renaixement arquitectura Miquel angel, Ejercicios de Historia. Universitat Rovira i Virgili (URV)
masha92
masha92

renaixement arquitectura Miquel angel, Ejercicios de Historia. Universitat Rovira i Virgili (URV)

5 páginas
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: Art del Renaixement, Profesor: jorge angel carbonell pallarés, Carrera: Història de l'art, Universidad: URV
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 5
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento

Projecte de la façana de St LLorenç 1518—Miquel Angel • Basilica construida per Bruneleschi pagada pels Medici—faltava la façana • Papa Lleo X—visita 1515—convoca concurs ( guanya Miquel angel competint amb Rafael) 1516-esboç • Miquel angel escriu:” me proposat de fer, d’aquesta façana de st llorenç una obra que sigui el mirall de l’arquitectura i

escultura de tota Italia” • Es van fer maquetes de fusta ( despedir autor perque no li agradava) i després de cera • 1520 papa finalitza contracte( l’artista s’habia queixat que el seu marbre s’utilitzava en altres obres) Sepulcre de St Llorenç de Medicis-1525—Miquel Angel • Es crea un ambient enrarit i fúnebre—gracies a la dicromia dels marbres i la tensio ( comprimeix les fornicules) • El duc d’urbino mort 1519—assegut en silenci i braç retorçat en espiral—introspeccio del pensament • 2 al·legories: masculina (crepuscle) femenina ( aurora)—lisquen com el transcorer del temps efimer sobre el pla inclinat del

frnto trencat • Imatge de la vida truncada del retrat • Inacabat o “non fini” dels rostres masculins especialmente al dia Biblioteca Laurenziana—Miquel Angel 1520 • Va fer la sala de lectura i vestibul amb escalinata anexa a l’esglesia Laurenziana • L’obra es va acabar decades després sota un altre mestre • Va pendre com a punt de referencia –l’articulacio de murs ( desenvolupat pels predecessors florentins) • Enlloc de seguir els canons classics—va utilizar els motius ( columnas, forntons, mensules) de manera personal i expresiva • Vestibul:--convida al silenci amb les finestres cegues d’estipits penjants i peraltats—s’uneixen a les bigues del sostre • Destaca: triple escalinata que es resumeix en 1ª sola rampa—exemple perfecte de l’arquitectura manierista • (escales amunt)—la sala de lectura—reiterada contraposicio d’obertures cecs (rectangulars i quadrats)—insistencia a l’estudi

(tranquilitat) • Sol: enllosat de planells blancs i vermells de terracota—es va descubrir de casualitat ( valda escriptori va cedir per sobrepes)

(paviment inusual) • Amb lloses quadrades de 2,6 m (costat) –sequencia basada en els princi pis de la geometría • Primer les rajoles colades seguint el disseny del mobiliari original—canviar cabesen + escriptoris Vestibol —Miquel Angel • Espai quadrat—casi tot ocupat per l’escala • Creacio d’un entorn alt i estret • 1er esborrany Michelangelo incloia una menor alçada

• Il·luminació—a través de lluernes al sostre ( ja k era difícil obrir finestres a la pared)

• Negativa del papa –per il·luminar l’entorn des de dalt amb les claraboies

• Obra incabada fins a principis del 900—on a la façana externa es van incloure finestres falses

• Les parets interiors están dissenyats com l’arquitectura externa amb dos ordres superposats

• Els elements arquitectonics s’utilitzen pel seu valor plastic ( com en una gran escultura)

• Privats de la seva lógica estructural i funcional ( Per exemple: les columnas dobles, encastades a la paret recolzant-se nomes en les pretatgeries i finestres son ninxols cecs)

• Cromatisme a columnas, frontons i cornises—enfocament bruneleschi Florencia

• L’ambient era concebut com un prelude a la llum fosa de la sala de lectura

• Suposicio: ninxols aparentment dissenyats per donar cabuda a les escultures ( pero va romandre buit)

• Carácter deliberadament contraditctori, elements arquitectonis d’alta elasticitat i dinaica del portal—es va veure una de les pedres angulars de l’arquitectura manierista

L’escala —Miquel Angel • El problema de la escletxa entre vestibul i sala de lectura—requereix la creacio d’una escala • Escala tripartida proporcionada 1l 1559 • Inicialment per a l’us de fusta de noguera

• Es pot observar—per 1ª vegada una antiipacio de l’estil barroc

• els passos centrals monumentals, eliptiques com una motllura de pedra imaginaria—invent original de Miquel Angel

