Quimica, Apuntes de Botánica y Agronomía. Universidad Camilo José Cela (UCJC)
alejandro_canals
alejandro_canals

Quimica, Apuntes de Botánica y Agronomía. Universidad Camilo José Cela (UCJC)

21 páginas
5Número de visitas
Descripción
Asignatura: Botánica Ornamental: Descriptiva y Composición de Plantas Ornamentales III, Profesor: Miguel Javier, Carrera: Paisajismo, Universidad: UCJC
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 21
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 21 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 21 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 21 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 21 páginas totales
Descarga el documento
Introducció

Introducció

Primera sessió de FI

Primera sessió de FI

Teoria FI

Contingut: Conceptes bàsics

Conceptes (1)

Algorisme, programa, llenguatge de programació

Llenguatges compilats i llenguatges interpretats

L’intèrpret de python (shell)

Shell scripts

Valors i tipus (int, float, string, boolean), type

Primera sessió de FI

Lab FI

Contingut: Conceptes bàsics

Conceptes (2)

Expressions, operands, operadors aritmètics, operadors de strings, operadors de relació

Variables: nom, tipus i valor

Assignació

Composició seqüencial

Lectura del Canal Estàndard d’Entrada (CEE) i escriptura pel Canal Estàndard de Sortida (CES)

Comentaris

Primera sessió de FI

Lab FI

Algorisme

La recepta

Un algorisme és un conjunt d’instruccions per arribar EN UN TEMPS FINIT des d’una situació de partida a una d’arribada, per resoldre un problema

Exemple: Equació de segòn grau

Primera sessió de FI

Lab FI

Programa

Les instruccions

a,b,c=3.0,44.4,5.5 disc = b*b - 4.0 * a *c if disc>=0.0: etc.....

Primera sessió de FI

Lab FI

Llenguatge de programació

Llenguatge natural vs. Llenguatge formal

Primera sessió de FI

Lab FI

Llenguatges compilats i llenguatges interpretats

La recepta

L. compilats: Font ; objecte ; executable

L. interpretat: Sobre la marxa ”on the fly”.

Primera sessió de FI

Lab FI

L’intèrpret de python

El shell

elprompt$ python3

>>> a=3.4

Primera sessió de FI

Lab FI

Shell scripts

El guió de les operacions

idle3 primer.py &

Primera sessió de FI

Lab FI

El programa

sa=input(’ entra valor de a ’)

a=float(sa)

b=float(input(’ entra valor de b ’))

c=a+b

print ( ’ c val ’, c )

Primera sessió de FI

Lab FI

Valors i tipus

Quatre tipus

3 -12

3.1415926 -1.2 -2.3

’Aixo es una cadena’ ” Aixo tambe ”

True False

Primera sessió de FI

Lab FI

Expressions i operands

La recepta

3.14/5.6-4.2

3.14/(5.6-4.2)

3**2

Primera sessió de FI

Lab FI

Variables

La recepta

Correctes: a1, b3, velo45, un enter Incorrectes: un$real, no separeu

Primera sessió de FI

Lab FI

Composició seqüencial

La recepta

print (17+13)

Primera sessió de FI

Lab FI

Lectures

Entrades

cadvalreal=input(’ un real ’) valreal=float(cadvalreal) cadvalent=input(’ un enter ’) valent=int(cadvalent) valcad=input( ’ el que vulguis ’)

Primera sessió de FI

Lab FI

Escriptures

Sortides

print (’ els valors ’, valreal, valent, valcad)

Primera sessió de FI

Lab FI

Comentaris

Una ĺınia

# I el que tu vulguis

Primera sessió de FI

Lab FI

Comandes elementals del Sistema Operatiu GNU/Linux I

Finestra de comandes

Comandes:

cd : accediu al vostre directori. /home/nom.cognom (l’area personal de cada alumne).

mkdir novac : crea un nou directori novac (dins l’area personal de cada alumne).

cd novac : accedeix al directori novac .

ls : mostra el contingut del directori actual.

Primera sessió de FI

Lab FI

Conceptes bàsics: Sistema Operatiu GNU/Linux

Edició: idle3

Per poder editar qualsevol fitxer utilitzareu l’editor idle3. idle3 nomDelFitxer.py & (Finestra de comandes)

Primera sessió de FI

Lab FI

Comandes elementals del Sistema Operatiu GNU/Linux II

Finestra de comandes

Després d’haver escrit amb idle3 dins un fitxer qualsevol idle3 nomDF.py &, es poden fer còpies i trasl·lacions d’aquest fitxer. Comandes:

cp : Per copiar un fitxer . cp nomDF segon (a la carpeta on sigueu en aquest moment).

mv : Per canviar el nom d’un fitxer mv segon tercer (a la carpeta on sigueu en aquest moment).

mv : També per canviar un fitxer cap a una altra carpeta mv tercer noudir/quart .

Primera sessió de FI

Lab FI

Conceptes bàsics: Sistema Operatiu GNU/Linux

Edició: idle3

Per poder editar el vostre programa utilitzareu l’editor idle3. idle3 nomDelFitxer.py & (Finestra de comandes)

Execució del vostre programa

Quan ja tingueu creat un executable a partir del vostre programa, el podreu provar d’aquesta manera: python3 nomDelFitxer.py

Primera sessió de FI

Lab FI

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 21 páginas totales
Descarga el documento