Tema 10 Psicopatologia, Ejercicios de Psicología de la Personalidad. Universitat de Lleida (UdL)
nel23
nel23

Tema 10 Psicopatologia, Ejercicios de Psicología de la Personalidad. Universitat de Lleida (UdL)

36 páginas
6Número de visitas
Descripción
Asignatura: Psicologia de la personalitat, Profesor: Anton Aluja, Carrera: Psicologia, Universidad: UdL
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa3 páginas / 36
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 36 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 36 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 36 páginas totales
Descarga el documento
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 36 páginas totales
Descarga el documento
Diapositiva 1

Dr. Anton Aluja. UdL. 1

Tema 10

PSICOPATOLOGIA

Àrea de Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Departament de Pedagogia i Psicologia

TRASTORNS DE L’ANSIETAT

Prof. Anton Aluja

1

Dr. Anton Aluja. UdL. 2

-L’ansietat és una manifestació psicològica i somàtica normal de l’organisme animal que apareix com a mecanisme de defensa activant el SNC per afrontar millor una situació d’amenaça o perill.

-L’ansietat millora l’atenció i prepara el cos per “afrontar o fugir” de la situació amenaçant per la integritat física o psicològica.

-Un cop desapareguda l’amenaça, l’activació cognitiva i somàtica tendeix a desaparèixer o torna a la situació anterior.

CONCEPTE D’ANSIETAT

Dr. Anton Aluja. UdL. 3

TIPUS D’ANSIETAT

NORMAL PATOLÒGICA

Reactiva

Breu

Motivadora

No sofriment

No desajustament

Autònoma

Prolongada

Paralitzant

Sofriment

Desajustament

Dr. Anton Aluja. UdL. 5

NIVELL D’ANSIETAT INTENS

- Incapacitat per concentrar-se i resoldre problemes - Activació del sistema nerviós simpàtic. - Precisa d’activitats estructurades. - Intensa activitat muscular.

PÀNIC

- Incapacitat total per a concentrar-se. -Desintegració de la capacitat d’afrontament. -Han de disminuir els estímuls ambientals. -Cal proporcionar consell i direcció.

5

Dr. Anton Aluja. UdL. 6

SIMPTOMES FÍSICS DE L’ANSIETAT:

Micció freqüent. Tenesme vesical (urgència).

Cefalees Símptomes vertiginosos Síncopes (pèrdua brusca de consciència). Sudoració profusa. Tremolor. Formiguejos. Parestèsies. Color vermell / pàl·lid

Insomni de conciliació. Despertar freqüent. Sensació de no descans

URINARIS

NEUROLÒGICS

NEUROVEGETATIUS

TRASTORNS DEL SON

Dr. Anton Aluja. UdL. 7

Ansietat:etiologia (causes)

Subjetives. Conductuals. Fisiològiques. Cognitives. Somàtiques.

Dr. Anton Aluja. UdL. 9

Trastorns per ansietat: Epidemiologia

1 de cada 20 persones: trastorn d’ansietat en algun moment de la vida.

Un terç dels pacients que van al metge general tenen un trastorn d’ansietat.

Dones vs homes (2:1).

Inici a la joventut o adolescència.

Major utilització del serveis de salut.

Dr. Anton Aluja. UdL. 10

10

Trastorns d’ansietat i fòbies 1.-Crisi d'angoixa/atac de pànic (panic attack) 2.-Agorafòbia 3.-Trastorn d'angoixa/pànic sense agorafòbia 4.-Trastorn d'angoixa/pànic amb agorafòbia 5.-Agorafòbia sense història de trastorn d'angoixa/pànic 6.-Fòbia específica 7.-Fòbia social 8.-Trastorn obsessiu -compulsiu 9.-Trastorn per estrès posttraumàtic 10.-Trastorn per estrès agut 11.-Trastorn d'ansietat generalitzada 12.-Trastorn d'ansietat a causa de ... 13.-Trastorn d'ansietat induït per substàncies 14.-Trastorn d'ansietat no especificat

Dr. Anton Aluja. UdL. 12

CRISIS D’ANSIETAT O “ATACS DE PÀNIC”

Què és una crisi d’ansietat o atac de pànic?