• Les linies rectes de les parts laterals son—renaixentista

• La linia corba –s’utilitza a les tombes dels Medici i als arcs del Pont Santa Trinita

• L’escala es en realitat formada per una part central de la corba i domiant per 2 entrades laterals amb passos “squadrati”( l’espectador a l’entrada viu l’emocio de presenciar una veritable cascada de la materia viva

Judici final —Miquel Angel • es la denominacio religiosa per referirse—fi del mon ( tota la humanitat será jutjada pels seus actes)

• (al cristianisme)—es el dia que Deu jutjara tots els essers vius i creara la nova terra segons l’apocalipsi—ser gobernada pel mateix deu des de la Nova Jerusalem

• Conjunt central

Jesus de Natzaret:

▲ Epicentro de l’obra

▲ Energic i aterridor moviment separa els justos dels pecadors

▲ Es un dels pocs Cristos que s’han pintat amb una expressio d’enuig i ira

Maria

▲ Al costat de crist

▲ Temerosa—s’amaga al costat del seu fill espantada pel moviment violent

▲ Darrere d’ells hi ha una espurna de llum que els il·lumina

Al voltat de Jesus i maria

▲ Diversos sants

▲ Sense cap perspectiva—envoltant-los per tot arreu

▲ Alguns semblen estar espantats per l’accio de Crist

▲ Per reconeixe’ls—Miquel Angel els va pintar amb els caracteristics complements o objectes amb els que van fer martirs

♦ St Pere: mans les Claus del Parais

♦ St Pau:barga gris i aspecto sorrut ( ase)

♦ St andreu:soste una creu en forma X ( symbol del seu martiri)

♦ St Bartomeu: una pell a la ma ( va ser escorxat) segons la tradicio—es diu k Miquel Angel va pitnar la seva cara a la pell escorxada del amrtir com a signe que ell creía no mereixer el Cel

♦ Santa Caterina:fa servir la roda de púes ( martiri) evitar el pas als pecadors

♦ St sebastia:sostingudes les fletxes del seu martiri

♦ St llorenç: soste la graella ( martiri)

Angels

▲ a sota—amb les trompetes

▲ segons l’apocalipsi—se suposa eren 7 trompetes ( sembla que hi han 8 )

▲ altres: --sostenene el llibre de la Vida i la mort ( hi han els noms del salvats i condemnats)

multituts laterals

▲ envoltat al grup central

▲ multitut de gent comú

▲ en un ambient de panic—que no saben què fer

▲ entre el tumult—molts troben als seus familiars, amics—feliços ( conmouen)—ploren

part inferior

▲ les multituts es divideixen en 2:

♦ els que ascendeixen al cel—al costat esquerre

• son les persones que estaven a la Tera en el momento en que Crist crida a totes les persones

• molts están ressusictant i son representats com cadavers

• alguns angels ajuden a pujar al cel

♦ els que descendeixen a les tenebres—costat dret

♦ a la terra hi ha alguns dimonis amagats en coves—intenten eivat que ascendeixin al cel

infern i tenebres

▲ costat dret—condemnats que están sent llançats per angels i alguns a les tenebres

▲ molts cauen i semblen molt desesperats

▲ diversos son obligats a pujar a la barca de Caront—mes espantosa de les violencies ( Caront es un dels monstres mes horribles)—de la barca—els condemnats son tirats per dimonis a les Tenebres

▲ esta “Minos”—segons la historia—te la cara i les faccions d’un dels sacerdtos que va criticar el fresc

llunetes superiors

▲ 2 lluentes a la part superior –aliens a la situacio

▲ Al vidre esquerre—angels porten la creu de crist, la corona i els Claus

▲ Al vidre dret—els angels porten la columna de la flagelacio de crist

Plaça capitoli —Miquel Angel—1546 • Miquel angel—la va dissenyar amb tota mena de detalls—incloent la pavimentacio • Planta trapezoidal—sobre la qual va alinear els nous palaus • Tenia la funcio d’expandir la perspectiva cap al focus visuatl constituit pel Palau Senatorial • projecta completament de nou la plaça—la fa girar no cap al fórum—sino cap a la basilica de St Pere ( representava el nou

centre politic de la ciutat)

• Amb aquest finalitat pensa de construir un nou palau( anomenat per axio Palau Nou)

• Per tancar la perpectiva – cap a la basilica de santa Maria In arocoeli i redissenya el Palau dels conservadors eliminant les estructures mediveals per tal d’harmonitzar amb el Palau Senatorial

• Al palau sentaorial—va afegir una doble escalianta—servia per accedir a la nova entrada ( ja no mirava al fórum sino a plaça

