Reavaluació part de ceràmica, Ejercicios de Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
trissik
trissik

Reavaluació part de ceràmica, Ejercicios de Arqueología. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

1 página
9Número de visitas
Descripción
Asignatura: Anàlisi dels artefactes, Profesor: Xavier Clop, Carrera: Arqueologia, Universidad: UAB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

Assignatura: ANÀLISI DELS ARTEFACTES – Bloc CERÀMICA

Curs: 2017-2018

Professor: Xavier Clop

PROVA DE REAVALUACIÓ

data màxima d’entrega: 28 de juny de 2018, 24’00 h.

La prova de reavaluació consisteix en una prova escrita amb 4 qüestions. Cada qüestió té un

valor de 2’5 punts. La prova es supera assolint 5 punts. Si es supera la prova, i independentment

de la nota aconseguida a la mateixa, la nota de curs d’aquesta part de l’assignatura serà 5.

QÜESTIONS.-

1.- Defineix què és el modelat de la ceràmica, en què consisteix el seu estudi, en què es basa

l’estudi arqueològic de les tècniques de modelat, quins són els marcs de referència per al seu

estudi i quines les tècniques d’estudi.

2.- Explica amb detall quin és el procés que s’ha produït per a donar lloc a la següent cocció:

oxidant/reductora/oxidant

3.- L’estudi de determinació de les matèries primeres utilitzades per elaborar ceràmiques a mà:

establiment de hipòtesis sobre la possible procedència de les terres.

4.- Defineix què és una classificació tipològica no estructurada i què és una classificació

tipològica estructurada

Enviar les respostes a l’adreça [email protected]

No hay comentarios
Descarga el documento