Linux dla poczatkujacych,komendy - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology
Norbert_88
Norbert_8812 kwietnia 2013

Linux dla poczatkujacych,komendy - Notatki - Programowanie, Notatki'z Informatyka. Szczecin University of Technology

DOC (73 KB)
12 strona
694Liczba odwiedzin
Opis
Informatyka: notatki z zakresu programowania dotyczące linuxa dla poczatkujacych oraz komendy.
20punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd3 strony / 12
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument

KOMENDY I PODSTAWY LINUKSA POWŁOKA BOURNE (sh), RED HAT 7.2

23.04.2002 Opracowanie: IDELIX

1. OGÓLNE POLECENIA 2. KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW 3. UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD 4. KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI 5. MAIL 6. SIEĆ 7. PROCESY 8. EDYTOR VI 9. EDYTOR EMACS 10. INNE INFORMACJE 11.MONTOWANIE CDROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS 12. AUTOMATYKA, SKRYPTY W LINUKSIE 13. INSTALACJA PAKIETÓW W GNORPM

1. OGÓLNE POLECENIA

(góra) man costam - info o danym poleceniu cd nazwa_katalogu - wejście do katalogu cd .. - wyjście z katalogu mkdir nazwa_katalogu - tworzy katalog rmdir nazwa_katalogu - usuwa katalog rm nazwa_pliku - usuwa plik rm * - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu rm * -i - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu z potwierdzeniem rm * -f - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu i wyłącza potwierdzenia (nawet zabezpieczone przed usunięciem) rm -f - usunięcie plików zabezpieczonych przed kopiowaniem rm -r - usunięcie plików również w podkatalogach rm -rf - usuwa cały system plików chmod u+r jeden.doc - mogę czytać dany plik w - mogę zapisywać i edytować dany plik x - mogę wykonywać dany plik ls -a - pokazuje ukryte pliki ls -l - pokazuje więcej info o pliku:

W WYNIKACH POWYŻSZEJ KOMENDY NA POCZĄTKU SĄ: "-" - oznacza zwykły plik "d" - oznacza katalog

Potem pierwsze 3 znaki oznaczają dostępność do pliku właściciela, następne 3 znaki dla grupy, a następne 3 dla innych użytkowników

ls > wynik - wysłanie spisu zawartości katalogu do pliku wynik jeżeli taki plik istnieje to skasuje się jego poprzednia zawartość ls >> wynik - dopisanie zawartości katalogu do zawartości pliku wynik mount /mnt/floppy - montuje flopa umount /mnt/floppy - rozmontowuje flopa cat jeden.doc > wszystkie.doc - nadpisanie zawartości w pliku wszystkie.doc zawartościami innych plików cat jeden.doc dwa.doc >> wszystkie.doc - dopisanie do pliku wszystkie.doc zawartości innych plików cat nazwa_pliku - czytanie zawartości pliku cat *.doc - znajdzie np.: dwa.doc sratytaty.doc cat jeden.doc dwa.doc > wszystkie.doc - wrzuca zawartość plików do jednego cat < jeden.doc > dwa.doc - wypisze zawartość jeden.doc na ekran (standartowe wyjście) i nadpisze zawartość pliku jeden.doc do pliku dwa.doc cat parowka.doc | more - wyjście programu cat (parowka.doc) jest przekazywane na wyjście programu more head -42 nazwa_pliku - wyświetla 42 pierwszych wierszy zawartych w pliku tail -42 nazwa_pliku - wyświetla 42 końcowych wierszy zawartych w pliku (przydaje się w obserwowaniu świeżo dopisanych logów do pliku) cp plik_zrodlowy plik_docelowy - kopiuje zawartość z pliku do pliku cp plik(i)_zrodlowy katalog(i)_docelowy - kopiuje pliki do katalogu mv stara_nazwa nowa_nazwa - zmiana nazwy pliku mv nazwa_pliku nazwa_katalogu - przenoszenie pliku do katalogu lp nazwa_pliku - drukowanie pliku lpr nazwa_pliku - wstawienie pliku do koleiki drukowania pwd - pokazuje w jakim jesteś katalogu . - oznacza katalog bieżący .. - oznacza katalog nadrzędny touch nazwa_pliku - tworzy pusty plik stty -a - wypisanie skrótów do np. zatrzymania procesu mail - otwiera plik z poczta printenv albo export (powłoka C) - zobaczenie zawartości zmiennych środowiska nazwa=zawartość - pierwsze przypisze zmiennej powłoki odpowiednia zawartość export nazwa drugie utworzy zmienna o tej samej nazwie i zawartości co zmienna powłoki MOJA_ZMIENNA="jakas_wartosc" - tworzy zmienna środowiska z wartością "jakas_wartosc" echo $MOJA_ZMIENNA wypisuje zawartość MOJA_ZMIENNA (znakiem dolara poprzedzamy nazwy zmiennych środ. które to nazwy powłoka ma zastąpić zawartością odpowiedniej zmiennej find ścieżka/nazwa_pliku lub kryterium - wyszukiwanie plików grep - służy do wyszukiwania plików według zadanego wzorca