• va projectar l’escalinata des de la qual es mira cap a la plaça d’Aracoeli(queda en un pla inferior)

• L’estatua equestre de Marc Aureli de bronze daurat—va ser col·locada al centre de la plaça per desig de Pau III • Els treballs van ser tan lents que Miquel angel nomes va poder veure acabada la doble escalianta • La pavimentacio no es va realizar fins 1940 Cupula de la Basilica de St Pere —Miquel Angel • Les proporcions gegantines del projectes—van determinar que les obres es realitzessin amb molta lentitut—fins la mort de

Bramante • Al 1514—Rafael Sanzio—encarregat de proseguir l’obra ( continuador del classicisme del seu mestre—va rectificar el

projecte inicial per plantejar un edifici basical que inclouria –a la capçalera—l’esctructura del projecte de Bramante • altres arquitectes van continuar

• Miquel Angel—va ser qui va fer la traça definitiva de la cúpula

• Va ser l’empresa arquitectónica + imp de les empreses pel geni florenti—va tornar al projecte de planta central de Bramante ( amb absis als braços de la creu grega i gran cúpula central)

• La cúpula va esr la gran aportacio

• Gran desenvolupament del tambor –li dona sensacio de verticalitat ( com Bruneleschi a Santa Maria dei Fiore)

• Destacar:--l’articulacio exterior dels elements estruturals ( pilastres amb columnas) aparellades al tambor—es continúen als nervis de la cúpula i finalment amb columnetes a la llanterna

• A L’interior—4 enromes pilars aixamfranats, articulats per pilastres corintis • Nitida corba de les petxines I la semiesfera de la cupula creen un espai grandiose, magnific • Aquesta obra va ser una gran influencia --convertira en un element imprescindible en segles per als edificis representatius Pietat Florentina—Miquel Angel • Representa el cos de Crist sostingut per Nicodem—abraçat per la verge Maria—a l’esquerra Maria Magdalena • Al nostre de Nicodem—l’artista va realizar el seu retrat • Miquel angel—influenciat pel penament religios • El va fer amb el desitg de posarlo a la Basilica de santa Maria Major (roma) • La va vendre a Francesco Bandini (200 escuts)—desig de ser enterrat a roma ho va canviar per reposar a Florencia • Va esr colocada a la vila romana de Francesco Bandini fins el trasllat a l’esglesia de Basilica de Sant Lorenzo a Florencia –

acaba al 1722 a Santa Maria dei Fiore • A diferencia de la serenitat que va representar la seva 1ª representacio de la “pietat del vatica”—demsotra el seu estat animic,

presentant el dramatisme de la mort amb l’angoixa dels personatges • Personatges representats dins uan composicio piramidal

• Crist com una figura serpentinada propia del manierisme

• Es patentitza un cop mes –el simbolisme dels costats:-- dret ( magdalena—es el de la vida)—esquerre( Maria—es el de la mort)

• Personificant a la divina providencia—nicodem—com el sacerdot en unes esposalles compelta amb profunda emocio la reunio de la Mare i fill

• Dolor per la mort ha estat superat—els personatges vius están invatis pels sentimetn de beatitut que es llegeix als serens traços e crist mort

• Els cossos individuals es fonene un en l’altre—compenetrant-se intimament—com els sentiments dels personatges

• Nova concepcio de la pietat—demostracio que Miquel Angel s’ha reconciliat amb la idea de la mort—ara la veu com l’alliberacio suprema de l’anima

• L’artista insatisfet per l’obra—va començar a destruir-la sent pel seu criat—es posible veure algunes ruptures al cos de crist ( al braç i a la cama Esquerra i als dits de la ma de la verge)

• La figura de magadalena va ser acabada per Tiberio Calcagni ( alumne Miquel angel)—resalta perque es mes petita

Pietat de Rondanini—Miquel Angel • Es considerada l’ultima obra esculpida per Miquel Angel • Trobada al seu estudi després de la seva mort • Inventariada com:

“ estatua iniciada d’un crist amb una altra figura damunt”—esbossades i sense acabar • Agost 1561 va donar la figura ( encara en execucio) al seu servidor Antonio del Francese—hi va treballar fin la seva defuncio

• La va adquirir—marquies de Rondanini—fins 1952 adquirida per l’ajuntament de Milà al Castell de Sforzesco

• Des d’un punt ideologic l’escultura s’ha relacionat amb el momento de la cultura reformista que envoltava Vittoria Colonna i en el qual participava l’escultor

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 5 páginas totales
Descarga el documento