Un trastorn d‘ansietat o atac de pànic consisteix en atacs d’ansietat severs, crònics, repetits i inesperats amb sensació de terror, perill o mort imminent sense cap motiu. Té la peculiaritat que el malalt està pendent del seu cos (respiració, dolor precordial...) i es preocupa en excés de quan es repetirà l’atac. Això el fa estar en un estat d’alarma permanent.

Els símptomes s’inicien bruscament i tenen la màxima expressió al cap de 10 minuts. Desprès disminueixen en intensitat.

Dr. Anton Aluja. UdL. 13

Batecs del cor molt forts (taquicàrdia). Sudoració. Tremolors a les extremitats o “sacudides”. Dificultat per a respirar o de falta d’aire. Dolor precordial. Nàusees o dolors abdominals. Inestabilitat i mareig. Por a perdre el control o a ‘tornar-se boig’. Por a morir. Parestèsies (sensació d’entumiment o

formigueig). Esgarrifances o sufocacions.

Quins són els símptomes de la crisi d’ansietat o atac de pànic?

Dr. Anton Aluja. UdL. 14

El que és més habitual és que el TA aparegui per primera vegada a l’adolescència o a la joventut, tot i que es pot donar a la infantesa.

Les dones tenen més probabilitat de tenir el TA que el homes i fins hi tot hi pot haver una predisposició genètica. La prevalença a USA és de 1-2%.

¿A qui afecta les crisis d’ansietat o pànic?

Dr. Anton Aluja. UdL. 16

TRASTORN D’ANSIETAT Es poden donar sense agorafòbia o amb agorafòbia

-La característica essencial del Trastorn d’Ansietat és la presencia de Crisis d’Ansietat recidivants (recaigudes) i inesperades, seguides de l’aparició, d’un període de com a mínim un mes, de preocupacions persistents per la possibilitat de tenir noves crisis d’ansietat o possibles implicacions o conseqüències.

Trastorn d’ansietat sense agorafòbia

Dr. Anton Aluja. UdL. 17

TRASTORN D’ANSIETAT Es poden donar sense agorafòbia o amb agorafòbia

-El comportament canvia de forma significativa amb relació a les crisis.

-Les crisis d’ansietat no han de ser causades per l’ús de medicaments o una malaltia mèdica.

-Les crisis no han de ser tampoc degudes per la presència d’una fòbia social, específica, un TOC, o un TEP (posttraumàtic) o un TAS (separació).

Trastorn d’ansietat sense agorafòbia

Dr. Anton Aluja. UdL. 19

FOBIES (ESPECÍFICA, SOCIAL.., AGORAFÒBIA)

Què és una fòbia?

Una fòbia és una por incontrolable, irracional i persistent a un determinat objecte, situació o activitat. Són temors molt intensos que fan que les persones que els pateixen EVITIN o FUGIN de la situació fòbica, poden inclús causar atacs de pànic de molta intensitat.

Dr. Anton Aluja. UdL. 20

FOBIES (ESPECÍFICA, SOCIAL.., AGORAFÒBIA)

A qui afecten les fòbies? La prevalença de les fòbies és incerta, ja que n’hi ha milers i moltes vegades si no és incapacitant no es consulta. Segons l’APA, el 12% dels americans té algun tipus de fòbia, que pot anar de lleu a molt greu. Les fòbies poden sorgir a la primera infantesa, però normalment es manifesten a l’adolescència. Afecten per igual als dos sexes i, si són degudament tractades, poden desaparèixer. També passa que un pacient pot tornar-se multifòbic. Es a dir, quan venç una fòbia en crea una altra de diferent.

Dr. Anton Aluja. UdL. 22

Què és una fòbia específica?

-Són temors acusats i persistents irracionals que són desencadenats per la presència o el pensament (anticipació) d’una situació específica, com ara animals, visió de sang, precipicis, volar... -L’exposició a l’objecte o situació fòbica provoca l’aparició immediata i invariable de l’ansietat. -La persona reconeix que la por és exagerada i irracional (no hi pot fer res). -Generen un intens malestar i gran ansietat. -Obliguen a fer comportaments d’evitació i això genera inconvenients adaptatius de tipus social, laboral o acadèmic.

Poden ser de temàtica:

Animal, ambiental (altura, tempestes, aigua), sang (injeccions..) i situacional (avions, ascensors, llocs tancats...).

