Typologie współczesnych społeczeństw - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin
olly_87
olly_878 marca 2013

Typologie współczesnych społeczeństw - Notatki - Makrosocjologia, Notatki'z Makrosocjologia. Pomeranian Medical University in Szczecin

PDF (103 KB)
1 strona
522Liczba odwiedzin
Opis
Notatki dotyczące tematów z dziedziny makrosocjologii: typologie współczesnych społeczeństw.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Typologie współczesnych społeczeństw:

a) społeczeństwo narodowe

b) społeczeństwo globalne

c) społeczeństwa nordyckie (skandynawskie i holenderskie) - ekspansywny kapitalizm z wysokim poziomem regulacji

konsumpcji, zacierający granice podziałów klasowych

- słabo zarysowane podziały stratyfikacyjne

- silnie uformowane klasy społeczne - wysoki poziom zatrudnienia

- silny system państwowy

- najwyższy na świecie poziom emancypacji kobiet

- skrzyżowanie moralności protestanckiej z socjaldemokracją d) społeczeństwo bezklasowe i nieegalitarne wg Ossowskiego (ZSRR)

e) społeczeństwo klasowe i egalitarne wg Ossowskiego (USA)

- podział na klasy ze względu na własność prywatną

- egalitarność to zrównanie w poziomie życia f) społeczeństwo klasowe bardziej klasowe (USA)

- niższa egalitarność niż w państwach skandynawskich

- konkurencyjny typ społeczeństwa

- dualizacja struktur społeczno – ekonomicznych, duża różnica

między sektorem konkurencyjnym, a zmonopolizowanym (większe bezpieczeństwo socjalne w sektorze publicznym)

- zdolność do generowania dynamicznego rozowju nauki,

technologii, produkcji masowej

- zdolność do absorpcji imigrantów - wielkie zbiorowości podlegające deprywacji (czarni, hispanies)

- wysoki stopień emancypacji kobiet

- ulotność więzi społecznych (społeczeństwo podróżujące za pracą)

g) ustratyfikowane społeczeństwa zachodnie (Austria, Niemcy) h) elitarne społeczeństwa klasowe (Francja, Niemcy)

- wyższy poziom konfliktów społecznych i politycznych w

porównaniu z punktem g), wyraźne różnice społeczno –

ekonomiczne np.: w dostępie do oświaty, wykluczenie społeczne

specyficznych grup np.: gastarbeitrów i) dalekowschodnie społeczeństwa kapitalistyczne

- płynne przejście od struktur przedkapitalistycznych do

kapitalistycznych, silny interwencjonizm państwowy, wysoki

poziom autokratyzmu politycznego, silny kolektywizm, niski poziom praw obywatelskim

- jest to społeczeństwo korporacyjne charakteryzujące się wysokim

poziomem wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, życia i

konsumpcji, egalitarności, korupcją, systemem oświaty zdegradowanym do funkcji selekcji społecznej, dualizacją

gospodarki między wielkie korporacje i resztę

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument