Jovan Cekic - AUTOR ILI UNIVERZALNI VOJNIK Part 2 - Video-lezioni

Video-lezioni, Filosofia

Descrizione: EĐUNARODNA KONFERENCIJADIZAJNER: AUTOR ILI UNIVERZALNI VOJNIK10 - 12. MART 2010, BEOGRADDizajner : Autor ili univerzalni vojnik predstavlja seriju predavanja i diskusija renomiranih autora, dizajnera i teoretičara iz Srbije, regiona i Sjedinjenih američkih država o sve brže menjajućem položaju, statusu i uslovima u medijima koji utiču na savremenu ulogu dizajnera.Pitanja etike, društvene odgovornosti, humanizma, edukacije, angažovanosti, ali i opšteg snižavanja kriterijuma, merkantilizma, ideološke nezainteresovanosti, trke za društvenim statusom i ekskluzivnošću profesije samo su neke od mogućih tema ove konferencije.Da li dizajner treba da bude univerzalni vojnik preovlađujućih ekonomskih, političkih, socijalnih i društvenih doktrina?Da li on to uopšte može da bude? Mostra altro
Informazioni sul documento
Caricato da: zeljko22
Visite: 329
Universita: University of Belgrade
Materia: Filosofia