Politicka antropologija: predavanje 2 - Video-lezioni

Video-lezioni, Antropologia Sociale

Descrizione: Profesor Alan Macfarlan, Kembridz, Nacije, sukobi i rad. Nacije i nacionalizam, identiteti, organizovano nasilje, sukobi i rat.