tema 10, Ejercicios de Economía. Universitat de Barcelona (UB)
xevi11
xevi11

tema 10, Ejercicios de Economía. Universitat de Barcelona (UB)

PDF (130 KB)
11 páginas
2Número de visitas
Descripción
Asignatura: economia de l'empresa, Profesor: pilar presas, Carrera: Economia, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 11
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento
Diapositiva 1

TEMA 10: DECISIONS ESTRATÈGIQUES SOBRE EL PRODUCTE

ECONOMIA DE L’EMPRESA II

Definició i Classificació del producte. • Es tot bé o servei capaç de satisfer una necessitat o desig del consumidor.

• El més important no és el producte, sinó la necessitat o desig que satisfà.

• Classificació

– Segons la seva naturalesa • De consum. • Industrials. • Serveis.

– Segons l’objectiu de compra • Racionals • Emocionals

– Segons el rendiment que tingui per l’empresa: • Dilema. Baixa quota de mercat – Alt creixement de mercat. • Estrella. Alta quota de mercat – Alt creixement de mercat. • Base (vaques lleteres). Alta quota de mercat – Baix creixement de mercat. • Decadents (gossos). Baixa quota de mercat – Baix creixement de mercat.

Atributs del producte. • Elements que permeten la identificació del producte i el reconeixement

pel consumidor.

• Característiques tècniques. – La forma. – La qualitat. – La mida. – La quantitat. – El disseny. – La presentació.

• Característiques genèriques.

– Referents al servici que presta el consumidor quan l'utilitza.

• El contingut simbòlic. – Servei addicional e immaterial pel consumidor.

Atributs del producte. • La marca.

– Tot símbol o mitja que distingeix o serveixi per distingir en el mercat de productes o serveis d’una persona, productes o serveis idèntics o similars d’altres persones.

• Estratègies de marca – Marca única

• La mateixa marca per tots els productes encara que siguin diferents. – Marques múltiples.

• Diferents marques en una mateixa empresa. Estratègia oposada a la anterior. – Segones marques

• Marques pertinents a empreses amb altres marques. Es busca aconseguir arribar a altres segments de mercat diferents.

– Marques de distribuïdor. • Marques privades o marques blanques.

Posicionament del Producte. • En quin grau posseeix els productes (propis i de la

competència) els atributs seleccionats com clau per satisfer les necessitats dels clients.

• Per definir el posicionament: – Mercat al que es dirigeix el producte. – Quines necessitats i desitjos planteja en relació

al producte. – Quines variables del producte responen a

aquestes exigències. – Quines d’aquestes variables són susceptibles

de diferenciació entre els diferents productes.

• Una vegada escollits els atributs que serveixen de diferenciació entre els diferents productes es té que construir el MAPA DE POSICIONAMENT.

– Representació gràfica de la situació dels diversos productes o marques, en relació a dos dels atributs o variables escollits.

Diseño Funcionalidad

Calidad

Precio

e

d c

b

a

Llançament del Producte. • Raones: No satisfer les necessitats del consumidor.

• Origen dels nous Productes.

– Innovació. – Nova marca. – Nou model o redisseny.

• Motius de fracàs en el llançament de nous productes.

– El producte no satisfà una necessitat – Producte no percebut com producte distint. – Sobreestimació de la demanda. – Mal disseny de l’estratègia. – Falta d’experiència o de coneixement del sector i del mercat.

Llançament del Producte.

• Fases en el llançament de nous productes. – Generació d’idees. – Desenvolupament i test del concepte. – Disseny de l’estratègia i anàlisis econòmic. – Desenvolupament del producte. – Test del producte. – Test del mercat. – Llançament i comercialització del producte.

Cicle de vida d’un Producte. • La vida d’un producte es pot entendre com

una successió de varies fases en les que el producte té un comportament diferent. El Cicle de Vida d’un producte es pot dividir en les següents etapes:

– Introducció: el producte es llança en el mercat i rep una determinada acollida inicial.

– Desenvolupament: el producte comença a ser conegut i acceptat i creixen les vendes.

– Maduresa: el producte està estabilitzat en el mercat i les vendes comencen a estancar-se.

– Declivi: el producte deixa de ser interessant pel mercat i les vendes comencen a disminuir.

Cicle de vida d’un Producte. • Introducció

– Fase en la que es dona a conèixer el producte. – Assumir possibles pèrdues i lluitar més pel reconeixement del producte o la marca que

pels possibles beneficis. • Desenvolupament

– Les vendes comencen a créixer i els beneficis també comencen a créixer. – Apareixen clients fidels que repeteixen la compra i s’afegeixen nous clients i, el que és

pitjor, apareixen els competidors que s’han donat compte de l'interès del producte i el seu creixement.

• Maduresa – Els recursos generats pel producte són alts i l’empresa comença a recollir els seus fruits

no reinverteixen el total de fons generats. – Les vendes s'estabilitzen i, degut a la intensa competència que s’han generat, inclús els

beneficio poden arribar a reduir-se. • Declivi

– Abans de la saturació del mercat alguns competidors comencen a retirar-se i apareixen productes substitutius.

– Els beneficis poden convertir-se en pèrdues i les vendes comencen el seu descens anunciant la mort del producte si no se prenen mesures a propòsit.

Cartera de Productes. • La cartera de productes està composada per tots els productes

d’una empresa (portafoli).

• Definicions – Els productes simples constitueixen una unitat. – Una línia o família de productes és un conjunt de productes

relacionats entre si perquè satisfan un tipus de necessitat, s’usen junts, es venen els mateixos tipus de clients, es comercialitzen en els mateixos establiments o tenen preus similars.

• Característiques de les carteres de productes: – Amplitud: Quantes línies diferents té. – Profunditat: Quants productes tenen les línies. – Consistència: Què relació existeix entre les diferents línies.

Cartera de Productes.

• Anàlisis de rendibilitat de la cartera de productes. – Determinar el marge brut de cada producte. – Ordenar els diferents productes de major a menor marge. – Indicar la xifra de vendes per producte. – Traslladar els resultats a una gràfica con marges en las ordenades i

xifres de vendes en les abscisses.

Orden Producto Margen Bruto % Cifra de ventas 3 A 22 15 4 B 12 40 5 C 5 15 2 D 28 5 1 E 30 10

comentarios (0)
No hay comentarios
¡Escribe tú el primero!
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 11 páginas totales
Descarga el documento