Treball 1 metodologia científica, Ejercicios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat de Barcelona (UB)
julia_lopez5196
julia_lopez5196

Treball 1 metodologia científica, Ejercicios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Universitat de Barcelona (UB)

2 páginas
7Número de visitas
Descripción
Asignatura: Fonaments de la metodología científica, Profesor: Nuria Oriols, Carrera: Conservació-Restauració de Béns Culturals, Universidad: UB
20 Puntos
Puntos necesarios para descargar
este documento
Descarga el documento
Vista previa2 páginas / 2
Descarga el documento

Júlia López Vivet NIUB: 16871374 Grup C1 Curs 2017/2018

Introducció a la metodologia científica Conservació i Restauració de Béns Culturals

GLOSSARI TERMES D’ESTADÍSTICA I

PARÀMETRES DE QUALITAT

PRESICIÓ:

En l'àmbit de les ciències, la precisió és la capacitat d'un instrument d'obtenir el mateix

resultat en mesuraments diferents i desenvolupats sota les mateixes condicions.

Quan parlem d'obtenir una mesura estadística d'una característica qualsevol, hem de

tenir en compte que el valor mesurat (XM) consta de dues parts: el valor veritable (XV) i

l'error de mesura (XE), de manera que:

XM = XV + XE.

Aquest error de mesura es compon de dues parts: una sistemàtica (sesgo) que pot ser

de mesurament, de selecció i de confusió i l'altra part d'origen aleatori. Per tant, si sabem

que assumim un risc de tenir un marge d’error (si mirem la fórmula d’error), com més

gran sigui la mostra, més petit serà el marge d’error.

Dues característiques que sempre desitgem que tingui les nostres mesuraments són:

1. que siguin exactes o insesgades, és a dir que el mesurament sigui proper al valor

veritable.

2. que siguin necessàries, és a dir, que mesuraments repetits caiguin dins d'un

interval reduït.

A: Ni exacte ni precís. B: Molt exacte i precís.

C: Bastant exacte però no precís. D: Molt precís però poc exacte.

Júlia López Vivet NIUB: 16871374 Grup C1 Curs 2017/2018

BIBLIOGRAFIA (Tipus 1)

- BARDINA, Xavier; FARRÉ, Mercè; LÓPEZ-ROLDÁN, Pedro de (2005): Estadística: un curs introductori per a estudiants de ciències socials i humanes.

«6.5 Marge d’error i mide de la mostra», Departament de Matemàtiques i

Departament de Sociologia. Ed. Universitat Autònoma de Barcelona, volum 2.

Pàgina 93. ISBN: 978-84-490-2425-2

- GORGAS, Javier; CARDIEL, Nicolás; ZAMORANO, Jaime de (2011): Estadística básica para estudiantes de ciencias. [en línia].Departamento de Astrofísica y

Ciencias de la Atmósfera. Facultad de Ciencias Físicas. Universidad

Complutense de Madrid. ISBN: 978-84-691-8981-8. Disponible a:

<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/amalonso/esp/bstat-

tema2p.pdf>. [Consulta: 29 de setembre de 2017].

- Precisión y sesgos en el diseño de estudiós. [en línia]. Departamento de estadística, Universidad Carlos III de Madrid. Disponible a:

<http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/amalonso/esp/bstat-

tema2p.pdf>. [Consulta: 29 de setembre de 2017].

No hay comentarios
Descarga el documento