Podstawowe pojęcia statystyczne - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Opole University
Aleksy
Aleksy21 marca 2013

Podstawowe pojęcia statystyczne - Notatki - Statystyka - Część 1, Notatki'z Statystyka. Opole University

PDF (208 KB)
9 strona
837Liczba odwiedzin
Opis
W notatkach wyeksponowane są tematy z zakresu statystyki: podstawowe pojęcia statystyczne. Część 1.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 9
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument

1

Zaliczenie ze statystyki

Temat: Depresja XYZ Numer indeksu

2

Spis treści • 1. Strona główna. • 2. Spis treści. • 3. Podstawowe pojęcia statystyczne: statystyka, biostatystyka. • 4. Podstawowe pojęcia statystyczne: średnia. • 5. Podstawowe pojęcia statystyczne: mediana, modalna, odchylenie standardowe. • 6. Co to jest depresja? • 7. Dane statystyczne na temat depresji. • 8. Samobójstwo. • 9. Liczba samobójstw w Polsce (dane KGP). • 10. Zamachy samobójcze na 5625 osób. • 11. Tabela nr 1. • 12. Tabela nr 2. • 13. Wykres oceny zawartości informacyjnej strony. • 14. Wykres oceny łatwości poruszania się po stronie. • 15. Wnioski. • 16. Zakończenie.

3

Podstawowe pojęcia statystyczne

Statystyka - jest to nauka o metodach służących odkrywaniu prawd naukowych lub prawidłowości w zachowaniu się pewnej zbiorowości ludzi, firm lub instytucji. Słowo „statystyka” wywodzi się od łacińskiego słowa „status”, które oznacza „stan rzeczy”.

Biostatystyka – jest to metodyka stosowania statystycznych form analizy danych i statystycznego rozumowania w biologii i medycynie.

4

Podstawowe pojęcia statystyczne

Średnia – jest to liczba charakteryzująca w pewien określony sposób n liczb a1, … , an, zawarte między najmniejszą i największą z tych liczb. Najczęściej stosuje się: -średnią arytmetyczną, -średnią geometryczną (zwaną też proporcjonalną), -średnią harmoniczną, kwadratową, ważoną oraz logarytmiczną.

5

Podstawowe pojęcia statystyczne  Mediana – jest to liczba znajdująca się w środku

uporządkowanego niemalejąco zbioru n zaobserwowanych wartości danej cechy oraz dla zmiennej losowej X.

Modalna – jest to liczba występująca najwięcej razy w zbiorze n.

Odchylenie standardowe – jest to jedna z najczęściej stosowanych miar rozrzutu wartości zmiennej losowej wokół jej wartości oczekiwanej EX.

6

Co to jest Depresja ?

Depresja jest chorobą całego organizmu - wpływającą zarówno na zdrowie fizyczne, jak i na samopoczucie, myślenie i zachowanie człowieka w kontakcie z innymi ludźmi. Jest to coś więcej niż tylko długotrwałe odczuwanie smutku; w wielu przypadkach prowadzi do zobojętnienia, uczucia pustki, poczucia braku własnej wartości i apatii, jak też do utraty zdolności do czerpania przyjemności z codziennych zajęć oraz do niezwykle nasilonej drażliwości.

7

Dane statystyczne na temat depresji

Badania epidemiologiczne prowadzone na całym świecie dowodzą, że w ciągu całego życia na depresję choruje ok. 17% populacji ogólnej. Stwierdzono, że u ponad połowy chorych na depresję i leczących się u lekarzy ogólnych choroba ta nie zostaje nigdy rozpoznana. Szczyt zachorowań na depresję przypada pomiędzy 35 a 55 rokiem życia. Częściej chorują kobiety. Depresję należy leczyć, ponieważ może być chorobą śmiertelną. Dane statystyczne wskazują, że około 15% osób cierpiących na depresję endogenną odbiera sobie życie. Ludzie ci stanowią większość samobójców (30 - 64%, zależnie od źródła informacji).

8

Samobójstwo Próba popełnienia samobójstwa jest najczęściej poprzedzona zespołem subdepresyjnym. Wiąże się to z zachowaniem pewnej zdolności do działań ruchowych. Nie wszystkie rodzaje depresji wiążą się jednak z chęcią popełnienia samobójstwa. Samobójstwo popełnia się zazwyczaj pod wpływem impulsu w pierwszej, ostrej fazie depresji albo po przejściu w fazę utajoną.

9

Liczba samobójstw w Polsce ( dane KGP)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20 07

20 06

20 05

20 04

20 03

20 02

20 01

20 00

19 99

19 98

19 97

19 96

19 95

19 94

19 93

19 92

19 91

ogółem Mężczyżni Kobiety

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 9 pages
Pobierz dokument