2. KRYTERIA SZUKANIA OKREŚLONYCH STRINGÓW

(góra) * - zastępuje wiele znaków np.: ls *.doc *.* - oznacza pliki z kropka w nazwie *xyz - oznacza pliki w rodzaju xyz albo fghxyz ? - zastępuje jeden znak [abc] - oznacza a lub b lub c [a-z] - oznacza od a do z doc[0-9] - oznacza doc0 do doc 9 *[Aa]dd* - oznacza useradd lub User-Add itd *[Aa] [Dd] [Dd]* - oznacza userADD lub xxxAdd itd - R - wszystkie podkatalogi

3. UŻYTKOWNICY, PRAWA DOSTĘPU ITD

(góra) newgrp grupa - zmiana grupy chmod g+r jeden.doc - dodanie użytkownikom grupy do której należy plik jeden.doc prawa do jego czytania (dołączanie praw): u - użytkownik o - pozostali użytkownicy systemu - - odebranie danego uprawnienia chmod u=rw jeden.doc - nadanie tobie wyłącznie czytanie i pisania do pliku jeden.doc (zastępowanie praw) chmod u=rw /katalog - masz prawo do przeszukiwania katalogu jeżeli nie miałbyś tych praw możesz znaleźć tylko plik którego znasz nazwę (zastępowanie praw) chmod 777 nazwa_pliku - następny sposób zastępowania praw, numeryczny 777 oznacza akurat przyznanie wszystkich praw wszystkim użytkownikom do danego pliku a 666 prawo do odczytu i zapisu pliku dla wszystkich użytkownikow

PRAWA DOSTĘPU I ICH ODPOWIEDNIKI NUMERYCZNE:

--- 0 --x 1 -w- 2 -wx 3 r-- 4 r-x 5 rw- 6 rwx 7

umask - w momencie tworzenia nowego pliku otrzymuje on domyślne prawa dostępu określone za pomocą parametru umask 4 2 1 - wartości liczbowe odpowiadające określonym uprawnieniom r w x każda liczba odpowiada koleino użytkownikowi -> grupie -> "światu" (reszcie użytkowników) umask 421 - oznacza: właściciel może plik czytać grupa może do pliku pisać, a pozostali użytkownicy mogą plik wykonywać umask 700 - oznacza pełne prawa dla właściciela i żadnych praw dla grupy i reszty użytkowników umask 077 - wyłączy prawa do czytania pisania i wykonywania dla grupy i

całego "świata" (reszty użytkowników) PO WPISANIU UMASK I WARTOŚCI OD TEJ PORY KAŻDY UTWORZONY

PLIK BĘDZIE MIAŁ TAKIE PRAWA DOSTĘPU chown nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do pliku innemu użytkownikowi chown -r nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do wszystkich plików w katalogu innemu użytkownikowi chgrp nowa_grupa nazwa_pliku - daje prawa do pliku określonej grupie who - info o wszystkich zalogowanych do systemu, obejmuje nazwę użytkownika finger - to samo co who tylko jeszcze jest imię terminal, i czas zarejestrowania się w systemie who am i - info tylko o tobie

