Cechy organizacji w ujęciu systemowym - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn
stevie_k
stevie_k11 marca 2013

Cechy organizacji w ujęciu systemowym - Notatki - Zarządzanie, Notatki'z Zarządzanie biznesem. University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PDF (136 KB)
2 strony
13Liczba pobrań
1000+Liczba odwiedzin
100%on 1 votesLiczba głosów
Opis
W notatkach omawiane zostają zagadnienia z zarządzania: systemowa teoria organizacji obejmuje wg A.K. Koźmińskiego analizę organizacji jako systemu złożonego z różnych elementów tj. role społeczne, cele, wartości, układy...
20 punkty
Punkty pobierania niezbędne do pobrania
tego dokumentu
Pobierz dokument
Podgląd2 strony / 2
Pobierz dokument

9. Cechy organizacji w ujęciu systemowym.

Systemowa teoria organizacji obejmuje wg A.K. Koźmińskiego analizę

organizacji jako systemu złożonego z różnych elementów tj. role społeczne, cele, wartości, układy informacyjno – decyzyjne, a także

techniki i metody zarządzania nawiązujące do całościowego, systemowego

modelu organizacji.

Cechy organizacji wg ujęcia systemowego: 1. Wszystkie organizacje sa jednocześnie systemami

sztucznymi i naturalnymi – są tworami sztucznymi, gdyż

konsruuje je świadczenie dla realizacji mniej lub bardziej konkretnie

określonych celów i misji. Organizacje są jednak systemami naturalnymi – składają się z pojedyńczych uczestników i grup

społecznych dążących do zaspokojenia własnych potrzeb oraz

realizacji własnych celów i interesów.

2. Organizacje są systemami otwartymi – oznacza to, że prowadzą one ciągłą wymianę energii, materii i informacji ze swoim

otoczeniem. Wymiana z otoczeniem polega przede wszystkim na

tym, że wytwarzane przez organizacje dobra materialne, usługi i

wartości przekazywane są na zewnątrz i jakąś istotną potrzebę

otoczenia zaspokajają. W zamian za to otoczenie zaopatruje organizację w czynniki materialne i niematerialne, co umożliwia jej

kontynuowanie lub rozszerzanie działalności.

3. Organizacje są uporządkowanymi systemami społeczno-

technicznymi. Składają się z podsystemów, które różnią się głownie możliwoscią przewidywania zachowań i reakcji na rozmaite

oddziaływania. Elementy techniczne splatają się w organizacji ze

społecznymi. Tworzą system antyintuicyjny, przewidywalny w

bardzo ograniczonym zakresie. 4. Organizacje maja budowę hierarchiczną. Składają się z

posystemów, które z kolei dzielą się na podpodsystemy, te zaś na

elementy jeszcze mniejszego rzędu. Hierarchiczność organizacji

umożliwia wykorzystywanie w jej badaniu cybernetycznej metody

czarnej skrzynki, która ułatwia poznanie i oddziaływanie na złożone systemy bez konieczności analizowania wszystkiego.

5. Systemy organizacyjne mają zdolność doskonalenia się

poprzez sprzężenie zwrotne. Mogą zwiekszać swoją sprawność i

stopień zorganizowania, mogą wprowadzać rozmaite innowacje techniczne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne. Zdolność do

dostosowania się nie oznacza jednak, że wszystkie organizacje

automatycznie zwiększają sprawność swojego funkcjonowania –

mogą ale nie muszą. 6. W organizacjach ścieraja się ze sobą 2 tendencje :

adaptacyjna, która zmierza ku zmianom oraz konserwatywna,

która dąży do utrzymania istniejącego stanu rzeczy. Ponieważ

systemy muszą przystosować się do zmian w otoczeniu, trzeba umieć wykorzystać te tendencje i właściwie oddziaływać na tych,

docsity.com

którzy są za i przeciw. Obie postawy są organizacji potrzebne,:

pierwsza umozliwia zmiany, druga zaś zapewnia firmie stabilność.

7. Systemy organizacyjne charakteryzuja się ekwifinalnością.

Mają zdolność do osiągania podobnych wyników w różny sposób, za pomocą różnych procesów i struktur.

docsity.com

komentarze (0)

Brak komentarzy

Bądź autorem pierwszego komentarza!

Pobierz dokument