Quadre evolutiu, Apuntes de Psicología del Desarrollo. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
danae_09
danae_09

Quadre evolutiu, Apuntes de Psicología del Desarrollo. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

6 páginas
10Número de visitas
Descripción
Asignatura: Psicologia evolutiva I, Profesor: Neus Calaf, Carrera: Logopèdia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 6
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento

Sonia​ ​Marqués,​ ​Danae​ ​Merino,​ ​Carla​ ​Pastor,​ ​Nora​ ​Phelan,​ ​Elena​ ​Román​ ​i​ ​Andrea​ ​Sanjurjo.

EDAT PSICOMOTRIU COMUNICATIU COGNITIU

0​ ​-​ ​2 mesos

● Reacciona​ ​quan​ ​un​ ​objecte​ ​entra en​ ​contacte​ ​amb​ ​els​ ​seus​ ​llavis.

● Fixació​ ​ocular​ ​limitada ● Localització​ ​visual​ ​d’objectes​ ​i

interès​ ​per​ ​agafar-los​ ​(des​ ​de naixement​ ​fins​ ​2º​ ​o​ ​3r​ ​mes)

● L’excitació​ ​de​ ​la​ ​superfície​ ​plantar del​ ​peu​ ​provoca​ ​extensió​ ​i separació​ ​dels​ ​dits.

● A​ ​l’estimular​ ​amb​ ​un​ ​objecte​ ​la galta​ ​del​ ​bebé,​ ​aquest​ ​gira​ ​el​ ​cap​ ​i dirigeix​ ​la​ ​boca​ ​cap​ ​a​ ​la​ ​font d’estimulació.

● Reconeix​ ​la​ ​veu​ ​de​ ​la​ ​mare ● Utilitza​ ​el​ ​plor​ ​per

comunicar-se. ● Reacciona​ ​davant​ ​d’un

estímul​ ​sonor​ ​del​ ​seu​ ​entorn. ● Somriu ● Fixa​ ​la​ ​mirada​ ​i​ ​atén​ ​a​ ​la​ ​parla

● Reflexos​ ​innats​ ​(rotació,​ ​succió, prensió)

● Repetició​ ​d’accions​ ​per consolidar-les.

● Seguiment​ ​d’elements​ ​que​ ​es desplacen,​ ​però​ ​desconeixement​ ​de la​ ​seva​ ​ocultació.

● Egocentrisme​ ​(fins​ ​2​ ​anys​ ​a​ ​nivell sensorio​ ​motriu)

● Sensibilitat​ ​a​ ​les​ ​entonacions​ ​i expressions​ ​facials​ ​(fins​ ​als​ ​2​ ​anys)

2​ ​-​ ​4 mesos

● ​ ​Gira​ ​el​ ​cap​ ​d’un​ ​costat​ ​a​ ​un​ ​altre (entre​ ​el​ ​3r​ ​i​ ​4t​ ​mes).

● ​ ​Capaç​ ​de​ ​moure​ ​el​ ​cap​ ​cap​ ​a​ ​un soroll​ ​(entre​ ​2n​ ​i​ ​3r​ ​mes).

● Fixació​ ​de​ ​la​ ​mirada​ ​sobre​ ​un objecte​ ​d’interès​ ​(entre​ ​2n​ ​i​ ​3r​ ​mes)

● Aixeca​ ​el​ ​cap​ ​en​ ​posició​ ​ventral (entre​ ​2n​ ​i​ ​3r​ ​mes).

● Interès​ ​per​ ​agafar​ ​qualsevol​ ​cosa (al​ ​3r​ ​mes)

● Comença​ ​el​ ​balboteig​ ​gagueig ● Reclama​ ​l’atenció​ ​vocalitzant

● Inici​ ​de​ ​l'obtenció​ ​de​ ​coneixement sobre​ ​el​ ​seu​ ​cos​ ​mitjançant​ ​troballes casuals.

● Coordinació​ ​visió-prensió​ ​(fixa l’atenció​ ​en​ ​un​ ​objecte​ ​i​ ​l’agafa).

● Aprenentatge​ ​per​ ​adequar​ ​els esquemes​ ​coneguts​ ​a​ ​altres situacions.

