Prova escrita 1, Apuntes de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat de Barcelona (UB)
alenamagdalena
alenamagdalena

Prova escrita 1, Apuntes de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat de Barcelona (UB)

2 páginas
1Número de descargas
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: Fonaments de la conservació restauració, Profesor: Salvador Salvador, Carrera: Conservació-Restauració de Béns Culturals, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

PROVA ESCRITA 1ª

Amb les directrius d’ECCO exposades a classe, i amb el text referenciat, analitzeu i raoneu les preguntes següents

1. Pots indicar les referències que hi apareixen en el text que es poden incloure dins de les activitats d’examen i diagnòstic? I de documentació?

Examen i diagnòstic: -La infiltració de l’aigua de pluja ha provocat una degradació en la pedra de Istria del Pont de Rialto. -Moltes esquerdes, en algunes de les quals han crescut herbes; les seves arrels podrien arribar a trencar la pedra. -Les grades de pedra fosca han patit degradacions.

Documentació: -El pont té 424 anys, construït entre 1588 i 1591. -El projecte de Antonio del Ponte va ser escollit per realitzar aquest pont, per la seva solidesa i coneixement del terreny de del Ponte. -Està fet de pedra d’Istria en els arcs i de pedra fosca a les escales. Té dues rampes laterals, cadascuna amb 42 grades de pedra fosca, el mateix material utilitzat a la rampa central, amb 120 grades. -L’estiu de 2011 es van desplomar dues columnes de la barana de 140 columnes. -Va ser parcialment restaurat a finals del segle XIX, i la part superior sotmesa a rehabilitació el 1970. -Se suporta sobre 12000 pilons de roure enfonsats en l’aigua, instal·lats a finals de 1500 (6000 a cada riba, dels quals no caldrà substituir cap, perquè al no estar exposats a l’aire, no han rebut bactèries). Sobre aquests, s’estenia una capa de fusta, i sobre aquesta una de pedra, i aquí edificaven- -S’ha enfonsat 25 centímetres cap a la part connectada amb el Palau dels Camerlinghi, un edifici renaixentista sobre el Gran Canal.

2. Quines accions descrites a l’article es poden considerar de conservació preventiva? Com es resol l’ús de l’obra i la seva preservació?

Conservació preventiva: -Tancament parcial de les escalinates. -Monitorització a ordinador de l’estabilitat del pont.

3. El document de referència, quins tractaments de restauració assenyala? Quins són els seus objectius?

-Injecta una xeringa amb alcohol a les fissures, amb l’objectiu de eliminar la pols, i així netejar la fissura.

LUMNA/E : Data

Fecha

-Escampa en aquestes fissures desinfectades un compost que arregla les esquerdes i ajuda a que no hi hagi despreniments. -Fertilitzar les herbes que han crescut, perquè així les seves arrels no trenquin la pedra. -Les grades seran o bé rehabilitades o bé substituïdes.

4. Quines són les causes dels canvis soferts per l’obra? Què em sabem de les característiques de la “pedra d’Istria” en l’alteració o degradació de l’obra?

Les causes dels canvis soferts per l’obra són, per una banda, són de anteriors intervencions i de despreniment, com les dues columnes que es van desprendre. Tot i que el pont és totalment estable, pel desgast que pateix pel pas d’aquests 400 anys, s’ha enfonsat 25 centímetres cap a la part connectada amb el Palau dels Camerlinghi. El que ha causat dany a les grades són els tres milions de turistes que hi caminen per sobre cada any.

La pedra d’Istria:

-És un material massís, que alhora és delicat, perquè es pot trencar quan hi penetren aigua o arrels, que és precisament el que ha passat, i la causa de la major part de degradacions. -És un material barat, cosa que va ajudar al projecte de del Ponte a guanyar.

LUMNA/E : Data

Fecha

No hay comentarios
Descarga el documento