4. KOMUNIKACJA MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

(góra) write nazwa_uzytkownika - wysyłanie wiadomości do określonego użytkownika, tekst pojawia się od razu po wpisaniu, teksty obu użytkowników mogą się mieszać mesg n - zablokowanie przychodzących wiadomości write mesg y - odblokowanie przychodzących wiadomości write talk nazwa_uzytkowika - następny program tutaj ekran dzieli się na dwie części a rozmowa się nawiązuje jeśli drugi rozmówca odpowie "talk twoja_nazwa_uzytkownika" conrol-c - zakańcza program talk

5. MAIL

(góra) mail - otwiera twoja skrzynkę odbiorcza mail nazwa_uzytkownika1 nazwa_uzytkownika2 - wysłanie maila do danego(ych) użytkownika np.: mail [email protected], mail grzes control-d lub ("." sama w wierszu) - zakończenie listu i wysłanie control-c - opuszczenie programu bez wysyłki listu /usr/spool/mail nazwa_uzytkownika lub /usr/mail/ nazwa_uzytkownika - tu znajduje się plik w którym są zapisywane nadchodzące listy (nazwa pliku jest tez napisana w zmiennej środowiskowej MAIL można się tam dostać wpisując export i znaleźć MAIL=...) d2 - wrzuca 2 list do "kosza" q - usuwa listy z "kosza" i zamyka program x - opuszczenie programu bez usuwania listów - - poprzedni list + - następny list p - powtórne wyświetlenie bieżącego listu w 1 /home/zachowana_tresc - zachowanie treści listu nr 1 w pliku zachowany_list w katalogu home s 1 /home/zachowany_list - zachowanie listu (nagłówka i treści) nr 1

6. SIEĆ

(góra) rlogin nazwa_kompa - rejestracja w inny systemie Unix telnet nazwa_kompa - rejestracja w innych systemach np.: winNT rcp nazwa_kompa:plik_zrodlowy plik_docelowy - program do przesyłania plików pomiędzy systemami Unix ftp plik_zrodlowy nazwa_kompa:plik_docelowy - program do przesyłania plików pomiędzy dowolnymi systemami

KOMENDY FTP:

get plik - pobranie pliku z innego kompa mget plik(i) - pobranie wielu plików put plik - wysłanie pliku do innego kompa mput plik(i) - wysłanie wielu plików bye - zamkniecie połączenia z innym kompem ls - spis plików na drugim kompie cd - zmiana katalogu na drugim kompie binary - tryb przesłania plików binarnych ascii - tekstowy tryb przesłania (z tłumaczeniem znaków końca wiersz)

control-] - nie przerywając pracy na zdalnym kompie powrót do swojego systemu lokalnego (W PRZYPADKU SESJI TELNET) return~control-z - to co wyżej ale dla RCP (działa jeśli twoja powłoka ma wbudowany mechanizm wielozadaniowości zwany "job-control"

7. PROCESY

(góra) ps - wypisuje stan procesów ps -l - dokładniejsze wypisanie stanów procesów ps -aux | more - wypisanie włącznie z procesami nie należącymi do ciebie (| more - udogodnienie)

OPIS WYPISANYCH KOLUMN: PID - identyfikator procesu TTY - terminal do którego jest podłączony proces STAT - stan procesu (W=czekający, R=wykonywany lub gotowy do wykonania S=uśpiony, Z=zabity ale wciąż przebywający w systemie) TIME - czas jego wykonywania COMMAND lub CMD - nazwa programu który wykonuje proces UID - nazwa użytkownika który jest właściciele procesu PPID - proces nadrzędny który utworzył dany proces C lub CP - wykorzystanie procesora - używane do szeregowania procesów PRI - priorytet NI - wartość używana do obliczania priorytetu ADDR - adres procesu SZ - rozmiar procesu w blokach WCHAN - zdarzenie na które oczekuje proces nice o_ile_nizszy polecenie

