa seva. Les activitats

20

sempre estaran supervisades per TIS. Cada activitat es realitza en diferents dies però totes tenen relació entre elles per tant sempre estarem recordant coses ja fetes en altres activitats.

• FASES D’AUTOMATITZACIÓ: aquesta fase considero que es portarà a terme cada divendres de la setmana ja que al fet de cuinar engloba tots els aspectes que s’aniran treballant al llarg de les 5 setmanes de les activitats. Al fet que sigui transversal també li permetrà al David a adquirir uns hàbits que haurà de repetir durant cada sessió com per exemple( rentar-se les mans, observa les dates de caducitat...).

• FASES DE CONSOLIDACIÓ: aquesta fase és dura a terme en el moment que en David, s’emancipi amb la resta de companys de pis i dugui a terme l’habilitat del manteniment i la preparació dels aliments. La resta de companys de pis ja saben la dificultat que presenta el David en aquesta habilitat i mostren una actitud positiva per ajudar-lo i ensenyar-li per tal que no perdí els conceptes apressos.

6. Avaluació Aquest projecte ha estat realitzat i avaluat de manera continua, amb mètodes d’observació, enquestes d’avaluació, avaluació conjunta amb l’usuari. tots aquests sistemes aniran acompanyants d’una graella d’observació durant tot el projecte i serviran per anotar de manera ordenada observacions al llarg de les activitats.

21

DATA OBSERVACIÓ

A traves d’aquestes graelles l’integradora social podrà omplir la graella d’avaluació final per poder determinar si s’han assolit els objectius específics marcats al principi i en cada activitat i per tan si sa complert l’objectiu final del projecte, l’habilitat de manteniment i preparació de aliments. Graella d’avaluació:

REGISTRE DE SEGUIMENT USUARI:

DATA ACTIVITAT OBJECTIUS ESPECIFICS VALORACIÓ OBSERVACIONS ASSOLIT NO

ASSOLIT

COM CREUS QUE ÉS UN BANQUET IMAGINARI.

Situar al usuari en el context del menjar i l’alimentació. Saber reconèixer diferents aliments

INVESTIGUEM Saber reconèixer diferents aliments

22

FEM L’AMANIDA: QUÈ ENS CALDRÀ?

Tenir l’habilitat de saber quins aliments porten data de caducitat i quins no. Saber diferenciar les diferencies dels productes envasats i els conservats

LA DATA DE CADUCITAT I/O DE CONSUM PREFERENT

Saber reconèixer les dates de caducitat Tenir la capacitat de diferenciar entre data de caducitat i data preferent.

TOT VE DEL MATEIX LLOC?

Saber l’origen dels aliments Aprendre les normes d’higiene.

EXPLIQUEM LES NOSTRES IDEES. I TU, QUE HO SAPS?

tenir la capacitat de mantenir seguretat alimentaria.

EMPRENEM A FER UN MENÚ

Saber elaborar un menú. Saber manejar i cuinar els diferents aliments.

23

7. annexos.

7.1*1Entrevista semi estructurada.

Em pots explica una mica la teva vida acadèmica? Quina es la teva experiència a l’escola? Com et veuen els de casa? Com et veus tu? Que et va portar a prendre la decisió de emancipar-te? Quines capacitats creus que necessites reforçar per poder ser mes independent quan visquis sol? Et fa il·lusió marxar? Quines creus que és el que trobaràs mes a faltar?

7.2 Mapa conceptual activitat Expliquem les nostres idees. I tu, que ho saps?

24

25

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 25 páginas totales
Descarga el documento