Całki niewłaściwe - Notatki - Analiza matematyczna, Notatki'z Analiza Matematyczna. Opole University
Aleksy
Aleksy22 marca 2013

Całki niewłaściwe - Notatki - Analiza matematyczna, Notatki'z Analiza Matematyczna. Opole University

PDF (117 KB)
4 strony
506Liczba odwiedzin
Opis
Notatki obejmują tematy z obszaru analizy matematycznej: całki niewłaściwe.
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 4

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument

Całki niewłaściwe I. Całki niewłaściwe w przedziale nieskończonym.

Niech funkcja f będzie określona w przedziale ), a i całkowalna w każdej skończonej części

 Ta, tego przedziału. Granicę  T

a T

dxxf )(lim nazywamy całką funkcji f w granicach od a do

nieskończoności i oznaczamy symbolem  

a

dxxf )( . W przypadku, gdy granica ta jest skończona,

mówimy, że całka jest zbieżna. Jeżeli granica jest nieskończona lub nie istnieje, to mówimy, że

całka jest rozbieżna.

Poniżej podamy kilka przykładów badania zbieżności całek niewłaściwych.

Rachunki wykonamy za pomocą kalkulatora ClassPad 300 Plus.

Przykład 1. Zbadać zbieżność całki

 

0 1 dx

x x

Zgodnie z definicją, liczymy całkę

  T

dx x

x

0 1

oraz granicę

Zatem całka jest rozbieżna.

Przykład 2. Zbadać zbieżność całki

 

1 )3( xx dx

Zgodnie z definicją, liczymy całkę

  T

xx dx

1 )3(

oraz granicę

Zatem całka jest zbieżna.

II. Całki funkcji nieograniczonych.

Jeżeli przedział  ba, zawiera punkt ),( bac , w którego otoczeniu funkcja f jest

nieograniczona, to całkę niewłaściwą funkcji f w przedziale  ba, określamy jako

 

 

b

c

c

a

b

a

dxxfdxxfdxxf

 )(lim)(lim)(

00

W przypadku, gdy ac  lub bc  , znika jeden ze składników.

Przykład 3. Zbadać zbieżność całki

  1

0 21 x

dx

W tym przypadku

 

  

1

0 20

1

0 2 1

lim 1 x

dx x

dx

Ponieważ

  21ln

2 12ln

2 1

2 ln

2 2ln

 

 

oraz

więc całka jest rozbieżna.

Przykład 4. Zbadać zbieżność całki

  2

0 2 34xx

dx

Ponieważ )3)(1(342  xxxx , więc

  2

1

1

0

2

0

2

0 2 )3)(1()3)(1()3)(1(34 xx

dx xx

dx xx

dx xx

dx

Zbadajmy zbieżność pierwszej całki:

 

  



1

0 0

1

0 )3)(1( lim

)3)(1( xx dx

xx dx

Rozumując jak w Przykładzie 3 stwierdzamy, że pierwsza całka jest rozbieżna.

Nie ma więc potrzeby badania zbieżności drugiej całki.

Ostatecznie, dana całka jest rozbieżna.

Przykład 5. Zbadać zbieżność całki

 1

0

ln dx x x

Zgodnie z definicją mamy

 

 

1

0 0

1

0

lnlimln

 

dx x xdx

x x

Ponieważ

oraz

   

2

0 lnlim 

więc nasza całka jest rozbieżna.

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

To jest jedynie podgląd.

3 shown on 4 pages

Pobierz dokument