- zmiana priorytetu procesu i mniejsza liczba tym wyższy priorytet

(automatycznie niższy priorytet otrzymują procesy intensywnie wykorzystujące CPU) (tylko administrator może podawać liczby ujemne)

cat *.doc > wszystkie.doc & - znaczek & na końcu polecenia oznacza ze powłoka utworzy dany proces i uruchomi program ale nie będzie czekała na jego zakończenie

kill identyfikator_procesu - zakończenie procesu

kill -9 identyfikator_procesu - zakończenie procesów które ignorują zwykłą komendę kill

kill -v nazwa_procesu - zabija proces po podaniu jego nazwy

at czas "polecenie" control-d - wykonanie procesu o określonej godzinie np.: "cat 0900a "cat *.doc > razem.doc" control-d" co oznacza ze proces się uruchomi o godzinie 9:00 rano (a=a.m., p=p.m.)

8. EDYTOR VI

(góra) vi nazwa_pliku - otwiera edytor z plikiem do edycji vi - uruchamia edytor potem: : - wierszowy tryb pracy (wiersz staje się poleceniem po naciśnięciu return) i - drugi tryb pracy gdzie znaki są wstawiane do bufora aż do naciśnięcia klawisza esc 10x - usunie 10 znaków pod kursorem 10X - usunie 10 znaków na lewo od kursora :w - zachowanie pliku na dysku :q - opuszczenie programu :wq lub ZZ - zapisuje plik i opuszcza program :q! - wyjście bez zapisania pliku 10dd - wycina do schowka 10 wierszy od kursora w dół 10yy - kopiuje do schowka 10 wierszy od kursora w dół p - wklejenie zawartości schowka na lewo od kursora P - wklejenie zawartości schowka na prawo od kursora /klocek - znajduje string klocek / - następne wyszukanie tego samego stringu :s/klocek/badylek - zamiana klocek na badylek w bieżącym wierszu :1,$s/klocek/badylek/g - zamiana klocek na badylek w całym pliku :r nazwa_pliku - wczytanie do bufora innego pliku :set number - numerowanie wierszy :set no number - nie ponumerowane wiersze u - cofnięcie skutków ostatniego polecenia

9. EDYTOR EMACS

(góra) control-h - wypisanie pomocy emacs na przykład: control-h a file - wypisanie info o funkcji w której występuje słowo file control-h o - przełączanie miedzy oknami

control-h 0 - usunięcie okna pomocy gdy kursor się w nim znajduje control-h 1 - usunięcie okna pomocy gdy kursor znajduje w oknie z redagowanym tekstem control-x b (i podać nazwę pliku) - wyświetlenie określonego redagowanego pliku emacs nazwa_pliku (w wierszu poleceń) - otwarcie pliku w edytorze emacs control-x control-s - zapisanie pliku control-x control-c - opuszczenie emacsa nazwa_pliku~ - nazwa kopii zapasowej pliku esc x overwrite-mode - tryb zastępowania tekstu control-k - wycięcie do schowka tekstu od kursora do końca wiersza [email protected] - zaznaczenie początku przenoszonego bloku tekstu control-w - zaznaczenie końca bloku przenoszonego tekstu control-y - wklejenie zawartości schowka control-s - wyszukiwanie stringa 10. INNE INFORMACJE

