Seminaris Prehistòria, Apuntes de Historia. Universitat de les Illes Balears (UIB)
mmj052
mmj052

Seminaris Prehistòria, Apuntes de Historia. Universitat de les Illes Balears (UIB)

ODT (26 KB)
4 páginas
1Número de descargas
18Número de visitas
Descripción
Asignatura: Introducció als pobles prehistòrics, Profesor: jaume garcia, Carrera: Història, Universidad: UIB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 4
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento

Seminari Dr. Sebastián Andrés Carosio

A la conferència, el doctor Carosio va desenvolupar quin era l'origen de l'home al continent americà. Aquest fet se sustenta a partir de tres teories:

• Teoria de Harnica: La teoria afirma que l'origen dels primers humans al territori és gràcies al desplaçament a través de l'estret de Bering, de desplaçats procedent de Sibèria.

• Teoria de Paul R: Aquesta hipòtesi accepta d'entrada el desplaçament a través de l'estret, que afirma la teoria anterior, però n'afegeix una altra migració, procedent de la Polinèsia. Aquesta especulació és deguda als materials i objectes que s'han trobat a tots dos territoris i que comparteixen grans similituds, a l'igual que semblances lingüístiques.

• Teoria de Mendes Correa: Desenvolupa una idea similar a l'anterior on afirma que l'origen dels primers homes arribats al territori eren provinents d'Austràlia i l'Antàrtida, els quals varen aprofitar una etapa climàtica esplèndida que va permetre el pas de l'Antàrtida a través de la Patagònia xilena. També manifesta el poblament a partir del continent americà transitant l'àrtic fins a arribar a Amèrica del nord.

La teoria més acceptada és la del moviment migratori originari de Sibèria passant per l'estret de Bering. Al següent apartat, va parlar sobre les situacions climàtiques al Plistocè, on les temperatures varen ser molt baixes. Aquí du a terme una explicació sobre els primers assentaments a Amèrica del nord, que varen ser concretament a Alaska i Beringia, encara que la majoria de jaciments es troben sota l'aigua.

Tot seguit es concentra amb el poblament cap a Sud-amèrica. Aquestes teories han estat font de debat, es coneixen tres: La primera, una via cap al sud-est travessant Veneçuela, i les terres amazòniques fins a arribar a Argentina. La segona seguint les serralades de la serralada dels Andes de Nord a Sud. I la tercera a través de la via marítima arribant a l'Amazones.

El següent punt a considerar va ser el moment quan es va produir l'ingrés al continent americà que gràcies a arqueòlegs i estudis d'instituts dels EUA, s'ha arribat a establir que l'home té una antiguitat aproximada d'11.000 anys al continent americà.

Seminari Dr. Marco Zedda

El neolític o formatiu: hi ha dues formes d'entendre el concepte formatiu, a causa dels estudis dels segles XIX i XX, s'entenia el formatiu com una fase on es tenia una visió evolutiva del desenvolupament humà. Però a partir de la nova arqueologia, s'entén el formatiu com un tipus de societat. En termes generals, les societats que pertanyen a aquest àmbit són aquelles que realitzen

Miquel Àngel Marrero Jimeno - Primer curs història

1

la domesticació de plantes i animals. S'assentaven a Mesoamèrica -Mèxic, Bolívia i el Perú- tenien en comú el sedentarisme, realitzaven activitats com la pesca i la caça i tenien com a base de la seva dieta l'arròs. Seguidament el doctor Zedda es va detenir en explicar quins eren els dos tipus de domesticació que es coneixen:

Miquel Àngel Marrero Jimeno - Primer curs història

2

El primer es tracta una transformació genètica d'un element amb l'objectiu de cercar la utilitat per a

Miquel Àngel Marrero Jimeno - Primer curs història

3

la societat. Mentre que el segon es tracta de la domesticació del paisatge, modificant així les seves estructures. Les espècies domesticades a mesoamericà eren: el mate, cacau, cafè... Pel que fa a la fauna, hi destaquen el gall d'indi, el ca, les llames, etc.

Seminari Alessandro Ceccarelli

Un dels primers temes a tractar per part del conferenciant va ser l'edat de bronze a l'Àsia meridional, on va afirmar que l'arqueologia a aquest indret està molt polititzat, per culpa de la separació del Pakistan i l'Índia en el 47, la qual cosa impedia realitzar una feina arqueològica ràpida i senzilla al lloc. Fins a 1925 s'havia pensat que no hi havia existit edat de bronze a l'Àsia meridional, però un any abans, gràcies als estudis de Joan Marshall que viatja a l'Índia i el Pakistan va encontrar restes de cultura material, segells que li varen permetre concloure que si havia existit tal període. Posteriorment, gràcies a altres estudis es varen poder identificar construccions com banys públics i estructures d'emmagatzematge d'aigua que es varen pensar en un primer moment que pertanyien al període budista. A l'Índia es va identificar un altre jaciment molt important, l'anomenat Arappa, el qual era una mena de ciutat, molt gran i sofisticada, que destacava pels seus grans carrers i vies. Finalment, després del període colonial britànic es descobririen noves ciutats arqueològiques de les quals no hi ha gran informació publicada.

Miquel Àngel Marrero Jimeno - Primer curs història

4

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 4 páginas totales
Descarga el documento