rtrt, Apuntes de Cálculo. Universitat de Barcelona (UB)
achueks
achueks

rtrt, Apuntes de Cálculo. Universitat de Barcelona (UB)

PDF (27 KB)
1 página
3Número de visitas
Descripción
Asignatura: Calculo, Profesor: Manuela Alcañiz, Carrera: Economia+Estadística, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento
T3. Exercicis

PROBLEMES I APLICACIONS. TEMA 3 EL DINER: SISTEMA MONETARI I FINANCER (c.4 Mankiw)

1. Quines són les tres funcions del diner? Quina desenvolupen els següents objectes i quines

no?

a) Una tarjeta de crèdit

b) Un quadre de Rembrandt

c) Un bitllet de metro

2. Explica com afecta cada un dels fets següents sobre la Base Monetària (B), el multiplicador

del diner (m) i la Oferta Monetària (M).

a) El Banc Central compra bons en una operació de mercat obert.

b) El Banc Central puja el tipus d'interès que paga als bancs per tenir reserves.

c) El Fed redueix els seus préstecs als bancs.

d) Els rumors sobre un atac informàtic als caixers automàtics.

e) El Banc Central llança des d'un helicòpter bitllets de 100€ acabats d'imprimir.

3. Una economia té una Base Monetària (B) de 1.000 bitllets d'1$. Calcula l'Oferta Monetària

(M) als apartats a) a d) i respon e).

a) Tots els diners estan en efectiu.

b) Tots els diners estan en dipòsits a la vista. Els banc tenen el 100% dels dipòsits en reserves.

c) Tots els diners estan en dipòsits a la vista. Els bancs tenen el 20% dels dipòsits en reserves.

d) La gent té la mateixa quantitat d'efectiu que de dipòsits a la vista. Els bancs tenen el 20%

dels dipòsits en reserves.

e) El Banc Central decideix augmentar l'Oferta Monetària (M) un 10%

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Descarga el documento