(góra) 1) gdzie co jest "standardowo": - / - katalog główny - /root - katalog administratora (root-a) - /home - katalogi użytkowników - /usr/bin - programy dla użytkowników, pliki wykonywalne (standartowe programy instalowane na początku z systemem) - /usr/local/bin - programy dodane przez administratora dla konkretnego hosta lub lokalnej sieci - /usr/local - oddziela pliki dostarczone przez "sprzedawcę" i późniejsze rozszerzenia od programów pochodzących z systemu - /usr/lib - pliki pomocnicze dla standartowych programów linuksowych - /usr/man - pliki podręcznika systemowego man - /usr/src - kody źródłowe programów - /var/log - pliki dziennika - /var/spool - katalogi koleiek dla drukarek, poczty itd. - /bin lub /sbin - standartowe programy będące częścią systemu, niezbędne do zapewnienia minimalnej funkcjonalności systemu - /tmp - pliki tymczasowe (usuwane przy starcie systemu) - /var/tmp - pliki tymczasowe (nie usuwane przy starcie systemu) - /etc - programy konfiguracyjne, nazwy pozostałych użytkowników (w pliku passwd) - /dev - jądro systemu, pliki odpowiadające urzadzeniom 2) wykonywany program można zakończyć klawiszami: control-c lub zastopować klawiszami control- wtedy zostaje stworzony plik core w którym jest zapisany stan programu w momencie stopu (plik core może być duży) 3) wypisywanie danych na ekran można zatrzymać: control-s i wznowić: control-q 4) skrypt inicjujący: .profile 5) przy tworzeniu plików z dziwnymi znaczkami w nazwie trzeba je poprzedzać lub umieścić nazwę w "" wtedy znaczki stracą swoje specjalne znaczenia ale wtedy trzeba uważać przy kasowaniu żeby np.: nie wpisać rm * tylko rm"*" bo można skasować wszystkie pliki z katalogu 6) wyrejestrowanie się: control-d - powłoki bourne i korn, logout - powłoka c

7) odświeżanie ekranu: control-l 8) każdy plik ma dwóch właścicieli użytkownika i grupę - użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy - nowo utworzony plik należy do tej grupy, do której należy katalog, w którym jest tworzony plik - gdy chcesz cos robić z plikiem system najpierw bada czy jesteś właścicielem pliku, jeśli tak to są sprawdzane prawa dostępu użytkownika, w przeciwnym wypadku jest porównywana grupa do której należy plik gdy odp. jest pozytywna system sprawdza grupowe prawa dostępu gdy nie, prawa dostępu pozostałych użytkowników 9) po zmontowaniu np.: cdromu jest "tworzony" punkt zamontowania który nie musi mieć nic wspólnego z fizycznymi nośnikami, podrzędny system plików jest "doczepiany" do systemu głównego w punkcie zamontowania 10) Kod źródłowy systemu Linux znajduje się w katalogu /usr/src/linux-2.4 w tym katalogu jest tez katalog "kernel" gdzie jest plik "sched.c" dotyczy on zarządzania procesami 11) Domyślna lokalizacja pakietów na płycie z instalka linuksa jest: /mnt/ RedHat/RPMS 12) Programem lpq możemy opróżnić bufor drukarki

shutdown -r now lub reboot - ponowne uruchomienie kompa shutdown -h now lub halt - zatrzymuje prace systemu gnomecc - control-panel dla gnome uname -a - informacje m.in. o wersji jądra którą mamy df - ilość wolnego miejsca na dysku du - wielkość katalogów i ich podkatalogów w kilobajtach file ścieżka - podaje rodzaj pliku

11. MONTOWANIE CD-ROM, FLOPPY I PARTYCJI Z WINDOWS

(góra) PAMIĘTAJ ŻE ŚCIEŻKA: /mnt/jakis_katalog MUSI ISTNIEĆ PRZED ZMONTOWANIEM CZYLI MUSISZ NAJPIERW STWORZYĆ KATALOG W /mnt DO KTÓREGO BĘDZIE PODMONTOWYWANY JAKIŚ SYSTEM PLIKÓW

mount /dev/cdrom/ mnt/cdrom - zamontowanie cdrom-u umount /dev/cdrom albo umount /mnt/cdrom - odmontowanie cdromu mount /dev/fd0 /mnt/floppy - zamontowanie flopa umount /dev/fd0 albo umount /mnt/floppy - odmontowanie flopa mount /dev/hda1 /mnt/windows - montowanie dysku z windowsem (jeśli masz 2 dyski na pierwszym jest win a na drugim linux jeśli masz inaczej np.: win jest na tym samym dysku co linux może ścieżka wyglądać inaczej) umount /dev/hda1 /mnt/windows - odmontowywanie partycji z windowsem

