marttt99

marttt99

Universitat de Barcelona (UB), Psicología y Sociología, Psicología
4
documentos subidos
1
preguntas
Preguntas
En l'exàmen de desenvolupament de la infància només entra Shufer a nivell de teoria?
En l'exàmen de desenvolupament de la Infància amb Montse Moreno només entra la informació del llibre (Shuffer) o també tot lo explicat a classe?
avatar