● Anticipacions. ● Reacció​ ​circular​ ​primària​ ​(repeteix

accions​ ​plaents​ ​sense​ ​una intencionalitat)

● Observa​ ​atentament​ ​el​ ​lloc​ ​on desapareix​ ​un​ ​element.

4​ ​-​ ​6 mesos

● Capacitat​ ​de​ ​seure’s​ ​amb​ ​ajuda (entre​ ​el​ ​4t​ ​i​ ​5è​ ​mes).

● Alça​ ​el​ ​pit​ ​(entre​ ​4t​ ​i​ ​5è​ ​mes). ·​ ​Sacseja​ ​les​ ​cames​ ​(entre​ ​4t​ ​i​ ​5è​ ​mes).

● Discriminació​ ​entre​ ​veus conegudes​ ​i​ ​desconegudes

● S'interessa​ ​menys​ ​pel​ ​seu​ ​propi​ ​cos​ ​i més​ ​pel​ ​que​ ​l'envolta.

● Comença​ ​a​ ​construir​ ​la​ ​noció​ ​de l’espai.

● Capacitat​ ​d’agafar​ ​elements​ ​visibles, però​ ​no​ ​dels​ ​que​ ​no​ ​pot​ ​veure.

6​ ​-​ ​12 mesos

● Rotació​ ​de​ ​la​ ​posició​ ​ventral​ ​a​ ​la dorsal​ ​(entre​ ​el​ ​6è​ ​i​ ​8è​ ​mes).

● Capacitat​ ​de​ ​ ​seure’s​ ​sense​ ​ajuda (entre​ ​el​ ​6è​ ​i​ ​8è​ ​mes).

● Capaç​ ​de​ ​posar-se​ ​de​ ​peu​ ​amb ajuda​ ​(entre​ ​el​ ​6è​ ​i​ ​8è​ ​mes).

● Primers​ ​intents​ ​de​ ​reptació​ ​i quadrupèdia​ ​(entre​ ​el​ ​6è​ ​i​ ​8è​ ​mes).

● Agafa​ ​els​ ​objectes​ ​com​ ​una​ ​pinça digital​ ​(en​ ​el​ ​9è​ ​mes).

● Quadrupèdia​ ​més​ ​prolongada (entre​ ​el​ ​9è​ ​i​ ​10​ ​è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​posar-se​ ​de​ ​peu​ ​sense ajuda​ ​ ​(en​ ​el​ ​10è​ ​mes)

● Capacitat​ ​de​ ​caminar​ ​agafat​ ​de​ ​les dues​ ​mans​ ​(entre​ ​el​ ​10è​ ​i​ ​11è​ ​mes)

● Capacitat​ ​de​ ​caminar​ ​agafat​ ​d’​ ​una mà​ ​(entre​ ​el​ ​11è​ ​i​ ​12è​ ​ ​mes)

● Gest​ ​mímic​ ​gestual ● Reconeixement​ ​i​ ​comprensió

del​ ​seu​ ​propi​ ​nom​ ​i​ ​el​ ​“no” ● Són​ ​capaços​ ​d’imitar​ ​sons​ ​del

seu​ ​entorn ● Poden​ ​assenyalar​ ​objectes ● Comprensió​ ​i​ ​producció

paraverbal ● Imitació​ ​diferida ● s’identifica​ ​amb​ ​el​ ​seu​ ​propi

nom

● Cerca​ ​elements​ ​ocults​ ​davant​ ​d'ell. "El​ ​nen​ ​segueix​ ​amb​ ​els​ ​ulls​ ​l'objecte cap​ ​a​ ​B,​ ​el​ ​busca​ ​en​ ​aquest​ ​segon lloc,​ ​i​ ​si​ ​no​ ​el​ ​troba​ ​immediatament torna​ ​llavors​ ​a​ ​<<​ ​A​ ​>>"

● Reacció​ ​circular​ ​secundària (comença​ ​a​ ​haver-hi​ ​una intencionalitat​ ​quan​ ​aparta​ ​coses​ ​o empra​ ​la​ ​mà​ ​dels​ ​seus​ ​pares​ ​per poder​ ​aconseguir​ ​agafar​ ​objectes desitjats).