Dr. Anton Aluja. UdL. 23

Què és una fòbia social?

És un trastorn d’ansietat en la que el subjecte sent ansietat i incomoditat significatives relacionades amb la por de veure’s en situacions que li fan vergonya, humiliants o de ser víctima de burles o actuar en públic. El grau de domini d’aquesta fòbia és variable.

El símptomes són: Temor acusat, persistent i irracional a una o més situacions socials. Resposta d’ansietat davant la situació fòbica en forma de crisis d’ansietat o de pànic. Conductes d’evitació. Reconeixement de la irracionalitat. Causa deteriorament en les relacions laborals, socials o acadèmiques.

Dr. Anton Aluja. UdL. 24

Les fòbies socials es presenten habitualment en aquestes situacions:

Al parlar en públic. Al conèixer a altres persones. Al tractar amb persones d’autoritat. Al menjar en públic. A l’anar a lloc públics (piscines...).

Dr. Anton Aluja. UdL. 25 23

Dr. Anton Aluja. UdL. 26

Què és l’agorafòbia?

"Agorafòbia" es una paraula d’origen grec que vol dir “por a la plaça del mercat”. Es tracta d’un trastorn d’ansietat que es caracteritza per la por a sofrir un atac de pànic en llocs o situacions on és difícil escapar. L’ansietat en l’agorafòbia acostuma a ser intensa i són freqüents els atacs de pànic.

Temor a estar sol fora de la llar. Temor a quedar-se sol a casa. Temor a veure’s rodejat de molta gent (multitud). Temor a viatjar en vehicles. Temor a estar en ascensors o en ponts.

Dr. Anton Aluja. UdL. 28

Quines són les característiques de l’agorafòbia?

-L’agorafòbia sovint és incapacitant, ja que necessiten altres persones que els acompanyin per anar a comprar, a portar els nens al col·legi, etc. -A vegades es creen situacions de dependència interessades que dificulten molt el tractament, ja que la persona agorafòbica que no té problema d’aconseguir un acompanyant, es resisteix al tractament. -Els que tenen agorafòbia, sovint desenvolupen depressions, astènia muscular, tensió, i tendeixen a abusar de l’alcohol.

Dr. Anton Aluja. UdL. 29

http://www.amadag.com/videos_agorafobia.html

Dr. Anton Aluja. UdL. 30

TRASTORN OBSESSIU-COMPULSIU (TOC)

És un trastorn d’ansietat caracteritzat per pensaments, temors o preocupacions irracionals que intenten superar a través de la pràctica de rituals.

Els pensaments reiteratius i pertorbadors s’anomenen obsessions i els rituals que portem a terme per aplacar l’ansietat s’anomenen compulsions.

Què és el trastorn obsessiu-compulsiu?

Dr. Anton Aluja. UdL. 31

Les obsessions són pensaments, temors o preocupacions irracionals que es repeteixen amb freqüència i generen gran ansietat, però no es poden controlar a través del raonament. Entre les obsessions més comuns hi ha:

Preocupació exagerada per la brutícia. Dubtes constants. Necessitat de col·locar els objectes en un ordre especial. Pensaments sobre la violència o possibilitat de fer mal a algú, normalment indefens. Utilització de molt de temps per contar i manipulació d’objectes. Preocupació per l’ordre o la simetria. Pensaments constants de fer actes sexuals repugnants. Pensaments preocupants que estan en contra de las pròpies conviccions religioses.

Què són les obsessions i la seva relació amb el TOC?

Dr. Anton Aluja. UdL. 32

Les compulsions són conductes repetitives i ritualitzades que es porten a terme per a reduir l’ansietat provocada per les obsessions. Alguns exemples de compulsions són:

•Rentar-se les mans repetidament (més de 100 vegades al dia).

•Verificar repetides vegades si la porta del pis està tancada, o la clau del gas.

•Establir regles d’ordre rígides (per exemple, posar-se la roba en el mateix ordre tots els dies).

•Les conductes obsessives compulsives són exagerades, pertorbadores i consumeixen molt de temps, interferint així les activitats quotidianes i les relacions humanes.

Què són les compulsions i la seva relació amb el TOC?

No hay comentarios
Esta solo es una vista previa
3 páginas mostradas de 36 páginas totales
Descarga el documento