Tema 1 tm, Apuntes de Eficiencia Energética. Universidade de Vigo (UVIGO)
victorcasti9
victorcasti9

Tema 1 tm, Apuntes de Eficiencia Energética. Universidade de Vigo (UVIGO)

16 páginas
8Número de visitas
Descripción
Asignatura: tecnologia de materiales, Profesor: David Patiño, Carrera: Ingeniería de Energía, Universidad: UVIGO
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 16
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento
Microsoft PowerPoint - Tema I-Introdución

Tema I. Introdución Definicións

Tipos de materiais

Estrutura – Propiedades – Procesado

Curso 2017‐18 2

Evolución dos materiais ao longo da historia

Definición de material: sustancias das que algo está composto ou feito

Curso 2017‐18 3

METAIS

Elementos unidos entre sí por enlaces de carácter metálico

• Estruturas cristalinas sinxelas e compactas • Alta conductividade eléctrica e térmica • Resistentes, dúctiles e tenaces • Opacos, a maioría con propiedades magnéticas • Elevada densidade e pouco resistentes á corrosión • Tipos: metais puros ou aliaxes

Cores (núcleos e capas cerradas de e-)

Mar de electróns

Clasificación dos materiais 

Curso 2017‐18 4

CERÁMICOS

• Poden presentar estruturas cristalinas ou non cristalinas • Elevada dureza • Baixas conductividades térmica e eléctrica (illantes) • Resistentes a altas temperaturas • Elevada resistencia química • Elevada dureza pero elevada fraxilidade

Combinación dun metal e un non metal mediante enlace iónico ou dous non metais unidos por enlace covalente

Clasificación dos materiais 

Curso 2017‐18 5

POLÍMEROS

• Estruturas non cristalinas pero nalgúns casos con certo grao de cristalinidade • Baixa densidade • Illantes térmicos e eléctricos • Baixos puntos de fusión • Facilmente conformables • Pouca resistencia

Macromoléculas formadas por monómeros unidos entre si por enlaces covalentes.

Natureza orgánica.

Clasificación dos materiais 

Curso 2017‐18 6

MATERIAIS COMPOSTOS

Compostos obtidos por combinación dos materiais individuais.

Estrutura: axentes dispersos nunha matriz.

Propiedades específicas excelentes: lixeiros,  resistencia, ductilidade, bo comportamento a altas  temperaturas, ...

Clasificación dos materiais 

Curso 2017‐18 7

SEMICONDUTORES

Posúen conductividades intermedia.

O control preciso da súa pureza 

permite un control exacto das súas 

propiedades electrónicas.

Clasificación dos materiais 

Curso 2017‐18 8

Elaboración

Estrutura

Procesado Propiedades

Ciencia de

Materiais

Enxeñería de Materiais

Que é a “Ciencia e Enxeñaría dos Materiais”?

Coñecer e dominar  aquelas propiedades dos  materiais que permiten o  seu emprego en calquera 

industria

Curso 2017‐18 9

Estrutura

Estrutura subatómica: disposición dos electróns ao redor do núcleo.

Comportamento eléctrico, magnético, térmico, óptico.

Tipo de enlace (configuracións electrónicas).

Estrutura atómica ou molecular: disposición dos átomos no espazo. 

Disposición ordenada  cristal Disposición desordenada  vidro

Estrutura microscópica (10-6 m): observable a través do microscopio óptico. 

Estrutura macroscópica elementos estruturais que se poden identificar a  simple vista

Curso 2017‐18 10

Propiedades

Resposta dun material ante un estímulo externo 

Funcionalidade

Propiedades mecánicas: resistencia, rixidez, ductilidade, tenacidade.

Propiedades eléctricas: constante dieléctrica,  resistividade,…

Propiedades magnéticas: susceptibilidade magnética.

Propiedades térmicas: conductividade térmica,  capacidade calorífica.

Propiedades ópticas: índice de refracción, reflectividade.

Propiedades químicas: reactividade química. Degradación (corrosión).

Curso 2017‐18 11

Curso 2017‐18 12

Procesado

Dar a forma desexada aos materiais a partir da materia prima

procesado pode cambiar a estrutura do material e, polo tanto, as propiedades!

Variación da estrutura dun aceiro segundo a velocidade de enfriamento

Curso 2017‐18 13

A h1, L1 Baixa resistencia Baixo límite elástico Alta ductilidade Grans equiáxicos

Proceso de laminación do aceiro

A h2, L2 Alta resistencia Alto límite elástico Baixa ductilidade Grans elongados

Curso 2017‐18 14

Fabricación dunha botella de aire comprimido (almacenamento de gases a altas presións  14MPa durante longos períodos de tempo).

Selección de materiais

Aplicación

• Para que vou  empregar o  material?

Propiedades

• Que  propiedades  necesito?

Materiais

• ELECCIÓN DO  MATERIAL  AXEITADO

Curso 2017‐18 15

Re emprazo total dunha cadeira

Características mecánicas do óso

Articulación sana    Cadeira fracturada

Requisitos: Biocompatibilidade Resistencia mecánica e á fatiga Resistente á corrosión Lubricante

Curso 2017‐18 16

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

Vástago femoral e bola (1) (2) Aceiro inoxidable (316L) Aliaxes de cobalto‐níquel‐cromo‐molibdeno (MP35N). Aliaxes de titanio (Ti‐6Al‐4V)

Cavidade acetabular (3) Aliaxes biocompatibles. Óxido de aluminio. Polietileno de ultra‐alto peso molecular (UHMWPE)

Axente fixador (4) Cemento óseo de polimetilmetacrilato

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 16 páginas totales
Descarga el documento