MOŻESZ SKONFIGUROWAĆ LINUKSA TAK ABY MONTOWAŁ NP: PARTYCJĘ WINDOWSOWĄ ZARAZ NA STARCIE - MUSISZ ZNALEŹĆ TYLKO PLIK /etc/ fstab OTWORZYC GO NP: PROGRAMEM gedit I NA SAMEJ GÓRZE WPISAĆ PO KOLEI: /dev/hda1 /mnt/windows fat auto 0 0 OCZYWIŚCIE SCIEŻKA /dev/hda1 MOŻE BYĆ INNA W TWOIM KOMPIE

12. AUTOMATYKA, SKRYPTY W LINUKSIE

(góra) at - można tym poleceniem zlecić systemowi wykonywanie jakiegoś polecenia o określonej godzinie ( jeśli ma być wykonywane cyklicznie można je dodać do pliku cron danego użytkownika)

(CHCEMY ABY O 16:05 BYŁ WYSYŁANY LIST NA OKREŚLONY ADRES) PO kolei: at teatime + 5 minutes - zaznaczmy o której ma to nastąpić (teatime oznacza 16:00) czas można tez określić np. tak: at 2:14pm Jan9, at now + 5 minutes (hour, week, day, year), at teatime next day mail -s "temat wiadomości" [email protected] - piszemy co ma być wykonywane i wciskamy enter "co tam słychać" - wpisujemy treść listu i wciskamy enter naciskamy control-d - i tym samym kończymy

mail [email protected] <~/nazwa_pliku - wysyła na podany adres zawartość pliku atq - wyświetla wszystkie polecenia oczekujące na wykonanie atrm numer - usuwa polecenie o określonym numerze cron - automatyczne uruchamianie poleceń w określonych odstępach czasu (np.: przypomnienie co tydzień o zrobieniu kopii zapasowej) /var/spool/cron - pliki cron wszystkich użytkowników. Pliki cron można stworzyć w linux configuratorze

history n > nazwa_skryptu - "tworzy" skrypt z ostatnich n komend chmod u+x nazwa_skryptu - PAMIĘTAJ ŻEBY NADAWAĆ SKRYPTOM MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA

TWORZENIE SKRYPTÓW POWŁOKI (PRZYKŁADOWE SPOSOBY):

1) SPOSÓB - Gnotepad Uruchom jakikolwiek edytor np. gnotepad Na samej górze wpisz (musi zawierać pełną ścieżkę do "programu" w którym będzie wykonywany): #!/bin/bash potem np.: echo -e "dzwonek! a" następnie zapisz plik np.: pod nazwą: skrypt aby uruchomić skrypt np.: wejdź do katalogu gdzie jest i wpisz: bash skrypt

2) SPOSÓB - vi Wpisz w linii komend: vi nazwa_skryptu (np.: skrypt) naciśnij: i wciśnij: control-c wpisz: :wq i aby uruchomić skrypt wpisz: bash skrypt (ale jeśli jesteś w tym samym katalogu co skrypt)

licznik = 0 - deklaracja zmiennej nazwa = "Stefan Telefan" - również deklaracja w tekście wystąpiła spacja wiec jest otoczony cudzysłowem licznik = $mojazmienna - przypisanie jednej zmiennej wartości drugiej (mojazmienna przejęła wartość) $1, $2 itd. - dzięki tym argumentom ich wartości można przekazywać po uruchomieniu skryptu z wiersza poleceń

SKRYPT - WYŚWIETLANIE ARGUMENTÓW Z WIERSZA POLECEŃ

if [$# -eq 0] then echo "Podaj identyfikator użytkownika" else echo "Witaj" $1 fi

$# - oznacza wszystkie argumenty które można podać z wiersza poleceń $# -eq 0 - porównanie (jeśli $# jest równe 0 ) fi - zakończenie instrukcji warunkowej if

