Certyfikaty depozytowe- Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz
kociak
kociak6 marca 2013

Certyfikaty depozytowe- Notatki - Finanse, Notatki'z Finanse. University of Lódz

PDF (110 KB)
1 strona
574Liczba odwiedzin
Opis
Notatki omawiające zagadnienia z zakresu finansów: certyfikaty depozytowe jako papiery wartościowe na okaziciela emitowane przez banki w celu pozyskania pieniędzy, rodzaje.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd1 strona / 1
Pobierz dokument

Certyfikaty depozytowe – papiery wartościowe na okaziciela emitowane przez banki w celu pozyskania pieniędzy

- potwierdza przyjęcie środka przez bank - określa: miejsce zdeponowania środków, nazwa banku (emitenta), który

zaświadcza, że go spłaci wraz z odsetkami, wysokość stopy procentowej, wartość nominalna, kwota zdeponowanego kapitału, datę rozpoczęcia i zapadalności certyfikatów:

 termin wykupu od 1 miesiąca –d o 1 roku  wysokość nominalną

- sprzedaż na rynku pierwotnym w drodze oferty skierowanej do bezpośredniego nabywcy bądź po przez pośredników, zwracanie bezpośrednie

- sprzedaż na rynku wtórnym jest organizowana przez bank emitenta w drodze negocjacji między dotychczasowym posiadaczem a potencjalnym nabywcą

Rodzaje :

- krótkoterminowe (1 miesiąc- 1 rok o stałym oprocentowaniu) w przypadku rynku pieniężnego po nominalnej wartości a odsetki raz na rok

- długoterminowe (1 rok – 5 lat ) o stałym oprocentowaniu, a odsetki są wypłacane co 6 lub 12 miesięcy

- dyskontowe emitowane po cenie niższej od wartości nominalnej - certyfikat depozytowy (3 miesiące – 5 lat) ze zmienną stopą procentową z

określoną częstotliwością wypłaty odsetek

docsity.com

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
Pobierz dokument