seminaris, Apuntes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
carmeeeee-2
carmeeeee-2

seminaris, Apuntes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

1 página
7Número de visitas
Descripción
Asignatura: Expresión oral, Profesor: ´´´´´´´´´´´´ ´´´´, Carrera: E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos, Universidad: UCLM
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa1 página / 1
Descarga el documento

Indicacions per a la preparació dels seminaris de lectura

- S’espera que l’exposició ocupi aproximadament la meitat del temps de classe (45min)

- La presentació amb diapositives és opcional. Es poden utilitzar també altres materials (fotocòpies, fotografies, clips de vídeo...)

- Cal que el grup que exposa elabori un guió conjunt de l’exposició i el lliuri en paper a la professora

- La resta d’alumnes lliuraran en paper la resposta a la pregunta plantejada al llistat de lectures (extensió breu: un paràgraf)

Elements que han de ser presents a l’exposició:

1) Síntesi del text: Idees principals, sense exhaustivitat perquè els companys i companyes també han llegit el text.

2) Relació entre el contingut del text i el de les classes teòriques de l’assignatura: Quin és el context en que s’ubica aquesta lectura?Amb quines teories i conceptes que estem veient a classe es relaciona?

3) Aportació d’algun material empíric que il·lustri el fenomen o les pràctiques descrites a la lectura: notícies d’actualitat, narració d’experiències personals, documents i fonts secundàries, literatura o altres obres artístiques…

4) Plantejament d’entre dues i quatre preguntes per a la seva discussió a classe.

No hay comentarios
Descarga el documento