● Inici​ ​de​ ​la​ ​memòria​ ​i​ ​de​ ​les representacions:​ ​Imitacions​ ​de​ ​sons​ ​i moviments.

● Coordinació​ ​de​ ​esquemes secundaris​ ​(mira​ ​i​ ​agafa​ ​un​ ​objecte)

● Reconeixement​ ​del​ ​seu​ ​nom. ● Expressió​ ​a​ ​través​ ​de​ ​vocalitzacions​ ​i

expressions​ ​facials.​ ​Relacionen ràpidament​ ​emocions​ ​a​ ​les​ ​persones més​ ​properes.

18​ ​-​ ​24 mesos

● Baixa​ ​les​ ​escales​ ​amb​ ​ajuda​ ​(entre el​ ​18è​ ​i​ ​24è​ ​mes)

● Llença​ ​amb​ ​els​ ​peus​ ​junts​ ​(entre​ ​el 18è​ ​i​ ​24è​ ​mes)

● Puja​ ​i​ ​baixar​ ​escales​ ​sense​ ​ajuda (en​ ​el​ ​24è​ ​mes).

● Capacitat​ ​de​ ​córrer​ ​i​ ​donar​ ​un​ ​xut​ ​a una​ ​pilota​ ​sense​ ​perdre​ ​l’equilibri (en​ ​el​ ​24è​ ​mes).

● Fa​ ​ratlles​ ​verticals​ ​(en​ ​el​ ​24è​ ​mes).

● Es​ ​produeix​ ​una​ ​gran desenvolupament​ ​del llenguatge​ ​de​ ​ ​més​ ​de​ ​50 paraules.

● Comprèn​ ​entre​ ​200​ ​i​ ​500 paraules

● S’asseu​ ​a​ ​escoltar​ ​històries​ ​i té​ ​més​ ​capacitat​ ​de concentració.​ ​Li​ ​agrada​ ​també participar,​ ​per​ ​exemple,​ ​dient els​ ​noms​ ​dels​ ​animals​ ​d’un llibre.

● Entèn​ ​preguntes​ ​i​ ​instruccions més​ ​simples.​ ​Per​ ​exemple: “on​ ​tens​ ​la​ ​jaqueta?”

● Li​ ​agrada​ ​jugar​ ​a​ ​jocs​ ​de​ ​rol, per​ ​exemple,​ ​a​ ​mares​ ​i​ ​pares

● Li​ ​agrada​ ​copiar​ ​paraules​ ​i frases​ ​de​ ​l’interlocutor

● Comprèn​ ​que​ ​les​ ​coses​ ​tenen nom​ ​i​ ​pot​ ​intentar​ ​demanar coses​ ​pel​ ​seu​ ​nom.

● Comença​ ​el​ ​pensament​ ​simbòlic,​ ​és a​ ​dir,​ ​la​ ​capacitat​ ​de​ ​representar persones,​ ​objectes​ ​i​ ​esdeveniments, fins​ ​i​ ​tot​ ​aquells​ ​que​ ​no​ ​estan presents,​ ​mitjançant​ ​l'ús​ ​de​ ​símbols​ ​o imatges​ ​internes.

● Imitacions​ ​diferides​ ​(imiten​ ​una​ ​acció observada​ ​fa​ ​hores​ ​o​ ​dies)

2​ ​-​ ​3 anys

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​a​ ​una​ ​alçada​ ​no superior​ ​de​ ​30​ ​cm​ ​amb​ ​un​ ​peu​ ​i després​ ​l’altre​ ​(​ ​en​ ​els​ ​2n​ ​any​ ​i​ ​2n mes)

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​amb​ ​els​ ​peus​ ​junts (en​ ​els​ ​2n​ ​any​ ​i​ ​6è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​mantenir​ ​l’equilibri​ ​amb un​ ​peu​ ​pocs​ ​segons​ ​(en​ ​els​ ​2n​ ​any i​ ​6è​ ​mes).

● Compren​ ​i​ ​produeix​ ​pronoms​ ​i possessius

● Combinació​ ​de​ ​dos​ ​o​ ​tres paraules

● Comença​ ​a​ ​pronunciar correctament.

