tanitct21

tanitct21

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ciencias de la educación, Educación Primaria
1
preguntas
Preguntas
Visions del món Formisme, Mecanicisme, Organicisme i Contextualisme
Marc teòric: visions del món 1942 (Stephen Pepper) Distintes visions del món. Totes les teories es basaran en aquest. Ofereix 4 visions: Fo...
avatar