$# - oznacza wszystkie argumenty które można podać z wiersza poleceń $0 - nazwa programu powłoki $* - pojedynczy tekst utworzony ze wszystkich argumentów przekazanych w wierszu poleceń = - równe (łańcuchy znaków) != - nierówne (łańcuch znaków) -eq - równe (liczby) -ge - większe lub równe (liczby) -le - mniejsze lub równe (liczby) -ne - rożne (liczby) -gt - większe niż (liczby) -lt - mniejsze niż (liczby) for...do...done while...do...done until...do...done select...element...in...lista_elementów...do...done if...elif...else...fi case

JĘZYK AWK

Poniższy skrypcik jest pisany w linii komend i ma wypisać ilość liter w każdym wierszu pliku z tekstem (język Awk najlepszy jest właśnie do przetwarzania tekstu) cat nazwa_pliku | gawk '{print NF ": " $0}'

JĘZYK PERL

Perl może być uruchamiany na prawie każdym systemie operacyjnym, służy m.in. do obsługi stron WWW za pomocą mechanizmów CGI lub np.: automatyzacji zadań administracyjnych.

SKRYPT - WYŚWIETLA NUMER IDENTYFIKACYJNY UŻYTKOWNIKA

Wszystko podobnie jak w tworzeniu skryptów powłoki tylko że tu wpisujemy po kolei w pliku: #! /usr/bin/perl print"Twój numer identyfikacyjny to $< n" print "-------------------------------------- n"

Uruchom powyższy skrypt wpisując po prostu jego nazwę

$< - zmienna która zawiera numer identyfikacyjny użytkownika JĘZYKI PYTHON I TCL

Python obsługuje klasy wyjątki i dynamiczne typy danych może pracować interaktywnie lub interpretując kod zapisany w modułach. Programy w tym języku mogą korzystać ze środowiska graficznego np.: Gnome.

TCL jest prostym językiem skryptowym przeznaczonym głownie do osadzania w innych językach, ma za zadanie spajać biblioteki i języki programowania o większych możliwościach.

JĘZYK C

PONIŻEJ OPISUJĘ CO TRZEBA ZROBIĆ ŻEBY STWORZYĆ PROGRAM W POJEDYNCZYM PLIKU (oczywiście są na to inne sposoby): wpisujemy: vi progs.c - otwiera nowy plik "progs.c" w edytorze vi naciskamy i - wchodzimy w tryb wpisywania programu wpisujemy np. taki program: #include int main() { printf("Pararara n"); exit(0); }

po wpisaniu programu naciskamy ctr-c - dzięki temu wejdziemy w tryb wpisywania na terminalu wpisujemy: :wq - czyli zapisz i zamknij edytor wpisujemy: touch program - tworzymy pusty plik wpisujemy: gcc progs.c -o program - dzięki temu nasz program z pliku

progs.c zostaje skompilowany do pliku wynikowego program wpisujemy: ./program - uruchamia nasz program

13. INSTALACJA PAKIETÓW - GnoRPM

(góra) Wejdź do Main Menu / System / GnoRPM naciśnij przycisk Install naciśnij przycisk Add teraz (jeśli chcesz cos zainstalować z cdromu) wejdź do (nie koniecznie musisz mieć taka sama ścieżkę) /mnt/cdrom/... i znajdź pliki z rozszerzeniem .rpm, który chcesz zainstalować, jak już cos wybierzesz naciśnij Add i zamknij to okno na tym oknie co pozostało powinieneś widzieć ikonkę paczki i nazwę wybranego przez siebie pakietu teraz już po prostu naciśnij Install Jeśli chcesz uzyskać dokładniejsze info o pakiecie naciśnij na niego prawym klawiszem i wybierz Query, jeśli chcesz sprawdzić czy nie ma błędów naciśnij Verify. Możesz tez instalować pakiety z internetu - do tego służy przycisk Web Find.

komentarze (0)
Brak komentarzy
Bądź autorem pierwszego komentarza!
To jest jedynie podgląd.
3 shown on 12 pages
Pobierz dokument