● Flexiona​ ​el​ ​verb​ ​en​ ​nom, persona​ ​i​ ​temps.

● Memorització​ ​de​ ​més​ ​d’un

● Adquisició​ ​del​ ​llenguatge ● Joc​ ​simbòlic,​ ​joc​ ​de​ ​rols​ ​(fins​ ​6​ ​anys) ● Egocentrisme​ ​(fins​ ​4anys​ ​a​ ​nivell

mental,​ ​creu​ ​que​ ​els​ ​altres​ ​pensen com​ ​ell​ ​i​ ​no​ ​és​ ​capaç​ ​d’entendre altres​ ​punts​ ​de​ ​vista)

● Centració​ ​(fins​ ​4​ ​anys,​ ​incapacitat per​ ​considerar​ ​i​ ​coordinar​ ​diversos aspectes​ ​d’un​ ​objecte)

● Capaç​ ​de​ ​fer​ ​línies​ ​horitzontals​ ​(en els​ ​2n​ ​any​ ​i​ ​6è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​llençar​ ​una​ ​pilota​ ​amb moviments​ ​limitats​ ​(en​ ​els​ ​2n​ ​any​ ​i 6è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​caminar​ ​de​ ​puntetes​ ​(en els​ ​2n​ ​any​ ​i​ ​6è​ ​mes)

● Agafa​ ​una​ ​pilota​ ​amb​ ​els​ ​braços estesos​ ​(2n​ ​any​ ​i​ ​8è-10è​ ​mes).

element. ● Definició​ ​de​ ​joguines​ ​per​ ​l’ús. ● Concepte​ ​de​ ​intersubjecte

demana​ ​un​ ​objecte​ ​ ​que​ ​no​ ​hi ha​ ​en​ ​aquell​ ​moment.

● Alguns​ ​nens​ ​tenen​ ​una​ ​etapa del​ ​“no”,​ ​on​ ​diuen​ ​que​ ​no​ ​a moltes​ ​accions,​ ​preguntes​ ​i suggeriments.

● Construcció​ ​de​ ​la​ ​identitat ● Inici​ ​de​ ​l’enteniment​ ​dels​ ​“standards”

socials. ● Capacitat​ ​per​ ​fer​ ​petits​ ​puzzles​ ​o

agrupar​ ​objectes​ ​semblants,​ ​ja​ ​sigui per​ ​forma,​ ​color,​ ​etc.

● Comprenen​ ​perfectament​ ​el concepte​ ​de​ ​“2”

● Millora​ ​la​ ​capacitat​ ​d’atenció. ● Capacitat​ ​per​ ​distingir​ ​expressions

temporals​ ​(ara,​ ​després…)

3​ ​-​ ​4 anys

● Capaç​ ​de​ ​fer​ ​un​ ​cercle​ ​com​ ​a figura​ ​(en​ ​el​ ​3r​ ​any)

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​d’una​ ​certa​ ​alçada amb​ ​els​ ​peus​ ​junts​ ​(​ ​en​ ​el​ ​3r​ ​any).

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​a​ ​la​ ​pota​ ​coixa​ ​una o​ ​dues​ ​vegades​ ​(en​ ​el​ ​3r​ ​any​ ​i​ ​2n mes)

● Capacitat​ ​de​ ​vestir-se​ ​i desvestir-se​ ​amb​ ​ajuda​ ​(​ ​en​ ​el​ ​3r any​ ​i​ ​3r​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​una​ ​corda​ ​situada entre​ ​20​ ​i​ ​30​ ​cm​ ​del​ ​sòl​ ​(en​ ​el​ ​3r any​ ​i​ ​6è​ ​mes).

● Capaç​ ​de​ ​caminar​ ​cap​ ​endarrere​ ​o de​ ​costat​ ​(en​ ​el​ ​3r​ ​any​ ​i​ ​6è​ ​mes).

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​a​ ​pota​ ​coixa​ ​més de​ ​dues​ ​vegades​ ​(3r​ ​any​ ​i​ ​8è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​flexionar​ ​els​ ​braços​ ​per agafar​ ​una​ ​pilota​ ​(​ ​en​ ​el​ ​3r​ ​any​ ​i 10è​ ​mes)

● Fan​ ​tots​ ​els​ ​fonemes​ ​excepte tg/dz

● Vocabulari​ ​ampli​ ​i​ ​intel·ligible. ● Partícules​ ​interrogatives. ● Sobrerregulació ● Plurals ● Gaudeix​ ​escoltant​ ​relats,

contes​ ​i​ ​cançons.. ● Encara​ ​realitza​ ​errors

fonològics. ● Utilitza​ ​el​ ​present​ ​i​ ​passat

● Pensament​ ​narratiu,​ ​el​ ​nen​ ​es​ ​capaç de​ ​guionitzar​ ​un​ ​fet​ ​i​ ​narrar-lo.

● Animisme​ ​(​ ​atribueix​ ​vida, consciència​ ​i​ ​sentiments​ ​a​ ​joguines​ ​i altres​ ​coses​ ​inanimades​ ​del​ ​seu entorn)

● Artificialisme​ ​(​ ​creu​ ​que​ ​tot​ ​està fabricat​ ​per​ ​l’home)

● Reconeixement​ ​mínim​ ​de​ ​6​ ​colors. ● Indica​ ​la​ ​seva​ ​edat​ ​amb​ ​els​ ​dits.

4​ ​-​ ​5 anys

● Capacitat​ ​de​ ​vestir-se​ ​i desvestir-se​ ​sense​ ​ajuda​ ​(en​ ​el​ ​4t any)

● ​ ​Capaç​ ​de​ ​cordar​ ​i​ ​descordar​ ​(en​ ​el 4t​ ​any)

● Capaç​ ​de​ ​baixar​ ​escales​ ​alternant els​ ​peus​ ​(en​ ​el​ ​4t​ ​any).

● Capaç​ ​de​ ​mantenir​ ​l’equilibri​ ​sobre un​ ​peu​ ​fins​ ​a​ ​10​ ​segons​ ​(​ ​en​ ​el​ ​4t any).

● Capaç​ ​de​ ​fer​ ​figures​ ​geomètriques simples​ ​(en​ ​el​ ​4t​ ​any​ ​i​ ​6è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​llençar​ ​una​ ​pilota​ ​amb més​ ​força​ ​(en​ ​el​ ​4t​ ​any​ ​i​ ​8è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​fer​ ​carreres​ ​i​ ​salts​ ​a​ ​més distància​ ​(​ ​en​ ​el​ ​4t​ ​any​ ​i​ ​8è​ ​mes)

● El​ ​desenvolupament​ ​del llenguatge​ ​adquirit​ ​li​ ​permet entendre​ ​i​ ​fer-se​ ​entendre amb​ ​certa​ ​facilitat

● Forma​ ​frases​ ​llargues,​ ​encara que​ ​a​ ​vegades​ ​confon​ ​l’ús​ ​de les​ ​paraules.

● Construeix​ ​frases​ ​en situacions​ ​de​ ​comunicació activa.

● Les​ ​frases​ ​comencen​ ​a​ ​fer-se gramaticalment​ ​més complexes,​ ​encara​ ​no​ ​solen portar​ ​més​ ​d’una​ ​preposició.

● Pot​ ​comunicar​ ​els​ ​seus desitjos​ ​i​ ​necessitats​ ​utilitzant frases​ ​més​ ​o​ ​menys​ ​ben estructurades.

● Cada​ ​vegada​ ​és​ ​més​ ​freqüent que​ ​apareguin,​ ​de​ ​forma fluïda,​ ​explicacions d’esdeveniments​ ​i d’experiències,​ ​descripció​ ​de detalls,​ ​etc.

● Memòria​ ​consolidada:​ ​pot​ ​recordar ordres​ ​senzilles,​ ​comptar​ ​fins​ ​a​ ​4 amb​ ​facilitat,​ ​distingir​ ​els​ ​colors​ ​i diferenciar​ ​els​ ​objectes​ ​segons​ ​les seves​ ​característiques.

● Lectura​ ​de​ ​llibres​ ​senzills​ ​(amb moltes​ ​imatges)

● Recorden​ ​mínim​ ​4​ ​objectes​ ​d’una il·lustració​ ​que​ ​han​ ​vist.

● Establiment​ ​de​ ​semblances​ ​i diferències​ ​entre​ ​objectes​ ​(color, forma,​ ​mida)​ ​i​ ​la​ ​seva​ ​situació espacial​ ​(a​ ​dalt,​ ​a​ ​baix,​ ​a​ ​prop,​ ​lluny)

● Egocentrisme​ ​(es​ ​produeix​ ​en​ ​tractar d’establir​ ​relacions)

● Projecció​ ​de​ ​les​ ​normes​ ​i​ ​els​ ​valors socials​ ​(entre​ ​els​ ​4​ ​i​ ​els​ ​10​ ​anys)

​ ​5​ ​-​ ​6 anys

● Capacitat​ ​de​ ​saltar​ ​sobre​ ​els​ ​dos peus​ ​(en​ ​el​ ​5è​ ​any)

● Capaç​ ​d’agafar​ ​una​ ​pilota​ ​en​ ​rebot (​ ​en​ ​el​ ​5è​ ​any)

● Capaç​ ​d’avançar​ ​la​ ​cama​ ​del mateix​ ​costat​ ​que​ ​la​ ​mà​ ​on​ ​llença

● Són​ ​capaços​ ​d’identificar​ ​sons individuals.​ ​Aprenen​ ​que alguns​ ​sons​ ​junts​ ​fan paraules.​ ​Per​ ​exemple:​ ​c​ ​+​ ​a +​ ​s​ ​+​ ​a​ ​=​ ​casa.

● Com​ ​són​ ​més​ ​capaços​ ​d’

● Reconeixement​ ​de​ ​les​ ​emocions​ ​i sentiments​ ​dels​ ​altres.

● Actitud​ ​de​ ​protecció​ ​davant​ ​els​ ​més petits.

● Desig​ ​d'adquirir​ ​més​ ​coneixement mitjançant​ ​preguntes.

l’objecte​ ​(​ ​en​ ​el​ ​5è​ ​any) ● Equilibri​ ​de​ ​puntetes​ ​durant​ ​alguns

segons​ ​(en​ ​el​ ​5è​ ​any​ ​i​ ​6è​ ​mes) ● Capaç​ ​d’agafar​ ​una​ ​pilota​ ​tenint​ ​els

colzes​ ​en​ ​el​ ​tronc​ ​del​ ​cos.(en​ ​el​ ​5è any​ ​i​ ​6è​ ​mes)

● Capaç​ ​de​ ​fer​ ​figures​ ​geomètriques més​ ​complexes​ ​(en​ ​el​ ​6è​ ​any).

● Capaç​ ​de​ ​mantenir​ ​l’equilibri​ ​en una​ ​barra​ ​(en​ ​el​ ​6è​ ​any).

● Capaç​ ​de​ ​llençar​ ​una​ ​pilota​ ​i​ ​que aquesta​ ​arribi​ ​a​ ​10​ ​metres​ ​(​ ​en​ ​el 6è​ ​any).

● Capaç​ ​de​ ​saltar​ ​90​ ​cm​ ​amb​ ​els peus​ ​junts.

aïllar​ ​sons,​ ​entenen​ ​conceptes com​ ​la​ ​rima

● Utilitzen​ ​millor​ ​els​ ​verbs irregulars.​ ​Comprenen​ ​que​ ​hi ha​ ​verbs​ ​que​ ​tenen​ ​forma irregular,​ ​i​ ​hi​ ​ha​ ​verbs​ ​que​ ​no.

● Comencen​ ​a​ ​ser​ ​capaços d’entendre​ ​paraules​ ​que​ ​no comprenen​ ​gràcies​ ​al​ ​seu context.​ ​No​ ​depenen​ ​tant​ ​del significat​ ​individual​ ​de​ ​cada paraula.

● Comprenen​ ​cada​ ​cop​ ​més​ ​la construcció​ ​de​ ​frases

● Comprenen​ ​construccions cada​ ​cop​ ​més​ ​complexes, com​ ​les​ ​passives

● La​ ​seva​ ​capacitat​ ​d’explicar contes​ ​va​ ​millorant​ ​en​ ​forma​ ​i complexitat

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 6 páginas totales
Descarga el documento